Účetnictví a daně - Frýdek-Místek

Jaké služby vám může nabídnout zkušená účetní firma? Chcete si usnadnit život v oblasti financí? Rozhodněte se spolupracovat s účetní firmou a vyberte si z bohaté nabídky jejích služeb.

Účetnictví má jednu základní funkci, a to porovnání stavu majetku podniku, který je zanesen v účetnictví, a srovnání se stavem skutečným. Takto získané informace jsou využívány při vytváření finančních poznatků, finančních analýz a mnoho dalších záležitostí. Všechny informace o finanční situaci podniku najdeme ve formě účetních výkazů. Účetnictví má i další funkce, a to poskytovat základní informace o ekonomické schopnosti podniku, o jeho finanční situaci a hospodářských výsledcích za dané časové období. Mezi funkce účetnictví se řadí funkce informační, registrační, důkazní, kontrolní a funkce, která slouží k vyměření daňové povinnosti.

Účetnictví a daně Frýdek-Místek

  • Účetnictví jednoduché a podvojné
  • Mzdové účetnictví
  • Daňové poradenství
  • Ekonomické poradenství
  • Daňová evidence
  • DPH
  • Pravidelné kontroly
  • Zastoupení na úřadech

Účetnictví jednoduché a podvojné

Jednoduché účetnictví si klade za cíl podat přehled o příjmech a výdajích z hlediska daňového základu, informací o majetku o stavu a pohybu hospodářských prostředků a umožnit evidenci o ochraně majetku. Jednoduché účetnictví je určeno fyzickým osobám nezapsaným v obchodním rejstříku, osobám podnikajícím na základě jiného právního předpisu, než je Živnostenský zákon a pronajimatelům.

Podvojné účetnictví se snaží zachytit účetní informace tzv. podvojným způsobem. V tomto případě se nevychází z příjmů a výdajů, ale z daňově uznatelných výnosů a nákladů.

Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví je oblast, která zahrnuje všeobecné a celkové zpracování mezd. Řadí se sem rozlišení vlastního mzdového vyúčtování až zastupování při jednání se státními institucemi či celkové mzdové vyúčtování a zaopatření firem dle certifikátů ISO.

Účetnictví jednoduché a podvojné

Daňové poradenství

Daňové poradenství vám zajistí daňový poradce nebo firmy, které se touto oblastí zajímají. Rozhodnout se můžete pro poradenství jednorázové nebo dlouhodobou spolupráci. Poradce vám může nabídnout pravidelné zpracovávání daňového přiznání, optimalizaci daňového zatížení či zastupování firmy ve věcech finančních.

Zastupování na úřadech

Velmi příjemnou službou, kterou vám může vaše účetní firma nabídnout je zastupování na úřadech. S podepsanou plnou mocí od klienta za vás vše vyřídí vaše účetní a vy se tak vyhnete dlouhému čekání na úřadech. Vyberte si také vy služby, které vám budou nejvíce vyhovovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11667 (cesky-magazin.cz#498)


Přidat komentář