Účetnictví, daně - Frýdek-Místek

Obchodujete, podnikáte, pracujete s penězi? Abyste se nedostali do situace, kdy nevíte, jak na tom po finanční stránce jste, přenechte starost o jejich spravování odborníkovi.

V současné době vládnou světem peníze. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, jsou naší každodenní součástí. Abychom s nimi uměli správně hospodařit a nic nezanedbali, je vhodné vést si účetnictví. Jestliže tomu nerozumíme, jsou zde účetní a daňoví poradci.

Účetnictví

Pojem účetnictví je všem dobře znám. Co je jeho součástí však ví jen málokdo. Ti z nás, kterým záleží na tom, aby měli přehled o svých financích, si mohou vést domácí účetnictví sami. Jinak tomu však je v případě, že podnikáte.  Zde je důležité mít vedeno vše striktně dle zákona a k tomu je vhodné oslovit odborníka. Vedení účetnictví tak podnikatelé přenechávají jiným podnikatelům, kterými jsou účetní a daňoví poradci.

Jak vést účetnictví?

Účetní Frýdek-MístekHlavní zásadou při vedení účetnictví je, že musí být vedeno přesně, úplně a především prokazatelně a srozumitelně. Začali jste podnikat a nevíte, kdy začít účetnictvím? Jednoduše řečeno musíte s ním začít ihned. Jste-li podnikatel vedený v obchodním rejstříku, pak začínáte s účetnictvím ihned ten den, co jste do rejstříku zapsáni. Pokud v tomto rejstříku nejste, začínáte s vedením účetnictví v den zahájení podnikání. Asi se ptáte, proč je účetnictví tak důležité, a proč byste si jej měli vůbec vést? Odpověď je jasná. Jednak Vám to jako podnikateli nařizuje zákon a také je potřeba, aby měl stát možnost provést kontrolu Vašeho podnikání. Vedlejším aspektem je rovněž fakt, že Vy jako podnikatel máte pravidelnou kontrolu nad svým jednáním a zjišťujete prostřednictvím účetnictví, jak se Vám daří.

Účetní a daňové poradenství

Vedení daňové evidence a také samotného účetnictví je složitý proces vyžadující odborné znalosti a také co nejdelší praxi. Je to obor, ve kterém je důležité být flexibilní a neustále se učit novým věcem. Patříte-li k těm lidem, kteří podnikají a zároveň prošli kurzem vedení účetnictví apod., máte štěstí, neboť Vám to ušetří finance. V souvislosti s tím je však důležité se učit nové účetní zákony, a pokud na to nemáte čas, měli byste mít k ruce odborníka. Je to velmi důležité, neboť máte-li k ruce účetního nebo daňového poradce, můžete se na něj obrátit pro radu. A je to právě poradenství, které účetní a daňoví poradci takovýmto lidem nabízí.

Vedení mzdové agendy

Naše zákony nařizují všem podnikajícím osobám, vést si účetnictví. Ti podnikatelé, kteří mají zaměstnance, však musí vést rovněž mzdovou agendu a s tím si jen tak někdo neporadí. Mzdová agenda je oddílem účetnictví, na které se účetní mohou specializovat. Je to jeho velmi důležitá součást, která je komplikovanější. Proto si zaměstnavatelé najímají k tomuto účelu účetní, kteří za ně mzdovou agendu vedou. A co je součástí mzdové agendy? Jsou to nejen výplaty zaměstnanců, ale patří do ní také docházkové listy, nemocenská apod.

Daňová evidence

Vedení daňové evidence je určeno pro všechny podnikající osoby, kterým zákon neukládá povinnost vést účetnictví. Podoba daňové evidence není zákonem nijak dána, avšak jedna věc je zde s účetnictvím společná. Tou věcí je, že musí být vedena přesně, úplně, srozumitelně a prokazatelně. Každý podnikatel musí umět doložit vše, co v podnikání vykáže. Pro lidi, kteří si nevedou účetnictví, musí vést daňovou evidenci, aby bylo možno stanovit základ daně s příjmu.

Co je podstatou daňové evidence?

Mzdové účetnictvíPodstatou daňové evidence je přehled o výdajích a příjmech a také o majetku a závazcích. Daňovou evidenci upravuje zákon o daních z příjmu. Hlavní je, aby byly v daňové evidenci od sebe odděleny evidence výdajů a příjmů a evidence závazků a majetku. Následně musíme dbát na to, aby byly odděleny daňové a nedaňové výdaje a příjmy, a rovněž výdaje, které jsou určeny na zajištění příjmů a výdajů a neovlivňují základ daně.

Archivace dokladů

Jak již bylo uvedeno výše, musí být účetnictví a daňová evidence vedeny správně, k čemuž patří rovněž archivace všech dokladů, které jsou v nich zaneseny. Tyto doklady musíme uschovávat po všechna zdaňovací období. Vykazuje-li podnikatel daňovou ztrátu, musí účetní doklady archivovat déle než 10 let. S tím je spojena starost o ně. V případě, že je doklad tištěn na lesklém papíře, musí jej podnikatel kopírovat, neboť z nich údaje po čase mizí. Objeví-li se takový doklad ve Vašem účetnictví a zjistí to finanční úřad, jedná se o doklad neplatný, což může vést k nemalým problémům.

Oslovit účetního nebo daňového poradce?

Podnikáte-li, vyvstane před Vámi problém, kterým je, zda najmout účetního nebo daňového poradce. Nevíte-li si rady, mělo by být pro Vás rozhodující, že oproti účetnímu nese daňový poradce za svou práci naprostou zodpovědnost. Je tomu tak z toho důvodu, že má daňový poradce větší zodpovědnost, neboť musí znát daleko víc věcí, než účetní. Daňový poradce ovládá nejen účetnictví a vše co s ním úzce souvisí, ale také všechny daňové zákony a obchodní a trestní právo. Oslovíte-li tedy daňového poradce, znamená to pro Vás nejen úsporu času a peněz, ale také se vyhnete spoustu problémům, které by mohly v souvislosti s podnikáním vyvstat. Je tomu tak proto, že daňový poradce má v tomto oboru osobní zkušenosti. Chcete-li mít jako podnikatel jistotu, že je Vaše účetnictví vedeno správně, můžete mít jak účetního, tak daňového poradce. Účetní Vám může vést účetnictví po celý rok a ke konci oslovíte daňového poradce, který zkontroluje celé účetnictví a na jeho základě vypracuje daně. Dosáhnete tím dvojí kontroly nad vedením účetnictví a získáte tak naprostou jistotu v tom, že je vše přesně tak, jak zákon ukládá.

Důležitý je výběr účetního

Nejdůležitější pro podnikatele je, aby spolupracoval pouze s lidmi, na které se může plně spolehnout a věří jim. Nejinak je tomu u účetních, jejich výběr musí být opravdu dokonalý. Málokdo z nás a troufám si říci, že nikdo by nesvěřil své finance ba dokonce celé své podnikání někomu, komu nevěří a kdo na něj nepůsobí dobře. Proto si dejte při výběru účetního a také daňového poradce velmi záležet. Jedná se přece jen o člověka, na kterém bude záležet to, jakým směrem se nadále Vaše podnikání bude ubírat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11594 (cesky-magazin.cz#353)


Přidat komentář