Účetnictví, daně - Žďár na Sázavou, Polička

Dříve nebylo možné si koupit řadu zboží, protože bylo nedostatkové, a ani služeb, protože nebylo zkušených odborníků. Dnes je „jiná doba“. S poptávkou můžeme oslovit konkrétní specialisty.

K těmto odborníkům bezpochyby patří také specialista na účetnictví, který zpracovává samotné účetnictví, daně a mzdy. Účetnictví patří k stěžejním oblastem pro každého podnikatele. Bez správně vedeného účetnictví jen těžko může podnikatel efektivně vést, řídit svůj podnik, stanovovat strategický plán a cíle k jeho dosažení. Bez přesných informací, jak si na tom firma právě nyní stojí, by nemohl podnikatel operativně měnit plány a projekty. A v neposlední řadě by jeho zisk nedosahoval takových hodnot, kterých by mohl, či zda by vůbec k zisku u jeho firmy bez řádně vedeného účetnictví došlo.

 

Účetnictví, daně, poradenství

 

Mzdový účetní specialista

Jak však poznáte, že máte před sebou skutečného experta daného oboru? U Vámi vytipovaného mzdového účetního se informujte, jaké má zkušenosti v mzdové i pracovně právní problematice. Informujte se také, zda a kolika kontro lami ze stran orgánů státní správy, prošli. V neposlední řadě by Vás také mohlo zajímat, kromě vědomostí, zkušeností, jakým technick ým v ybavením disponují. Asi byste nebyli nadšeni, kdybyste si s Vámi vybraný mzdovým specialistou dohodli obchod, v podobě vedení mzdové agendy, podepsali kontrakt a pak Vám sdělil, že je zapotřebí, abyste zakoupili počítač, notebook, účetní program apod.

Externí vedení účetnictví, mezd

To stěžejní, co Vás bude jistě zajímat, je, jaké výhody Vám budou plynout, pokud se rozhodnete nechat si účetnictví, mzdové účetnictví vést externě. O něco jednoduší budete mít z pohledu lidského, pokud teprve s podnikáním začínáte, tj. ještě nemáte nikoho vybraného na účetnictví, mzdové účetnictví. Pokud Vám však již „někdo“ zpracovává** účetnictví**, mzdy, tj. kmenový zaměstnanec, či zaměstnanci, pak může být nepříjemné jim sdělit, že s nimi rozvážete pracovní poměr. Ovšem, to je život a ten se bohužel s nikým nemazlí. I na takové situace musíte být připraveni.Mzdová účetní

Výhody externího vedení účetnictví, mezd

Zpátky tedy k výhodám. Především uspoříte mzdové náklady, snížíte počet režijních zaměstnanců, uspoříte také nemalé finanční náklady na vybavení (počítač, notebook, program, aktualizace programu, kanceláře, vzdělávání ze zákona, prohlubování vzdělávání aj.). Externí účetní specialista Vám ušetří i čas, když se necháte zastupovat při jednáních a kontrolách. A pak je tu samozřejmě rychlé zpracování agendy, poskytnutí záruky za odvedenou práci, profesionální přístup aj.

Mzdové účetnictví – co řeší

Stěžejní, i když ne jedinou činností mzdové účetní, je kompletní zpracování mezd. Zpracování mezd je však již vrcholem, ke kterému je třeba se dopracovat. Jaké veškeré činnosti, oblasti řeší samostatná mzdová účetní? Jedná se o osobní agendu – mzdovou agendu – srážky ze mzdy – záležitosti vůči úřadům (úřad práce, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad) – zdravotní pojištění – pojistné na sociální zabezpečení – nemocenské náhrady – ošetřovné – mateřskou a rodičovskou dovolenou – náhrady škody – odškodňování pracovních úrazů – odškodňování nemocí z povolání – důchodové pojištění aj.

Vedení personální agendy

Vedení personalistikyMzdové účetnictví má velmi blízko k personalistice. Jednotlivé oblasti na sebe navazují, ale také se mnohdy prolínají. U některých externích účetních firem si tak můžete v rámci "jedné" služby, objednat nejen vedení mzdové, ale také personální agendy. A to v rozsahu, na kterém se vzájemně dohodnete. Účetní firma Vám může vést spisy zaměstnanců, zajišťovat tisk zápočtových listů, vystavovat potvrzení pro zaměstnance aj. Co však nejspíš nemůžete čekat je již personalistika na managerské úrovni, kdy se pozornost z administrativy přesouvá na motivaci zaměstnanců, vzdělávání, kariérní plány, benefitní programy aj.

Vedení mzdové agendy

Z výše uvedeného je celkem patrné, že záběr** mzdové účetní** není nikterak malý.Veškeré činnosti navíc musí mzdová účetní provádět v souladu s veškerou platnou legislativou. Je třeba také poznamenat, že legislativa, respektive její jednotlivé statě, se doplňují, mění, vypouští. A jen udržet si přehled v záplavě zákonů, vyhlášek, není nikterak jednoduché. Nejde však o to znát nazpaměť legislativu, ale spíše správně aplikovat získané poznatky do praxe. A která mzdová účetní je tohoto kroku schopná, aniž by při příští kontrole z řad úřadů, bylo zjištěno nějaké chyby, se může de facto považovat za účetního specialistu.

Vedení mzdové agendy – nabídka služeb

Jaké služby v souvislosti s vedením mzdové agendy můžete od Vámi vybraného specialisty, poptávat? Jedná se o zpracování všech druhů mezd/výplat, náhrad mezd/výplat – zajištění přihlášek a odhlášek zaměstnanců na úřadu práce, zdravotní pojišťovně – vyúčtování záloh na daně – vypracování odvodů – vystavení zápočtových listů – vystavení potvrzení pro pracovníky – zpracování daní (roční zúčtování daně z příjmů) – vedení mzdových listů – vystavení evidenčních listů – příprava jednotlivých měsíčních přehledů aj.

Vedení účetnictví

Rozhodujete se, že byste si nechali externě vést nejen mzdové účetnictví, ale také účetnictví, dříve podvojné účetnictví? Na jakém výčtu služeb se můžete dohodnout? Externí účetní firma Vám bude zpracovávat účetní doklady. Bude Vám vést účetnictví podle středisek, jak budete potřebovat. Dle Vašich požadavků a potřeb Vám také vyhotoví, vytiskne patřičné sestavy. Můžete také očekávat účetní poradenství. Zpracuje Vám roční účetní závěrku, včetně inventarizace zůstatků. Firma Vás také může zastupovat na patřičných úřadech,Daňové přiznání nejen úřadu finančního.

Daňové poradenství

Využijete-li služeb externí účetní firmy, pak u ní můžete očekávat nejen účetní, ale také daňové poradenství. Je-li tedy specializací firmy také oblast daní. Daňové poradenství řeší například možný odklad daně – optimalizaci daní – nabízí poradenské, metodické konzultace. U daňového poradce také můžete poptávat zastupování před správcem daně, řešení případných nesrovnalostí s příslušným finančním úřadem. Daňový specialista Vám také může pomoci, či přímo sestavit přiznání k daním.

Zpracování daňových přiznání

Také oblast daní za Vás může efektivně a správně vyřešit externí účetní firma. V rámci daňových přiznání se také můžete domluvit na zpracování daně z příjmů právnických osob – zpracování daně z příjmů fyzických osob – zpracování daně z přidané hodnoty – zpracování daně silniční – zpracování daně z nemovitostí, převodu nemovitostí – zpracování daně darovací aj. Externí účetní firma se postará nejen o správné** zpracování daní, ale také jejich včasné podání**.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11602 (cesky-magazin.cz#371)


Přidat komentář