Účetnictví, daně - České Budějovice

Jste podnikatel a potřebujete, aby vám někdo vedl ekonomickou agendu? Služby kolem účetnictví jsou velmi důležitou součástí podnikání. Pokud tuto agendu sami nezvládnete, využijte služeb profesionálů.

Co je účetnictví a k čemu je dobré? Jistě jste slyšeli o bezpočtu případů, kdy někdo musel platit vysoké pokuty jenom kvůli malichernostem vztahujícím se k ekonomické části jejich podnikání. Stačí jen malý nedoplatek v řádu pár korun a za pár let se z něj může stát několikatisícová pokuta. Je tedy nezbytně nutné mít při ruce profesionála, který vám ohlídá účetní záležitosti. Účetnictví je nejen nutné pro podnikatele a firmy. Mohou jej využít i běžní zaměstnanci firmy, pokud potřebují poradit třeba s pojištěním, mají vedle zaměstnání úvazek na živnostenský list a podobně.

Účetnictví, daně - České Budějovice

Vedení účetnictví zahrnuje služby jako hlídání nákladů a výdajů, hlídá se finanční stav firmy, kontroluje se posílání mezd, spolupracuje se s bankami nebo se komunikuje s úřady. Účetní mají své služby rozdělené dle typu práce. Někdo provádí daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví), účetnictví (dříve podvojné účetnictví), provádí se účetnictví pro podnikatele, větší firmy nebo třeba i příspěvkové organizace. Tyto služby jsou rozdělené kvůli zákonům, kdy se pro určitý subjekt vztahují vždy jiná pravidla. A ty musí odborník znát. Není však pravidlem, že účetní musí znát celou sféru účetních úkonů, protože jich je mnoho. Většinou se setkáte s tím, že odborník bude znát alespoň jeden typ účetnictví, bude umět pracovat s daněmi apod. Pak se ale mohou někteří specializovat třeba na příspěvkové organizace nebo neziskové subjekty. Služby účetního jsou důležité v tom, že pro vás by bylo těžké kontrolovat ještě účetnictví. Je těžké naučit se zákony a ještě navíc sledovat změny, které se zde odehrávají. Proto je nutné pořídit si účetní, která hlídá nejen tyto oblasti, ale také vám zjistí výhody, jež můžete mít.

Účetnictví jednoduché - České Budějovice

Tento termín, jak jsme již zmínili, je zastaralý, takže se dnes používá daňová evidence. Co sem spadá? Jedná se o služby, které se vztahují především k fyzickým osobám. Mezi úkony patří například účtování měsíčních příjmů do peněžního deníku, také sem spadá zasílání mezd na bankovní účty, komunikuje se s bankou, sledují se střediska, výkony i zakázky. Hlídá se též evidence firemního majetku (včetně účetních a daňových odpisů). Majetek se pak dělí na hmotný a nehmotný či investiční. To je velmi důležité, protože majetek může být evidován, zhodnocen a odepisován. Na závěr určitého období se pak udělají např. měsíční nebo roční uzávěrky a samozřejmě sem spadá i vypracování daňového přiznání.

Účetnictví podvojné - České Budějovice

Opět zde zmiňujeme novou terminologii, zde se jedná o účetnictví samotné, ovšem právě podle tohoto názvu může být rozdělení základních služeb v účetnictví matoucí, že se někdy používají starší termíny. Nyní ale ke službám účetnictví. Tyto služby se vztahují na právnické osoby. Mezi nabídkou služeb je účtování na účty, sleduje se majetek a odpisy, dělají se měsíční uzávěrky, vede se  rozvaha a výsledovka, měsíční nebo čtvrtletní DPH. Také se sleduje stav saldokonta, dále střediska, výkony i zakázky. Provádí se pokladna za hotové, kontroluje se stav skladů a také se provádí  kontrola skladového hospodářství. Kombinuje se úkolová, časová nebo měsíční mzda, posílají se mzdy na účty, platí se zdravotní nebo sociální pojištění a vede se evidence o zaměstnancích. Taktéž se i zde hlídá stav majetku a jeho odpisy. Nabízí se rovněž vypracování měsíčních nebo ročních odpisů a vyplnění daňového přiznání.

Mzdy - stanovení, kontrola

Tyto služby se týkají hlavně vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Každá strana má povinnosti k té druhé a naopak. Co se týká účetních služeb, tak sem patří hlavně stanovení určité mzdy a kontrola, jestli je daná částka pravidelně a včas poslána. S tím souvisí zpracování i různých odměn a podobně. Patří sem i nemocenská, kdy se monitoruje nepřítomnost zaměstnance a ohlídá se placení v rámci zákonů. Také se provádí zdravotní a sociální pojištění, zpracovávají se podklady pro úřady atd. Tato oblast může tedy zahrnovat i různé personální úkony, které se musejí zpracovat tak, aby evidence byla správná. Využít služeb odborníka se tedy vyplatí, protože přes mzdové účetnictví mohou i vaši zaměstnanci zjistit, na co mají nároky a co lze uplatnit.

DPH - daň z přidané hodnoty

Toto je jedna z částí služeb, která může být vedena samostatně nebo jako část nějaké služby. V DPH se provádí například měsíční shrnutí, pokud máte obrat nad 10 miliónů korun, čtvrtletní se pak vztahuje na obrat do 10 miliónů korun. DPH se provádí při vstupu a výstupu a jedná se o výpočty, které ukáží skutečnou hodnotu DPH. Pro vaši představu, jistě si všímáte, když je u cen uvedeno s DPH a bez DPH. Tyto rozdíly ukazují, kdy dodavatel (pokud je registrován jako plátce) musí odvést určitou část z daného obchodu. Odběratel pak může zase vyžádat o vrácení daně.

Daně z příjmu

Tyto daně se vztahují jak na fyzické, tak i právnické osoby. Daně z příjmu se dělí na progresivní, regresivní, proporcionální nebo daně z příjmu právnických osob či daně ze zisku. Prakticky toto znamená, že dodavatel ze svého zisku odvede státu finanční částku, protože mu je povoleno v tomto státě podnikat a tím pádem ze svého zisku dělí peníze, jež jdou na rozvoj státu.

Účetnictví pro příspěvkové organizace

Tento typ účetnictví se může vést v dílčím nebo plném rozsahu, záleží na zřizovateli dané instituce. Tento typ služby musí stejně jako v jiných podnikatelských případech, přinášet informace, které monitorují ekonomické pohyby dané organizace (jak se nakládá s dary, dotacemi, příspěvky, výdělky z akcí apod.). Příspěvkové organizace mohou provádět hospodářskou činnost, ta ale nesmí souviset hlavní činností dané organizace a nesmí se ani platit zřizovatelem. I proto se zde hlavní činnost organizace a hospodářská aktivita vedou odděleně.

Využijte služeb účetních, ať máte vše v pořádku. Ochrání vás nejen před problémy, ale najdou vám i výhody. A hlavně vám uleví od starostí, které byste s ekonomickou agendou měli.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11658 (cesky-magazin.cz#466)


Přidat komentář