Účetnictví a daně - Jihlava

Každá firma musí mít zajištěné finanční či mzdové účetnictví. Živnostníci pak prokazují příjmy či výdaje formou daňové evidence. Obě skupiny ale mají povinnost odvádět daně a mohou využít služby daňového poradenství.

Vedení účetnictví je činnost, které zřejmě hned tak každý nerozumí, ale přesto má každý podnikající subjekt povinnost je řádně vést. Pro mnohé firmy je značně nepřehledná situace v oblasti odvodů daní, odpisů apod. Účetnictví a daně každého podnikatele zatěžují, ale jsou nutností. Živnostníci mají situaci o trochu jednodušší. Ti mají za povinnost prokazovat příjmy případně výdaje formou daňové evidence. Přesto většina drobných podnikatelů neví jak na to a nejhorší situace přijde v době, kdy je třeba podat daňové přiznání. Ideálním řešením je využít služeb externí účetní firmy.

Co představuje vedení účetnictví?

Vedení účetnictví JihlavaVedení účetnictví znamená prokazování příjmů a výdajů, které jsou s podnikáním spojené. Ze zákona máte povinnost vést účetnictví, ale pro živnostníky je určena výhodnější varianta prokazování příjmů a výdajů formou daňové evidence. Zde je možné využít** paušální daně**, kdy je možné evidovat pouze příjmy. To znamená, že v takovém případě si živnostník nemůže dát do nákladů nic, ale to může být výhodné v případě, že nemá příliš vysoké náklady na provoz podnikání. Firma, která má zaměstnance musí mít zajištěnu také personalistiku a mzdovou agendu. Všichni se pak musejí postarat o výpočet a odvod daní.

Kdo je povinen vést účetnictví?

Pokud podnikáte, máte povinnost mít zabezpečené řádné vedení účetnictví. Naštěstí i když vám oblast účetnictví nic neříká, nemusíte jej vést sami. Na výběr máte ze tří možností. Vést si účetnictví sami, zaměstnat vlastní účetní nebo využít služby externího účetnictví. Jako drobný podnikatel nebo živnostník si jistě nemůžete svoji vlastní účetní dovolit, tam je situace jasná a externí účetní je ideální volbou. Také mnohé firmy již poznaly, že je pro ně výhodnější obrátit se na účetní firmu, která bude účetnictví zpracovávat smluvně. Takováto firma také nabízí služby daňového poradenství a za správnost vedení účetnictví ručí.

Vedení daňové evidence

V minulosti se jmenovalo jednoduché účetnictví,  nyní se jedná o daňovou evidenci. Řeč je o základní formě účetnictví, která je určena zejména pro živnostníky a drobné podnikatele. Daňová evidence je obvykle honorována podle počtu položek v peněžním deníku nebo může být sjednán paušál a záleží také na tom, zda jste plátci DPH. Součástí vedení daňové evidence je zhotovení daňového přiznání, přehled pro OSSZ a přehled pro ZP, které je třeba každoročně na příslušných úřadech odevzdat. Externí účetní vám může nabídnout také zastupování na úřadech, případně zajistit rekonstrukci účetnictví.

Podvojné účetnictví

Služby vedení podvojného účetnictví, daňového a účetního poradenství jsou určeny jak pro fyzické, tak pro právnické osoby, ale účetní a daňové poradenství mnohdy využívají také rozpočtové, příspěvkové nebo neziskové organizace. Obsahem služeb je komplexní řešení účetní, daňové a mzdové problematiky. Služby vedení podvojného účetnictví, daňového a účetního poradenství sÚčetnictví, daněe týkají zpracování daňových přiznání, daňového poradenství a pro firmy jsou nabízeny služby mzdového účetnictví a personální agendy.

Vedení mzdové agendy

Externí vedení mzdové agendy představuje také zpracování mzdy. Zde se jedná o kompletní zpracování mezd pro malé i velké organizace například vypracování mzdových sestav a výplatních pásek, rekapitulací mezd, přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny, příkazů k úhradě apod. Součástí služeb vedení mezd je uzavření účetního roku (roční uzávěrka) a provedení ročního zaúčtování a řada dalších služeb podle dohody.

Daňové poradenství

Daňové poradenství je často využívaná služba. Daňový poradce vám totiž poradí, jak správně stanovit daň a přitom neplatit zbytečně víc než je nutné. Tímto způsobem lze určit optimální výši daní, kterou uvádíte ve svém daňovém přiznání. Služby daňového poradenství představují optimalizace daňových odvodů a poradenství při zpracování daňových přiznání v řadě případů. Jedná se například o daň z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daně dědické a darovací apod.

Proč externí účetní firma?

Profesionální účetní má vždy dokonalý přehled o daňových změnách, které právě nastaly a naprosto přesně ví, co všechno lze (nebo nelze) z daní odepsat. Pokud současně využijete službu daňového poradenství, výše daní bude stanovena tak, aby byl její odvod co nejnižší a pro vás tedy co nejvýhodnější. Externí účetní firma ale přináší nejen úspory na odvodech daní. Můžete využít pouze část nabízených služeb a proto jsou její služby levnější než při vlastním zaměstnanci. Další výhodou je, že nemusíte platit vlastní účetní software ani za jeho aktualizace a nemusíte platit ani za pravidelná školení. A zcela zřejmá je úspora času – externí účetní firmě pouze předáte podklady a v uspořeném čase se můžete nerušeně věnovat svému podnikání.

Zastupování před úřady

Zastoupení před úřady účetníÚčetní externí firma vás může zastupovat před úřady jako jsou finanční úřad, zdravotní pojišťovna či správa sociálního zajištění, čímž vám dokáže ušetřit spoustu času. Zastupování externí firmou může probíhat také v rámci běžných daňových povinností jako například registrace k dani, kdy se nejčastěji jedná o daň z příjmů, DPH nebo daň ze závislé činnosti. Zastoupení externí účetní firmou je možné také v případě daňové kontroly nebo při přípravě odvolání proti rozhodnutím finančního úřadu, kdy účetní tyto záležitosti vyřídí za vás.

Záruka správně vedeného účetnictví

Externí účetní firma nabízí jistotu správně vedeného účetnictví. Pokud s účetní podepíšete smlouvu o nabízených službách, zodpovědnost přebírá účetní firma a vám nehrozí žádný postih. Nehrozí vám tedy žádná pokuta nebo penále za chybné daňové přiznání apod. Pro takovéto případy je totiž účetní firma pojištěna.

Výhody externího účetnictví

Vedení účetnictví, mzdové nebo daňové agendy smluvní účetní firmou přináší celou řadu výhod, které se týkají zejména snížení nákladů neboť platíte pouze za skutečně odvedenou práci, nikoliv za prostoje. Přitom kvalita účetních služeb je na velmi vysoké úrovni, protože díky své specializaci účetní firma neustále sleduje změny v právních a daňových předpisech, což se u zaměstnance v takové míře neočekává. Účetní vám přinese klid - dokáže vám připomenout blížící se termíny splatnosti daní, zálohy pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení apod. Při zpracování daňových přiznání je kladen důraz na zpracování variant a daňovou optimalizaci k maximální spokojenosti zákazníka.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11586 (cesky-magazin.cz#341)


Přidat komentář