Účetnictví, daně - Praha 8

Vedení účetnictví a daňové evidence vyžaduje dostatek odborných znalostí, což je podmíněno zejména dlouholetou praxí v tomto oboru. Ukládá Vám zákon vedení účetnictví? Oslovte odborníka.

Mít přehled o tom, jak jsme na tom s penězi, by mělo být důležité pro všechny z nás. Prozíravější z nás si vedou účetnictví doma. Podnikatelům tuto nutnost nařizuje zákon. Jste-li podnikatel, pak oslovte účetního nebo daňového poradce.

Vedení účetnictví a daňové evidence

Nutnost vedení účetnictví či daňové evidence pro podnikatele je jasná.  Jak se k této povinnosti však podnikatel postaví, je již na něm. Ti podnikatelé, kteří prošli kurzem vedení účetnictví či daňové evidence nebo mají v tomto směru vystudovanou školu, již vědí, jak se v tomto oboru orientovat. Ostatní, kteří nemají o vedení účetnictví a daňové evidence ani ponětí si najímají na tuto činnost jiné podnikatele a těmi jsou účetní a daňoví poradci. A proč je vedení účetnictví a daňové evidence tak důležité? Odpověď na tuto otázku je jednoduchá a v dnešní době ji zná každé malé dítě. Je to jediný nástroj k tomu, aby bylo možno sledovat, zda podnikatel odvádí všechny odvody státu tak jak má, nezanedbává své povinnosti a plní do nejmenších detailů své závazky apod. Také podnikatel sám získává podle účetnictví a daňové evidence dokonalý přehled o svém podnikání.

Účetnictví a daně - Praha 8

Účetnictví a daně - Praha 8

Vedení skladového hospodářství

Mzdové účetnictví ChomutovJe-li podnikatel nucen vést skladové hospodářství, přenechá obvykle tuto starost své účetní, na kterou se může v tomto ohledu naprosto spolehnout. Vedení skladového hospodářství však není jednoduchou záležitostí a proto na to mají účetní speciální programy, do nichž vše zapisují, čímž získávají dokonalý přehled. V těchto programech je vše přizpůsobeno tak, aby bylo možno vykonávat reálné vedení skladu. A dále pak tyto programy dokáží snadno vystavovat jednotlivé položkové doklady.

Evidence majetku

Každá evidence, kterou podnikatel ve svém podnikání provádí, musí být vedena přesně, prokazatelně a úplně.  Všichni jistě víme, že mají mnozí podnikatelé nemalé majetky a aby mohli provádět jejich evidenci správně, existují k tomuto účelu počítačové programy. Stejně tak jako účetnictví, tak i jeho součást v podobě evidence majetku nechávají podnikatele na svých účetních. Není tomu tak proto, že by neměli sami přehled, ale funguje to tak proto, že nemají dostatek času, zdržovat se těmito věcmi. Vždyť kdo jiný by měl mít lepší přehled o majetku podnikatele, než jeho účetní či daňový poradce.

Personální a mzdová agenda

Podnikatel, který je zároveň zaměstnavatelem, musí vést svým zaměstnancům tzv. mzdovou a personální agendu. Především mzdová agenda je velmi složitou, avšak důležitou součástí celého účetnictví. A jelikož se jedná o složité věci, je k jejich vedení zapotřebí mnoho znalostí a tudíž také co nejdelší praxi. Vedením mzdové a personální agendy pověřují podnikatelé účetní, které se této problematice věnují na profesionální úrovni. Aby bylo možno tyto druhy agend vést bezchybně, mají k tomuto účelu účetní své programy, které jsou navrženy přesně tak, aby vše bylo vedeno bezchybně.

K čemu je vedení mzdové agendy?

Tento druh agendy slouží k podnikovým potřebám a především k výpočtu mezd. Dále pak má podnikatel díky mzdové agendě přehled o podnikové statistice a kalkulaci a také slouží jako vodítko ke zjištění daně z příjmu fyzických osob apod. K vedení mzdové agendy je vyžadována znalost odborných předpisů a zákonů.

Zastupování na úřadechDaňové přiznání

Běhání po úřadech nemá rád snad nikdo z nás. Najde-li se tedy někdo, kdo tuto peripetii podstoupí za nás, je to naše spása. Nejinak je tomu i u podnikatelů, kteří musí na úřady docházet pravidelně a vyhnout se jim nemohou. Proto je pro ně daleko jednodušší najmou-li si účetní, která chození po úřadech provede za ně. K tomu, aby mohla účetní tyto pochůzky místo podnikatele realizovat, musí mít jeho zplnomocnění. Každý podnikatel by si měl sám rozhodnout o tom, zda takovouto plnou moc své účetní svěří. Narazí-li na účetního či daňového poradce, jakým je firma v úvodu článku, nemusí se ničeho bát. V opačném případě by mohlo mít toto zplnomocnění neblahé následky. Proto by se podnikatelé měli mít na pozoru a nenechat při výběru tak důležité osoby nic náhodě a spolehnout se pouze na svůj úsudek.

Účetní program jako nejdůležitější část účetnictví

Vedení účetnictví jako takového nechávají podnikatelé zejména na svých účetních a daňových poradcích. Co by jim však nemělo být lhostejné je, jak tento člověk celé účetnictví vede a jaký program k tomu používá. Při výběru programu bychom měli postupovat velmi obezřetně a měli bychom si nechat poradit u odborníků, kteří nám na základě našich skutečných potřeb onen pravý účetní program doporučí. Není nic horšího, než během účtování řešit změnu programu a s tím spojené problémy, při nichž se může stát, že budou ztracena všechna důležitá data. Nejedná-li se o podnik větších rozměrů, kde obvykle zaměstnávají své IT pracovníky, budeme řešit dost značný zásah do tak citlivých dat, jakými účetnictví disponuje. Zde je tedy pouze jedna dobrá rada a ta zní, nešetřit na dobrém a kvalitní účetním programu a nechat si poradit od profesionálů.

Jak a kde hledat odborníka na účetnictví a daňovou evidenci?

Účetnictví ChomutovU všeho, s čím jsou spojeny naše finance, bychom měli postupovat velmi obezřetně. Mluvíme-li tedy o výběru člověka, který nám má vést kompletní účetnictví, platí to několikanásobně více. Tento člověk bude mít v rukou téměř celou naši existenci a záleží především na něm, jak bude k celé věci přistupovat. Najmeme-li si člověka, o kterém nic nevíme, riskujeme problémy obrovských rozsahů, ne-li dokonce bankrot naší firmy. Při výběru odborníka na finance, tedy účetní nebo daňového poradce by nám mělo nejvíce záležet na tom, abychom se o něm dozvěděli co nejvíce. K tomu nám dopomůže z velké části nahlédnutí do jeho internetových stránek, které má v dnešní době snad každý z nás. Daleko více pak při hledání záleží na referencích. Kdo jiný by nám mohl lépe poradit, než člověk, který již s danou účetní apod. spolupracoval. Tento druh informací je v tomto směru k nezaplacení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11595 (cesky-magazin.cz#354)


Přidat komentář