Účetnictví a daňové poradenství - Vysoké Mýto a okolí

Spolupráce s účetní firmou Vám ušetří spoustu času a také problémů. Účetní firmy nabízejí svým klientům mnohé služby. Najděte si také vy spolehlivou účetní firmu a buďte bez starostí.

Ptáte se, proč začít spolupracovat se zkušenou účetní? Obor účetnictví je nezbytný pro všechny vlastníky. Účetnictví je velmi složitý obor, který vyžaduje odborné znalosti a také zkušenosti. A tak bývá často jednodušší najmout si na účetnictví firmu, než se touto záležitostí zabývat. Účetní firmy Vám mohou pomoci v těchto oblastech: zpracování účetních dokladů a vedení zákonem stanovených knih a evidencí. Na účetní firmu se můžete obrátit také v případě, že potřebujete vyhotovení přehledů nebo zpracování daňového přiznání k DPH. Dále vás může zajímat zpracování daní jako je daň z příjmu, daň silniční nebo daň darovací. Účetní firmy nabízejí účetní poradenství, přípravu pokladů ke kontrole nebo zastupování na úřadech. Veřejnost ocení důležitost účetnictví např. v otázkách pracovních možností a investování podniků. Odběratelé využívají informace týkající se účetnictví k poskytování informací o dodávkách a dodavatelé potřebují informace o splácení. Konkurence použije účetní informace k srovnávání a obchodním strategiím. Manažeři na základě informací z účetnictví zjistí, jak lépe vést podnik. Pro zaměstnance je účetnictví důležité z hlediska informací o jejich platech.

Jak vybrat profesionální účetní firmu

Přiznali jste si, že v oblasti účetnictví se necítíte příliš jisti? Tak v tom případě se spojte s profesionální účetní firmou. Pak budou vaše peníze vhodně investovány. Při výběru firmy dejte na reference svých známých nebo si projděte informace na internetu. Máte už o jednotlivých účetních firmách základní informace? Tak v tom případě je můžete osobně navštívit a rozhodnout se podle toho, jaký dojem na vás udělají. Během osobní schůzky se seznamte se zázemím firmy, zajímejte se o finanční otázky. Jednotlivé firmy pak můžete porovnat a vybrat tu, která bude podle vás nejlepší.

Účetnictví – co o něm víme

Mezi základní funkce účetnictví řadíme funkce dokumentační, informační a kontrolní. Dokumentační a informační funkce se zabývá sběrem ekonomických informací, záznamem ekonomických informací, hodnocením ekonomických informací a sdělování ekonomických informací. Jako výsledek získáme informace o majetku a financích. Funkce kontrolní poté zajistí kontrolu stavu majetku, financí a hospodaření. V České republice se účetnictví řídí zákonem č. 563/1991 Sb.

Daňové poradenství

Účetní firma vám může také pomoci v daňovém poradenství. Zdědili jste majetek nebo máte více zaměstnaneckých úvazků? V tom případě se můžete poradit s odborníky a předcházet tak nepříjemnostem, které by mohly nastat z neznalostí zákonů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11671 (cesky-magazin.cz#510)


Přidat komentář