Výkopové a zemní práce Kutná Hora

Potřebujete na pozemku vykopat jámu pro stavbu základů rodinného domku? A dále výkop pro vedení inženýrských sítí? Anebo už máte dům hotový a chystáte se stavět zapuštěný bazén? Poradíme vám.

Výkopové práce nespočívají v pouhém vykopání dostatečně hluboké a prostorné jámy, byť ta je samozřejmě základem. Na zemní a výkopové práce dále navazuje celá řada souvisejících činností. Jde především o přivedení rozvodů inženýrských sítí, které se zpravidla provádějí v zemi, nikoliv nad povrchem. Pokud při zemních a výkopových pracích nechcete zvát několik různých firem, vyberte si společnost, která dokáže nejen vyhloubit stavební jámu a výkop pro rozvody sítí, ale která provede také elektroinstalaci a veškeré přípojky. Samozřejmostí je pak i zahrnutí a následné zhutnění (uježdění) výkopu a odvoz případné nepotřebné zeminy. Jste-li z Kutné Hory nebo okolí a hledáte firmu nabízející zemní a výkopové práce, pak pro vás máme tip na pana Petera Poliaka.

Zemní a výkopové práce – typy prací

Na zahradách se provádí různé výkopové práce, nejčastěji jde o úpravy a modelaci terénu, hloubení jam pro různé účely, jako jsou stavba základů rodinného domu nebo garáže, budování jezírek nebo výstavba zemních bazénů, příprava rýh pro odvodnění nebo pro drenážování pozemku, rýhy pro vedení inženýrských sítí či také základy pro oplocení nebo obezdění pozemku aj. I když některé z těchto prací nemusí mít velký rozsah, přesto se z časového hlediska velmi vyplatí použít techniku v podobě bagru nebo mini bagru. Kromě hloubení nesmíme zapomínat také na přesun nebo případný odvoz zeminy, takže i v tomto je technika velice nápomocna a ušetří vám spoustu hodin a dní těžké práce.

Jaká technika se používá na zemní a výkopové práce

Jakékoli výkopy nebo jiné terénní úpravy pozemku lze samozřejmě provádět klasicky manuálně, tedy s krumpáčem, lopatou a kolečkem. Ovšem to, co může člověku trvat mnoho dní a sebrat mu spoustu sil, může příslušná technika zvládnout i za pár hodin. Kromě klasického bagru se na zahradách mnohdy využívá také mini bagrů, které pro svůj pohyb potřebují podstatně méně místa, díky čemuž poškodí výrazně menší plochu pozemku. Vždyť mini bagr má tak malé rozpětí, že dokáže projet i běžnými vchodovými dveřmi. A při hloubení základů pro menší stavby, jako jsou zdi okolo pozemku, je mini bagr nepostradatelný, neboť jeho lžíce umožňuje hloubení podstatně menších rozměrů než u klasického bagru – již od průměru 15 centimetrů. S mini bagrem lze snadno provádět také výkopy těsně podél zdi. A protože mini bagr projede i klasickými vchodovými dveřmi, může provádět také práce uvnitř budovy. Mini bagr má oproti svému většímu kolegovi ještě jednu výhodu – umožňuje pracovníkovi dobrý výhled do výkopu a tím přesnější práci!

Hloubení základů pro stavbu rodinného domu Kutná Hora

Základy domů se v našich podmínkách umisťují do takové hloubky, ve které už zemina v zimě pravidelně silně nepromrzá. Hloubka, ve které povětšinou půda nezmrzne ani v zimě, se v našich zeměpisných šířkách pohybuje v rozmezí od 80 do 120 centimetrů, podle toho v jaké nadmořské výšce bude stavba umístěna, ale i podle druhu zeminy popř. jiných faktorů. V případě že nechcete základy stavby umisťovat tak hluboko, budete potřebovat kvalitní tepelnou izolaci, která základy ochrání před promrznutím. Díky kvalitní izolaci lze zmenšit hloubku základů asi na 50 centimetrů. Kromě vykopání základové jámy vám příslušná firma samozřejmě zajistí také vykopání rýh pro inženýrské sítě.

Úprava terénu a modelace terénu Kutná Hora

Máte zahradu ve svahu? Nebo máte naopak pozemek v úplné rovině? Majitelé pozemků ve svahu často budují několik menších nebo větších teras, díky čemuž na zahradě vzniknou rovinná místa vhodná pro posezení nebo hry či také pro užitkové záhony aj. Oproti tomu na zahradách v úplné rovině bývá snahou docílit opticky zajímavějšího vymodelování terénu. Většinou se používají různé terénní vlny a mírné kopečky. Ať zatoužíte po jakékoliv terénní úpravě vaší zahrady, použití techniky vám práci vždy výrazně urychlí.

Výkop základů pro bazén nebo zahradní jezírko Kutnohorsko

Dříve než začnete s výkopovými pracemi pro budoucí bazén nebo umělou vodní plochu, je nutné vytyčit stavební jámu. To však není práce pro laika a  proto je nutné obrátit se na geodeta. Po vytyčení budoucí stavby (i jezírko může být při určitých parametrech považováno za stavbu) je možno započít výkopové práce. Pokud vám záleží na vaší zahradě, vyhledejte takovou firmu, která nabízí stavební mechanizaci menších rozměrů, jinými slovy použití mini bagru. Takový mini bagr je při realizaci výkopu pro bazén nebo jezírko zcela dostačující a jeho výhodou je, že zahradu okolo výkopů poškodí podstatně méně než velký bagr. Jakmile je vyhloubena stavební jáma, je potřeba ji ručně dočistit, poctivě zbavit kamenů a následně vysypat dno pískem. V této fázi je již jáma plně připravena pro výstavbu bazénu či vybudování jezírka.

Co s přebytečnou zeminou z výkopů?

Spolehlivá firma zajistí také přistavení kontejneru na přebytečnou hlušinu. Vrchní vrstvu zeminy, respektive kvalitní ornici však do kontejneru nevyhazujte. Je cenná a v budoucnu se vám bude dost možná hodit, například při terénních úpravách a modelaci pozemku nebo prostě na záhony. Ostatně i přebytečnou hlušinu můžete využít na základy pro modelování terénu nebo třeba na vybudování skalky, protože základ skalky není nutné dělat z kvalitní zeminy. Proto si vždy dobře rozmyslete, zda je opravdu dobrý nápad přebytečnou zeminu z pozemku odvážet. Přebytečná zemina se dá při modelaci terénu krásně využít a ušetříte čas i peníze, neboť si nebudete muset hlínu kupovat.

Pokládka zámkové dlažby Kutnohorsko

Když je dům hotový, pak přichází na řadu vybudování vhodných cestiček či příjezdové cesty. K tomuto účelu se ideálně hodí zámková dlažba. Zámkovou dlažbu je možné použít i okolo bazénu. Zámková dlažba je velice trvanlivá a odolná vůči rozmarům počasí, vůči slunci i vůči mrazu či zamokření a stejně tak i proti silnému zatížení a pojezdu, takže se hodí i na příjezdovou cestu. Zámková dlažba se vyrábí v různých tvarových a mnoha barevných variacích, takže výběr je opravdu široký. Můžete si tak vytvořit opravdu originální povrch, který nikdo z vašich sousedů mít nebude.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11684 (cesky-magazin.cz#540)


Přidat komentář