Výškové práce - Praha 4

Máte na pozemku vysoké stromy, jejichž větve potřebují ořezat? Potřebuje vaše budova novou fasádu? Rádi byste instalovali na svou budovu nějakou reklamní ceduli nebo plachtu? Jste majitelem billboardů? Poradíme vám.

Pokud sháníte firmu, která se specializuje na nejrůznější** výškové práce horolezeckou technikou**, pak pro vás máme tip na pražskou firmu REKLAMSERVIS s.r.o.

Výškové práce, výroba a instalace reklam

Výškové práce Praha 4

Firma REKLAMSERVIS s.r.o. z Prahy-Nuslí se zaměřuje především na výrobu a montáž reklamních billboardů, výrobu a montáž reklamních nástaveb - Praha 4, montáž reklamních plachet, výlepy papírových reklam a samolepicích fólií včetně zajištění jejich výroby, osvětlení reklamních zařízení, pronájem plošin a dále na** opravy a nátěry fasád, mytí oken a skleněných fasád a prořezy stromů**. Výškové práce firma REKLAMSERVIS s.r.o. provádí horolezeckou technikou, která vám ušetří spoustu času i peněz. Více informací naleznete přímo na internetových stránkách společnosti REKLAMSERVIS s.r.o., http://www.reklam-servis.cz/. Připojujeme také další kontakty: e-mail: reklam-servis@volny.cz, telefonní číslo: +420 608 240 275, adresa: Pod Sokolovnou 693, Praha – Nusle, 140 00.

Billboardy a reklamyBilboard

Některé billboardy jsou nižší a je možné lepit na ně reklamy se země nebo jen s použitím schůdku. V jiných případech jsou ovšem billboardy ve vyšší výšce, takže by bylo zapotřebí vysokozdvižné plošiny k instalaci reklamy. Pokud se však namísto vysokozdvižné plošiny použije horolezecká technika, je práce dříve hotová a také je podstatně levnější. Dále je možné horolezeckou techniku využívat v případě instalace různých plachet na výše položená místa, k osvětlování výše umístěných billboardů či opravě jejich osvětlení, k instalaci reklamních nástaveb na billboardy aj.

Výškové práce

Horolezecká technika se dále používá při mytí prosklených ploch a oken umístěných ve vyšších patrech, či také k opravě nebo nátěru fasád, prořezu stromů a dalších pracích ve výškách.

Mytí oken a prosklených ploch

Stále více budov ve velkých městech se staví vy stylu železobetonových staveb s prosklenou fasádou. Takové budovy jsou poměrně náročné na údržbu skleněných ploch, které je potřeba pravidelně umývat. Některé budovy mají sice tradiční okna, ovšem umístěné vysoko nad zemí a není možné se k nim dostat ani zevnitř budovy – taková okna často bývají ve starších budovách, například nádražních a jiných halách apod. I zde najde horolezecká technika své využití.Reklama

Opravy a nátěry fasád

Každý dům potřebuje jednou za delší čas novou fasádu, aby byl pěkný a aby také neohrožoval kolemjdoucí odpadáváním omítky. Pokud má fasáda na vašem domě svá nejlepší léta dávno za sebou, doporučujeme vám objednat na její opravu firmu, jež používá horolezeckou techniku. Díky tomu ušetříte čas i peníze, protože nebude potřeba stavět okolo domu lešení.

Prořezy stromů

Starší stromy jsou sice krásné, ale bohužel bývají občas i nebezpečné. Ne vždy je však nutné** starý strom pokácet**. Někdy postačí, pokud je odborně ošetřen – prořezán – větve stromu hrozící ulomením se odstraní a rány ošetří, takže strom již neohrožuje osoby či majetek ve své blízkosti. Výhodou je, že při použití horolezecké techniky namísto zvedací plošiny je možné strom ošetřit za výrazně nižší cenu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11665 (cesky-magazin.cz#481)


Přidat komentář