Účetnictví, daně - Poděbrady

Vedení účetnictví a daňové evidence je nosným pilířem každé firmy. Aby se však pilíř nesesul, je nutné, aby vedení probíhalo správně, včas a v souladu s legislativou. Při nesprávném vedení není možné efektivně plánovat, plnit cíle apod.

V jaké jste nyní etapě? Plánujete, že půjdete do podnikání? Již jste učinili první kroky pro rozjezd podnikání? Nebo dokonce již nějakou dobu podnikáte? Ve všech etapách je možné uvažovat o externím, za to velmi výhodném vedení účetnictví či** daňové evidence**. V tomto případě není nikdy pozdě na změnu. Čím dříve byste se však rozhodli pro využití externích odborných služeb účetního specialisty, tím výrazněji snížíte případné škody, výši uložené pokuty, která by Vás mohla čekat při příští kontrole z finančního úřadu.

Účetnictví Poděbrady

Vedení účetnictví a daněProč se rozhodnout pro externí vedení účetnictví, daňové evidence? Vždyť firmu, kterou oslovíte, nebudete znát, maximálně získáte nějakou tu referenci? Skutečně ušetříte finance, oproti možnosti zaměstnání pracovníka na klasickou pracovní smlouvu? Vždyť firmě budete muset také platit?

Takt tyto otázky Vás mohou napadnout v souvislosti s využitím externího vedení daňové evidence a účetnictví Poděbrady. Kdyby nebyl zájem a následná spokojenost o externí účetní, ale také mzdové a daňové specialisty, pak by nejspíš nebyla taková nabídka a současně poptávka, jaká je. To je jedna věc.

Vedení účetnictví, daňové evidence – finance

V případě, že byste se rozhodli pro vedení účetnictví, daňové evidence externí formou, pak skutečně ušetříte nemalé finance, a to v porovnání se zaměstnáním kmenových pracovníků. Externí firmě sice budete platit, ovšem zaplatíte jí jen za skutečně odvedenou, předem dohodnutou práci. Nebudete ji tak platit za osmihodinovou, či delší pracovní dobu, a to den, co den. Vám může být prakticky jedno, zda firma bude pro Vás pracovat brzo ráno, v noci, o víkendech, o svátcích. To je na nich. Vy od firmy očekáváte správě vyhotovenou práci, kterou navíc obdržíte včas. Žádné přesčasy nemusíte řešit, žádné příplatky apod. Ovšem tím otázka ušetřených financí ještě nekončí. V případě externí firmy Vám odpadnou starosti a finance spojené se zákonným a odborným školením, se zařizováními, vybavováním kanceláře, se zakoupením účetního programu, včetně aktualizačních licencí, s nákupem odborné literatury, časopisů atd.

Vedení daňové evidence – obsah

Zvažujete, že byste oslovili některou z firem na vedení daňové evidence? Pak Vás jistě také bude zajímat,Vedení účetnictví kromě výše odměny, kterou společnosti vyplatíte, i co za Vaše peníze obdržíte. Základem všeho jsou doklady. A zde začne mravenčí práce Vámi vybrané firmy. Veškeré doklady firmě můžete předat, zaslat, nebo se jich ujme v prostorách Vaší firmy. Vše je o domluvě.

Vedení daňové evidence – kontrola dokladů

Firma projde Vámi dodané doklady, a to pěkně jeden po druhém. Ani si tak nebude všímat, za co „utrácíte“, tj. obsahovou stránku, ale spíše se zaměří na stránku formální. Každý doklad by totiž měl splňovat patřičné náležitosti. I jediná nesrovnalost, chyba, opomnění může mít za následek, že byste se při příští kontrole mohli dočkat uložení nemilé pokuty. Jakmile budou doklady zkontrolovány, případné chybějící údaje doplněny a vyřešeny, může firma přistoupit k další činnosti.

Vedení daňové evidence – zpracování dokladů aj.

Po kontrole dokladů logicky navazuje jejich zpracování. Součástí zpracování účetních dokladů je také vedení veškerých, a to zákonem stanovených účetních knih, ale i další evidence. Součástí vedení daňové evidence je i vyhotovení účetní závěrky. Nechybí ani zpracování daňového přiznání. V rámci Vašich potřeb, ale i požadavků Vám vyhotoví tiskové podklady, ať už se bude jednat o přijaté, vydané faktury – peněžní deník – pohledávky, závazky aj.

Vedení daňové evidence – zastupování na úřadech

Někdo nemá rád „papírování“. Další zase únavná, zdlouhavá, i když důležitá jednání. Jako majitelé firmy se však jen těžko vyhnete Vašim vlastním strategickým poradám, motivačním rozhovorům, konzultacím s managementem podniku apod. Čeho však můžete „oželet“, jsou jednání s úřady (finanční úřad, úřad práce, zdravotní pojišťovna, správa sociálního zabezpečení aj.). A to jednání, která souvisí právě s vedením daňové evidence. Stačí si u Vámi vybrané externí účetní firmy objednat tuto službu.

Výhody služby v podobě zastupování na úřadech

Uvidíte, kolik času, ale také nervů a v neposlední řadě peněz ušetříte. Nikdy totiž nevíte, jaká příležitost, možnost se naskytne zrovna v době, kdy probíhá jednání. Vy tuto možnost však budete moci využít, uchopit se jí. Nebudete totiž na jednání, budou na něm jiní. O výsledek a verdikt z jednání však nepřijdete. Budete firmou informováni. A to je to hlavní.

Účetnictví, daňová evidence – rekonstrukce

MzdyJak dopadla Vámi poslední kontrola? Katastroficky? Či to nebylo tak hrozné, ale chyb tam bylo přesto, jak máku? Nebo ještě k oficiální kontrole nedošlo, ale zjistili jste, či Vámi oslovená externí účetní firma, že účetnictví vykazuje řadu nesrovnalostí, chyb? Či se stalo něco ještě horšího? Ztratili jste část, nebo významnou část Vašeho účetnictví? Ve všech případech je to značně nemilé. Situace však není neřešitelná. V tomto případě se nabízí možnost služby, která spočívá v rekonstrukci, ať už účetnictví, nebo daňové evidence. Vámi vybraná firma udělá maximum, aby Vám dala zase účetnictví do pořádku.

Účetní poradenství

Zaměstnáváte šikovného účetního, ale přesto jsou oblasti, ve kterých byste chtěli mít jistotu, že vše je v souladu s platnou legislativou? Pak můžete využít služby týkající se účetního poradenství Poděbrady. Budete mít prakticky dvě možnosti. Stávajícího zaměstnance si nechat a konzultovat s Vámi vybranou firmou otázky a oblasti, které Vás trápí, a chcete jim věnovat zvýšenou pozornost. A druhá možnost je kompletní přenechání účetnictví, či daňové evidence externí firmě. Udělejte to, co Vám bude nejvíce vyhovovat.

Mzdová agenda

Nejen účetnictví, či daňovou evidenci je třeba řešit v součinnosti s podnikáním. Zaměstnáváte pár, či rovnou desítku, stovku i více zaměstnanců? Pak se Vás bude týkat povinnost vedení mzdové a personální agendy. Naštěstí i zde nemusíte složitě řešit, kterého z potenciálních uchazečů o volné pracovní místo, zaměstnáte. Sice se říká, že chybami se učí, ale skutečně to musíte být Vy, kdo zaměstná začínající mzdovou účetní, či naprosto nezkušenou? Chcete-li mít nejen správně a včas zpracovanou mzdovou agendu, vyhotovené hlášení, statistiky, mzdové listy aj., pak můžete oslovit některou z externích firem, které se mzdovou oblastí zabývají.

Daně Poděbrady

V rámci vedení účetnictví Poděbrady, vedení daňové evidence, je třeba také pamatovat na daně a daňová přiznání. I zpracování daňových přiznání můžete svěřit Vámi vybrané externí firmě. Dohodnout se s ní můžete na vyhotovení a podání daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí, daně darovací,daně silniční aj.

Díky odbornosti a zkušenosti firmy můžete očekávat nejen samotné vyhotovení, ale také jeho obsahovou správnost a včasnost podání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11589 (cesky-magazin.cz#346)


Přidat komentář