Víte, jak správně zařadit odpady do katalogu odpadů

Dle  vyhlášky č. 381/2001 Sb je nutností správné zařazení odpadů dle Katalogu odpadů.

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") vydá prováděcím právním předpisem.

V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí odpad ministerstvo na návrh příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Ministerstvo stanoví vyhláškou:

  • Příslušný Katalog odpadů.
  • Příslušný postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů, a
  • Příslušný návrh obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů.

Víte, jak právně zařadit odpady do katalogu odpadů?

Jste-li původce odpadlů, neztrácejte čas a předejděte zbytečným sankcím ze státních organů za nedodržení všech zákonných povinností v oblasti odpadového hospodářství.

Nevíte-li si rady v oblasti odpadového hospodářstí, zajistite se odpadového hospodáře.

Energom Projekty a.s, specialisté v odpadovém hospodářství

Jednou z předností společnosti Energom Projekty a.s je profesionální zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství přímo na míru každému původci odpadů.

Neplaťte nic na víc. Kontaktujte se u společnosti Energom Projekty a.s, která Vám díky odborně proškoleným odpadovým hospodářům, poskytne jen ty služby, které opravdu sami potřebujete.

Kromě zařazení odpadů podle katalogu odpadů Vám tato společnost zajistí i všechny další zákonem stanovené požadavky a poskytne Vám komplexní poradenství v oblasti odpadového hospodářství.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32143


Přidat komentář