Vedení účetnictví a daňové evidence - Brno

Bez vedení účetnictví se neobejde žádný podnikatel. Navíc účetnictví musí být vedeno prokazatelně, správně a podle platných zákonů. Ty doplňuje celá řada novelizací. Vyznáte se v nich, nebo raději důvěřujete účetní firmě?

Důvěřovat účetní firmě se dnes vyplatí. S účetní firmou získáte náskok a máte jistotu, že celé vaše účetnictví je zpracováno přesně podle všech platných zákonů. Tak vás nikdy nenachytá žádná kontrola státních orgánů. Vždy budete mít vše zpracováno přehledně, jasně, správně zaúčtováno a ve vhodnou dobu i odvedeno. Odvodů je celá řada. Daně, odvody pro sociální i zdravotní pojišťovny, musí být naprosto správné. Správně určit a zaúčtovat je nutné také** DPH**. A co se týká ročního daňového zpracování, pak zde je nejlépe vše nechat na odborných službách účetní firmy. Získáte tak nejen kvalitní zpracování, ale i delší čas na jeho podání na finančním úřadě.

Účetnictví jednoduché a podvojné

Oba druhy účetnictví je nutné vést podle platných zákonů. To znamená, prokazatelně, správně a bez chyb. Zákon o účetnictví říká, že jednoduché účetnictví vedou OSVČ a jejichž příjmy jsou nižší než 25 miliónů korun, a nejsou zapsáni v obchodním rejstříku. Podvojné účetnictví musí vést právnické a fyzické osoby, které jsou zapsáni jako podnikatelé v obchodním rejstříku. Účetnictví nemusí vést OSVČ, které podnikají podle jiného zákona. Ti mohou využívat u** daňového přiznání paušálních výdajů.** Zákon o účetnictví ale také říká, že pokud podnikatel uzná, že je pro něho lépe vést vyšší a podrobnější stupeň účetnictví, tak ho může zvolit. Ale nesmí tuto volbu již v daném roce změnit. Pokud tedy chcete vést účetnictví co nejvhodnějším způsobem, pak je lépe obrátit se na zkušenou účetní a výběr i zpracování účetnictví nechat na ní.

DPH a změny

Daň z přidané hodnoty podléhá častým změnám. Navíc s ní souvisí povinnosti, které ukládá zákon o DPH. To znamená, že je nutné sledovat veškeré novelizace a také data, od kdy nabírají na účinnosti.

Daňová evidence

Nahrazuje dřívější** jednoduché účetnictví**. Na základě zaúčtování všech dokladů, které musí být archivovány, se zjišťuje základ daně z příjmu z podnikání.

Zastoupení na úřadech

Ať již vám účetní firma zpracovává jakékoli** účetnictví**, tak uděláte dobře, pokud vás bude také zastupovat na úřadech. Tak ušetříte čas, nervy i peníze, a budete se moci v klidu věnovat své podnikatelské činnosti.

Pravidelné kontroly účetnictví

Vyplatí se v každém případě. Jejich zásluhou získáte jistotu, že vše je správně zaúčtováno, že vaše účetnictví nevykazuje žádné chyby, a tudíž vám nehrozí žádný postih státních orgánů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11669 (cesky-magazin.cz#505)


Přidat komentář