Účetnictví, daňová evidence - Valašské Meziříčí

To, že zrovna není období podání daňových přiznání či účetní závěrky, ještě neznamená, že by účetnictví nehrálo jednu ze stěžejních rolí v případě úspěšného vedení podniku. Včasná a zároveň správná čísla o hospodaření potřebuje každý podnikatel.

A to de facto nehledě na velikost podniku. Zvolení správné, respektive té nejvhodnější firemní strategie, včetně stanovení cest k dosažení cílů a operativní reagování na měnící se situaci, by mělo být samozřejmostí pro každou firmu. Pro každou společnost, která chce nejen uspět v konkurenčním boji, ale také prosperovat. A k tomu jí pomohou nejen správní lidé na správných místech, ale také správná data. A ta může majitel firmy, vedoucí, manager obdržet od zkušeného interního zaměstnance – účetního, ekonoma, ale také od externího účetního specialisty, který se soustřeďuje na oblast účetnictví, daňové evidence, daní a úzce spojenou oblast** mzdovou**.

Využití služeb externího účetního specialisty

Určitě Vás napadne, proč využít služeb některého z expertů na účetnictví, daně. Říkáte si, že Vás jeho služby budou stát mnohem více, než mzdové náklady interních zaměstnanců? Je to však přesně naopak. Využijete-li totiž služeb externího účetního specialisty, pak efektivně snížíte provozní náklady. Ovšem to není jediný důvod, respektive výhoda plynoucí z těchto služeb. U externího účetního specialisty totiž můžete očekávat kvalitu, a to v podobě včasného a správně vedeného účetnictví, či daňové evidence. Nebudete muset řešit případně uložené pokuty, které by Vám mohl předepsat příslušný finanční úřad, v případě, že by zjistil nějaké nesrovnalosti, chyby aj.

Účetnictví, daňová evidence

Každá z podnikajících osob může přijít na trh se svoji originální myšlenkou, jak prorazit a uspět. Může rozjet firmu o jednom, deseti, stovce, či více zaměstnanců aj. Co však mají živnostníci, podnikající osoby společné je, kromě jiného, povinnost vedení účetnictví, či daňové evidence a mzdové agendy. A ne každý může být dobrý ve všem, respektive jen málokdo může být skutečným profíkem ve dvou, či dokonce více oblastech. V případě vedení účetnictví, stejně jako vedení daňové evidence a mzdového účetnictví, se však nemusíte pouštět do studování, či zařizování výběrového řízení. O Vaše účetnictví může být hned postaráno na profesionální úrovni. Stačí oslovit vhodného účetního specialistu, daňového poradce.

Vedení účetnictví – po založení firmy

Vedení účetnictví externí formou můžete p optávat nejen v případě, že teprve stojíte na počátku Vašeho podnikání, tj. rozjíždíte ho. O službě externího vedení účetnictví můžete uvažovat, i když Vaše firma funguje již nějaký ten pátek, a dokonce i roky. V tomto případě není nikdy pozdě na změnu. Přeci jen však, čím dříve svěříte Vaše účetnictví do odborných rukou, tím dříve se budete moci těšit „z klidných nocí“, a nebudete muset řešit případné účetní nesrovnalosti.

Vedení účetnictví - obsah

V jakých stěžejních bodech, oblastech Vám pomůže externí účetní specialista? Jednou samostatnou a velkou „kapitolou je samotné vedení účetnictví, a to včetně sestavování pravidelné roční účetní závěrky, ale také daňového přiznání. U externího účetního specialisty můžete také poptávat další, níže uvedené služby.

Rekonstrukce účetnictví

Není výjimkou, že účetnictví je vedeno chybně, ať už z důvodu neznalosti, či nedbalosti. Krom špatně vedeného účetnictví je tu však i situace, kdy může dojít ke „ztracení účetních dat“. K této nezáviděníhodné situaci může například dojít při vyhoření počítače. A pokud nejsou data zálohovaná, pak je „neštěstí“ hned na světě. V obou případech, tj. při komplexně špatně vedeném účetnictví, ale také při jeho ztrátě aj., můžete využít služby, která nese příznačný název rekonstrukce účetnictví. Vámi vybraná účetní firma pak postupuje krok za krokem, aby Vaše účetnictví „oživila“ a zajistila správnost vedení účetnictví. Bude pak záležet na Vás, zda si účetní firmu, či účetního specialistu „necháte“ i pro další spolupráci, tj. pro externí vedení účetnictví, či zda využijete „jen“ této služby.

Sestavování vnitřních směrnic, jejich aktualizace

Co je psáno, je dáno. Ale také „v jednotě je síla“. A to platí i pro podnikatelský svět. Jen těžko byste se vyhnuli dohadům v souvislosti s vykonáváním práce, postupu práce, rovným nárokům a právům mezi zaměstnanci apod., pokud byste neměli vypracované jasně dané a přesně vypovídající vnitřní směrnice. Tyto vnitřní směrnice se však netýkají jen firemní politiky, ale také oblasti pracovního práva, oblasti mezd a oblasti účetnictví. A další ze služeb, kterou můžete poptávat u externího účetního specialisty je právě vypracování, respektive sestavení veškerých potřebných směrnic, a to včetně jejich aktualizace. Legislativa se totiž mění, a není výjimkou, že dokonce několikrát za rok. Řídit se pak podle neaktuálních směrnic, pak firmě rozhodně nepřinese výhody, spíše problémy.

Daňové poradenství

Co si představit a co zahrnuje** daňové poradenství? V případě daňového poradenství se můžete s Vámi vybraným daňovým poradcem dohodnout na poradenské, ale také metodické konzultaci, a to podle Vašich individuálních požadavků. Služba daňového poradenství však také může zahrnovat **optimalizaci daněodklad daněsestavení daňových přiznání, a to ke všem možným daním – zastupování při jednáních, kontrolách v souvislosti s daněmi a mnohé další.

Mzdová agenda

Vedle účetnictví, daňové evidence a daní vůbec, je zde i oblast mzdová. Je zcela logické, že Vaši zaměstnanci budou za svoji odvedenou práci od Vás očekávat vyplacení mzdy, platu ve správné výši. Také mzdová agenda zahrnuje celou řadu dílčích činností, stejně, jako u účetnictví, daňové evidence. Mzdová účetní nemá na starosti „pouze“ výpočet mezd, jehož součástí je i vyhotovení výplatních listin, zasílání platebních příkazů, vyhotovení i předávání měsíčních přehledů aj. Vedle zpracování mezd, je třeba také vést komplexní mzdovou evidenci. Součástí mzdové agend je také roční vyúčtování mezd.

Mzdová agenda - komunikace a spolupráce s úřady

A i zde je třeba spolupracovat s příslušnými úřady. Konkrétně se pak jedná o zdravotní pojišťovny, u kterých jsou zaměstnanci přihlášení, dále správa sociálního zabezpečení, úřad práce aj. Správnost vedení mzdové agendy je také prověřována zmíněnými úřady. Při kontrolách, ale i jednáních Vás zde zastoupí externí mzdová účetní, kterou jste si vybrali. Tímto významně ušetříte Váš čas, který můžete věnovat samotnému podnikání. K Vám se „dostane“ jen výsledek z jednání, kontroly, která bezpochyby dopadne ve Váš prospěch, pokud Vám mzdovou agendu bude zpracovávat zkušená a znalá mzdová účetní.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11618 (cesky-magazin.cz#401)


Přidat komentář