Vrtání studní a montáž čerpadel Praha

Potřebujete vlastní zdroj vody? Je to jednoduché. Vlastní studnu můžete mít na zahradě vašeho domu, na chalupě či chatě velmi rychle a snadno – dokonce již do druhého dne od zahájení vrtu.

Pokud si myslíte, že získat rychle vlastní zdroj pitné vody na zahradě nebo u domku je nějaký problém, jste na omylu. Doba, kdy se musely studny kopat už je pryč. Moderní technika nabízí pohodlné a rychlé řešení – vrtané studny. Firma vám zajistí přístup k vodě včetně dodání a instalace ponorného čerpadla. Přečtěte si náš článek a dozvíte se, jak si vybudovat vlastní studnu.

Celoroční vrtání studní a tepelná čerpadla– Praha a okolí

Vrtání studní je velmi specifickou záležitostí a souvisí s ní velmi mnoho odborné práce, kterou je potřeba přenechat profesionální firmě, která provádí vrtání studní, montáže čerpadel a úpravny vod. Dále se pak na tuto firmu můžete obrátit v případě, že hledáte odborníky na provedení vrtů pro tepelná čerpadla.

Vrtaná nebo kopaná studna?

Pokud uvažujete o vlastním zdroji pitné nebo užitkové vody, zřejmě si kladete otázku, jaký typ studny si pořídit. Možnosti jsou dvě – studna kopaná nebo vrtaná. Předně je třeba si připomenout, že kopané studny měly v minulosti své opodstatnění, ale dnes lze říci, že pro výhody studny vrtané mají před tradičními studnami navrch. Kopané studny dosahují obvykle do hloubky 5m a jsou širší. To jim sice umožňuje vodu akumulovat, ale jsou poměrně závislé na aktuální srážkové situaci. To znamená, že kopaná studna v letních obdobích sucha nezaručuje dostatek vody a také v zimě (v období bez sněhu) dost kolísá hladina. Protože klasické kopané studny zřejmě všichni známe a dovedeme si představit, co tato práce obnáší, zaměříme se na studny vrtané.

Vrtané studny Praha

Předně je třeba připomenout, že vrtaná studna je významně šetrnější vůči bezprostřednímu okolí místa vrtu. To oceníte v případě, pokud uvažujete o umístění studny do ustáleného prostředí zahrady apod. Vrtaná studna neklade takové prostorové nároky a lze ji dokonce vyvrtat za plotem nebo na nepřístupném místě. Vrtaná studna zasahuje do větší hloubky, kdy není problém vrtat nad 30 metrů (až 110 m), čímž jímá hlubší podzemní vodu. Výhodou vrtané studny je, že není přímo závislá na srážkách, a přestože má nižší akumulaci, množství čerpané vody je během roku stálejší při vyšší kvalitě. Vrtaná studna je také realizovaná mnohem dříve (obvykle 1-2 dny) a instalace čerpadla je velmi jednoduchá.

Jak získat vlastní vrtanou studnu

Vlastní vrtanou studnu na vašem pozemku získáte velice jednoduše. Oslovíte firmu, která vrtání studní nabízí a o víc se nemusíte starat. Firma pro vás zařídí hydrogeologický posudek, postará se o projektovou dokumentaci a příslušná povolení, studnu bezpečně vyvrtá, provede čerpací zkoušky - kompletně zařídí její provoz. Pokud budete mít zájem, firma vám také odborně namontuje čerpadlo do studny a připojí na vodovodní systém. Specialisty na studny ale můžete oslovit i v jiných případech, například když potřebujete desinfikovat nebo vyčistit studnu, nebo také za účelem rekonstrukce kopaných studní a vrtů.

Projektová dokumentace pro vrtané studny Praha

K vrtané studni je potřeba zajistit projektovou dokumentaci. Tu musí ke studni provádět oprávněná osoba. Projektová dokumentace je vypracovávána na základě Technické zprávy vystavené po vyvrtání studny. Obsahuje hydrogeologické posouzení, hydrogeologický projekt a čerpací zkoušku. Zde ovšem záleží na místním úřadě, zda ji bude požadovat. O tom, co všechno budete k získání projektové dokumentace potřebovat, se můžete informovat přímo na příslušném stavebním úřadě. Ideální je obrátit se přímo na společnost, která vrtané studny nabízí, a která vám ráda a ochotně vše vysvětlí.

Vrty pro tepelná čerpadla Praha

Hloubkové vrty jsou určeny pro tepelná čerpadla, která řeší vytápění domu a ohřev vody moderním a úsporným způsobem, protože tepelné čerpadlo umožňuje ekonomické a ekologické vytápění. Realizace vrtů pro tepelná čerpadla je prováděna na vysoké technické a profesní úrovni za pomocí nejmodernější techniky a to vrtnými soupravami. Vrtné soupravy jsou schopny pracovat i ve velmi náročných geologických podmínkách s vysokým hloubkovým dosahem. Podobně jako u studní, tak i při realizaci vrtů pro tepelná čerpadla nedochází k závažnému poškození místa realizace vrtů. Pokud již nadále nechcete zamořovat ovzduší exhalacemi, plýtvat elektřinou nebo platit drahý plyn, ptejte se na výhody tepelného čerpadla. Odborná firma vám ráda pomůže s jeho výběrem a instalací, vyhloubí vám vrt pro tepelné čerpadlo a už se můžete těšit z úspor za teplo.

Co je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je nejpoužívanější a nejoblíbenější zařízení, které využívá obnovitelné zdroje energie k vytápění prostor. Pracuje na principu odebírání tepla z okolí, tj. vody, vzduchu, země či odpadního tepla. Jeho přečerpáním dojde ke zvýšení teploty a toto teplo je předáno do topného systému. Nejčastějším typem je kompresorové tepelné čerpadlo, kdy je médium v plynném stavu stlačeno kompresorem a poté vpuštěno do kondenzátoru, kde odevzdá své skupenské teplo. Poté projde expanzní tryskou do výparníku, kde skupenské teplo (při nižším tlaku a teplotě) přijme a odpaří se. Poté se opět cyklus opakuje.

Montáž tepelných čerpadel v Praze

Správně zvolené tepelné čerpadlo dokáže váš dům zásobit teplem bez problémů a přinést velké úspory. Je to především jeho schopností využívat energii okolního prostředí a pak ji přeměnit na teplo využívané k vytápění objektů nebo k ohřevu vody. V České republice se využívají zejména tepelná čerpadla, která odebírají nízkopotenciální energii země. Na termodynamickém principu ji pak mění v teplo a dál ji rozvádí. Odborníci vám pomohou zvolit si vhodné tepelné čerpadlo a vyhloubí pro něj vrt tak, aby pracovalo bezchybně a spolehlivě. Vyřeší tak váš vlastní zdroj tepla a teplé vody pro různé typy budov. Nechte si vypracovat kalkulaci ceny vrtu a začněte šetřit již zítra!

Montáže ponorných čerpadel v Praze

Pokud hledáte to nejlepší řešení rozvodu vody z vaší studny a potřebujete namontovat ponorné čerpadlo, pak se obraťte na specialisty, kteří nabízejí vrtání studní včetně montáže ponorných čerpadel. Odborná firma vám dokáže nabídnout ideální typ ze širokého výběru čerpadel pro různé typy studní, ať už potřebujete vyřešit bezproblémové zásobování vodou pro váš dům či chatu. Kvalitní ponorné čerpadlo ale bude z vrtané studny zásobovat také průmyslový či komerční objekt. Samozřejmostí je zajištění odborné montáže čerpací techniky a připojení na rozvody vody. Profesionálové s dlouholetými zkušenostmi v oboru čerpání vody a ponorných čerpadel vám nabídnou kalkulaci zdarma.

Úpravny vod od specialistů Praha

V úpravně vody je zpracovávána surová voda tak, aby výchozím produktem byla voda pitná. Ta musí splňovat veškeré stanovené jakostní požadavky a hygienické limity na pitnou a teplou vodu. V úpravně vody proto probíhají pravidelné laboratorní testy vody, a to jak vody surové, tak vzniklé vody pitné. Další pravidelné rozbory pitné vody jsou prováděny na cestě pitné vody vodovodem ke konečnému spotřebiteli. Odborná firma vám nabízí realizaci vlastní úpravny vod na všechny typy znečištění. Po příjezdu provede chemik rozbor vody na místě ZDARMA!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11677 (cesky-magazin.cz#530)


Přidat komentář