Účetnictví, daně - Brno-venkov

Chcete mít jistotu perfektně vedeného účetnictví, mzdové agendy a mít správně a včas odevzdána veškerá daňová přiznání? Najděte si profesionální účetní kancelář, která zajistí i bezchybné hlášení pro úřady a poskytne vám daňové poradenství.

Účetní kancelář nabízí podniDaňové poradenstvíkateli výhody

Jestliže se nacházíte v situaci, kdy začínáte podnikat, a uvažujete, jakým způsobem budete vést účetnictví resp. daňovou evidenci, následující článek vám pomůže se rozhodnout, jak se o to postarat. Podnikatelé si často myslí, že zvládnou vést vlastní účetní agendu sami, a to do klasických papírových knih, nebo v jednoduchých tabulkách na počítači. Realita je však tvrdší. Brzy podnikatel zjišťuje, že věnování se firmě a klientům vyžaduje spoustu času a energie, kterých se nedostává právě účetní evidenci. Účetnictví však žádné úlevy neposkytuje. Mzdová agenda musí být v pořádku, stejně tak jako odvody a hlášení na zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení. Kontroly finančního úřadu jsou taktéž u podnikatelů obvyklé. Účetnictví musí být vedeno správně a průkazně, jinak hrozí majiteli firmy pokuty a penále. A jistě se nedřete celé dny ve firmě proto, abyste doplatili na nedůsledné vedení účetnictví, které nestíháte z časových důvodů vést pečlivě a včas. Zavezte proto doklady do účetní kanceláře, kde se vám o ně postarají, stejně jako o dodržení termínů.

Mzdová agenda

První schůzka v účetní kanceláři

Při úvodním jednání v účetní a daňové kanceláři představíte vaši firmu a sdělíte základní informace o předmětu vašeho podnikání, zda obchodujete se zahraničím, jste-li plátci DPH či nikoli atd. Z toho bude vyplývat rozsah vedení účetnictví a sazba za služby, kterou si bude kancelář účtovat. Profesionální účetní pro vás bude vždy snadno dosažitelná a kdykoli připravená vám i třeba po telefonu poradit s aktuálním účetním či daňovým problémem, který klient potřebuje akutně řešit. S externí účetní si firma značně ulehčí podnikání, což majitel firmy okamžitě pozná. Nepotřebuje žádný software, u kterého by musel řešit aktualizace, nemusí absolvovat odborná školení, pročítat právní normy a učebnice o tom, jak vést účetnictví atd. Účetní a daňovou evidenci bude kompletně řešit externí kancelář, která bude odpovídat za vedení dle aktuálně platných zákonů a vyhlášek.

Jak probíhá předávání dokladů?

Účetní kanceláři klient odevzdává doklady v dohodnuté frekvenci. To je vše, co se od podnikatele žádá. Veškeré třídění a evidence již probíhá v účetní kanceláři, která se postará o požadované výstupy. Eviduje jednotlivé agendy, účetní knihy, zpracovává daňová přiznání způsobem, aby byly odváděné daně pro podnikatele co nejméně nevýhodné, a to samozřejmě při dodržování všech platných právních norem.

Účetní kancelář vám optimalizuje daně

Co je podstatné na konci každého roku, je správně vyčíslit příjmy a výdaje z podnikatelské činnosti a ostatních činností a v termínu odevzdat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmů. Máte přehled o tom, které náklady si můžete uplatnit jako daňově uznatelné? A víte, které slevy, bonusy a daňová zvýhodnění si můžete započítat? Vše je vyjmenováno v Zákoně o dani z příjmů. Pokud se ovšem v právních předpisech příliš neorientujete, nebo obvyklým případem je, že jako podnikatel na to ani nemáte čas, obraťte se na spolehlivou účetní. Zpracuje vám daňové přiznání správně a včas jej odevzdá, přičemž uplatní veškeré možné výhody, které optimalizují vaši daňovou povinnost. Nekonečné čekání ve frontě na finančním úřadě se vás již nebude týkat, když vám bude zpracovávat účetnictví například kancelář paní Jany Kalinové. Všechny jednání na úřadech totiž za vás vyřídí.

Mzdovou agendu nepodceňujte

Účetní poradenstvíV současné době se již stalo standardem, že minimálně mzdovou agendu si firma nechává zpracovávat dálkově externí účetní kanceláří. Z jakého důvodu? Tato agenda si vynucuje příliš pozornosti a času, aby byla správná. Není to jen o správném výpočtu mezd a odvodů sociálního a zdravotního pojištění příslušným institucím. Jedná se o správné vyčíslení náhrad za nemoc, výplaty náhrad za dovolenou, kde je nutné umět vyčíslit průměrné výdělky, stanovit denní vyměřovací základ apod. A samozřejmě neustálé dodržování lhůt, školení o novinkách v zákoně několikrát do roka, aktualizace softwaru pro mzdovou agendu atd. Celá tato záležitost vyžaduje odborné znalosti a nese s sebou mnoho odpovědnosti. Na druhou stranu, vyplatí se vám zaměstnávat jednu nebo dvě zaměstnankyně pro včasné spočítání mezd, které se provádí jedenkrát měsíčně? Ušetřete si starosti i náklady na zaměstnance a předejte proto mzdovou agendu externí účetní kanceláři.

Účetních agend musíte vést více

Každá firma, ať už menší či větší, vede více účetních agend, než je již zmíněná mzdová a personální. Pokud se jedná o obchodní společnost, je povinností účetní jednotky vést účetní deník, hlavní knihu účtů, knihu vydaných faktur, přijatých faktur. Dále musí firma evidovat majetek a správně ho účetně i daňově odepisovat. V evidenci nesmí chybět pokladní kniha, knihy bankovních účtů, skladová evidence, ve které se dokumentují veškeré příjmy a výdeje materiálu. Pokud podnikatel vede pouze daňovou evidenci, vyžaduje se vést minimálně deník příjmu a výdajů, inventární karty dlouhodobého hmotného majetku, firma musí vést i kartu rezerv na opravy hmotného majetku, kartu zásob, knihu pohledávek a závazků, knihu úvěrů a půjček, knihu jízd a samozřejmě mzdovou evidenci. Účetní agenda je zkrátka poměrně rozsáhlá a odborná záležitost. Jako majitel firmy však nemusíte nést vše pouze na svých bedrech. Usnadněte si podnikání a podnikatelské rozhodování. Spolupráce s účetní a daňovou kanceláří se vám vyplatí po všech stránkách.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11652 (cesky-magazin.cz#456)


Přidat komentář