Účetnictví a daně - Olomouc

Rádi byste se pustili do podnikání, ale odrazuje Vás fakt, že byste museli vést a zpracovávat účetnictví, daně, mzdovou a personální agendu? Proč se však hned vzdávat snu, když předpokládáte, že byste mohli být na podnikatelském poli úspěšnými?

Co se týká účetnictví, daní, mezd, personalistiky, pak se Vám nabízí hned několik možností. Buď se můžete pustit do studování patřičných zákonů, vyhlášek, předpisů, což však bude „běh na dlouhou trať“. Nebo můžete zaměstnat několik pracovníků, kteří se dané problematice budou věnovat. Zde však budete muset počítat s náklady navíc a nemusíte mít ještě zaručené, že zaměstnáváte zkušené pracovníky. Posledním, za to však nejefektivnějším řešením, je využití služeb některé profesionální firmy, která je specialistou na účetní a daňové služby.

Účetnictví Olomouc

Pro službu v podobě vedení účetnictví se rozhodují nejen firmy, které jsou v počátku svého podnikání. Služba je poptávána i firmami, které třeba již pár let existují, ale nejsou spokojeni s dosavadním vedením účetnictví ze stran svých kmenových zaměstnanců. Například při finanční kontrole došlo k odhalení nemalých chyb a nesrovnalostí. Pro externí vedení účetnictví Olomouc je možné se také rozhodnout v případech, kdy jsou zaměstnanci nemocní, odchází na mateřskou dovolenou aj.

Účetnictví a daňová evidence

Každý, kdo se rozhodne pro „postavení se na vlastní nohy“, a to doslova, bude muset vést účetnictví, nebo daňovou evidenci. Vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) se řídí zákonem o daních z příjmu.

Vedení daňové evidence

Co do povinností, zákon stanovuje obsah, ovšem ne formu vedení. Je tedy prakticky na Vás, zda budete mít daňovou evidenci vedenou ručně, v Excelu, nebo účetním programu. V tomto směru je sice zákon benevolentní. To však ještě neznamená, že mohli být při vedení laxní, sem tam pozapomenout zavést nějaký doklad apod. I když se může zdát, že vedení daňové evidence, je co do rozsahu, obsahu jednodušší, je třeba disponovat vědomostmi i zkušenostmi. K chybě se totiž můžete snadno dopracovat. A pokud by se neřešila nesrovnalost, pak se tato chyba mohla táhnout, a pak by mohlo dojít i na nezbytnou rekonstrukci daňové evidence.

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví) se řídí zákonem o účetnictví. V rámci externího vedení účetnictví se můžete s Vámi vybranou společností dohodnout na kompletním zpracování, vedení účetnictví – sestavení účetní uzávěrky – přípravě, zasílání platebních příkazů – vedení skladové evidence – vedení evidence majetku – vedení, zpracování závazků, pohledávek – zasílání přehledů závazků, pohledávek dle požadavku aj.

Daně Olomouc

Oblast daní není pro začínající účetní, ale i účetní s několikaletou praxí, nijak lehčí oblastí, než výše uvedené účetnictví. Daňový systém se může pro řadovou účetní, natož pro laika zdát poněkud složitý, či nepřehledný, a to zvláště, když se legislativa mění, doplňuje, některé pasáže v zákonech se vypouští aj. I v případě daní není nic ztraceného, pokud se obrátíte na zkušenou firmu, která se daňovou oblastí zabývá.

Daňová optimalizace Olomouc

Jak by se Vám líbilo ušetřit v rámci daní, samozřejmě však v souladu s platnou legislativou? Cílem daňové optimalizace je docílení snížení daňové povinnosti, a to legální cestou. Snad se nenajde podnikatel, živnostník, který nechtěl svůj zisk maximalizovat a současně náklady minimalizovat?

Obrátíte-li se na daňového poradce Olomouc, pak Vám může překontrolovat, zda skutečně uplatňujete veškeré relevantní daňové úlevy, které můžete. Daňový poradce Vám po přezkoumání veškerých možností, s ohledem na Vaše podnikání, výdaje, zisky aj., doporučí tu nejvhodnější metodu, jak legálně snížit daňovou povinnost.

Daňová přiznání Olomouc

Potřebujete pomoci v případě daňových přiznání? Chcete mít přiznání zpracovaná, podaná včas a správně? V rámci služby daňových přiznání se můžete s externí firmou domluvit na zpracování veškerých druhů daňových přiznání. Největší zájem ze stran klientů je pak přiznání: k dani z příjmů právnických osob – k dani z příjmů fyzických osob – k dani z přidané hodnoty – k dani silniční – k dani z převodu nemovitostí aj.

Vedení personální a mzdové agendy Olomouc

Ať už budete firmou o deseti, či stovce a více zaměstnanců, nevyhnete se ani povinnosti vedení personální a mzdové agendy, stejně jako v případě účetnictví, daní. Dle velikosti firmy, organizační struktury, firemní kultury, je možné se setkat s jednotlivými odděleními, kdy jedno se věnuje personalistce, druhé pak oblasti mezd. U menší firmy však není důvodu takovéhoto rozdělení.

Vedení personální agendy Olomouc

Personalistika je svým způsobem administrativou, i když záleží na pojetí a potřebách firmy. V případě větší firmy je personalistika i strategickou činností, která zahrnuje motivaci zaměstnanců, tj. motivační rozhovory – kariérní plánování – hodnocení zaměstnanců – nábor, výběr, propouštění zaměstnanců – otázka benefitů aj.

To, co však mají všechny firmy v rámci vedení personální agendy společné, je především evidence údajů o zaměstnancích – přihláška/odhláška zaměstnanců v rámci sociálního a zdravotního pojištění – informování úřadu práce o obsazenosti volného/uvolněného pracovního místa aj. Na těchto zmíněných činností se můžete s Vámi vybranou externí firmou také dohodnout.

Vedení mzdové agendy Olomouc

Vedení mzdové agendyZa odvedenou práci očekávají zaměstnanci pravidelnou mzdu, či výplatu. Správné zpracování mezd však vyžaduje nemalé znalosti. Je třeba nejen znát, ale také umět do praxe aplikovat poznatky z patřičné legislativy, zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, nevyjímaje. Vedení mzdové agendy zahrnuje nejen samotné zpracování mezd, ale také zpracování výplatnic, mzdových listů -vyhotovení a odeslání měsíčních přehledů - vystavení platebních příkazů – zpracování ročního vyúčtování daní – spolupráce s úřady stran ošetřovného, mateřské, nemocenské aj. Stejně, jako u personální agendy, i mzdovou agendu můžete kompletně přenechat externímu specialistovi.

Výhody účetní externí společnosti – profesionalita, odbornost

Již jsme se tak trochu dotkli výhod, které plynou z externího vedení účetnictví Olomouc. U účetních specialistů, daňových poradců se Vám například nestane, že by zpracovávali Vaše účetnictví, daně nesprávným způsobem, opozdili se v zákonných lhůtách aj. Navíc u nich máte jistotu, respektive záruku, že Vám skutečně odvedou kvalitní práci. Při finančních kontrolách Vás mohou zastupovat na základě plné moci. Vy se prakticky nebudete muset o nic starat. Vaše veškerá pozornost tak může být soustředěna na samotné podnikání.

Výhody účetní externí společnosti - finance

Stran výhod byste také neměli zapomenout na ušetřené finance, a to nejen v rámci kontrol, tj. případně uložených pokut. S externí firmou totiž ušetříte i na nákladech spojených se mzdou, respektive se Vás nebudou týkat odvody na pojištění. Nebudete muset ani vynakládat finance na vybavení kanceláře (PC technika, software a jeho pravidelná aktualizace, nábytek, kancelářské potřeby), na zákonná školení (BOZP, PO, referentské zkoušky), na odborná školení (týkající se legislativy z oblasti účetnictví, daní, personalistiky) aj. A pak zde jsou také náklady za vodu, elektriku, vytápění, úklidové služby, které, kdybyste si dali tu práci a rozpočítali na rok, pak se také dostanete k zajímavé částce.

Externí účetní firmě sice budete muset zaplatit stanovenou odměnu. V konečném důsledku však výhody a záruky značně převýší výši odměny.

Škoda způsobená klientovi

Nikdo není neomylný. A tak, i kdybyste oslovili tu nejzkušenější účetní společnost, nemusí, ale může se stát, že způsobí nějakou chybu. Na rozdíl však od vlastních zaměstnanců, bude taková firma za případnou způsobenou škodu odpovědná, tj. nebudete platit Vy za uloženou pokutu, ale daná firma.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11583 (cesky-magazin.cz#338)


Přidat komentář