Řidičský průkaz skupiny A a B - Příbram

Nechcete již být závislými na hromadné dopravě či ne zrovna levných taxících? Pak byste mohli ve Vašem městě navštívit kvalitní autoškolu, která nabízí získání řidičského průkazu. Vaši jízdu „nováčka“ si můžete také zdokonalit kondičními jízdami.

Potřeba řidičského oprávnění, a nemusí se týkat jen** skupiny B**, začíná stoupat, a to nejen v souvislosti s osobním, ale také profesním životem. Hledáte-li si pracovní místo, pak se můžete setkat s opakovaným požadavkem ze stran potenciálního zaměstnavatele, a to v podobě právě „vlastnění řidičského průkazu“. Ovšem samotná plastiková kartička ještě nevypovídá o tom, že jste aktivním řidičem. Ať už jste majitelem takové kartičky, nebo Vám obrazně řečeno chybí „do sbírky“, pak možná nastal ten pravý čas se poptat do autoškoly na nejbližší možný termín pro výcvik, či kondiční jízdy.

Řidičský průkaz skupiny A, B

V řadě** autoškol** je možné získat** řidičský průkaz**, a to nejen na nejvíce poptávanou** skupinu B**, tj. na osobní automobil. Můžete se také přihlásit na výcvik pro získání řidičského průkazu skupin A.

Řidičský průkaz skupiny A

Řidičský** průkaz skupiny A** je možné rozdělit na skupinu A s omezením a skupinu A bez omezení. V případě prvním budete moci řídit motocykl s postranním vozíkem, či bez něj, a to o výkonu do 25 kW, či s poměrem výkon/hmotnost, který nepřesáhne 0,16 kW/kg. Podmínkou zde je dosažení minimálního věku 18 let.

V druhém případě budete moci řídit motocykl s postranním vozíkem, či bez něj, a to o výkonu nad 25 kW, či s poměrem výkon/hmotnost, který přesahuje 0,16 kW/kg. Zde je podmínkou dosažení minimálního věku 21 let.

Řidičský průkaz skupiny B

Již jsme předestřeli, že se jedná o nejvíce poptávanou skupinu, která Vám umožní řídit osobní automobil, kdy jeho hmotnost nepřekročí 3500 kg. Automobil navíc může mít přípojné vozidlo s maximální hmotností 750 kg. Počet míst v automobilu pak nesmí překročit číslo 8, řidiče nepočítaje. S tímto řidičským průkazem je také možné řídit traktory, samojízdné pracovní stroje, opět s maximální hmotnosti 3500 kg, dále mopedy, malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h a jízdní soupravy s maximální hmotností 3500 kg. Podmínkou je zde dosažení minimálního věku 18 let.

Aktivní řidič a sváteční řidič

Při pohledu na naše silnice musíme nabýt dojmu, že počet aktivních řidičů stále stoupá. Rozhodně tomu tak je. A to z již výše uvedených důvodů, které mohou být rázu soukromého, anebo profesního. Jenže mezi řidiči, kteří vlastní řidičský průkaz jsou i tací, kteří vyjedou jen sporadicky, svátečně. Vše může začít nenápadně, plíživě, kdy se jezdí jednou denně, později jednou týdně, měsíčně, za půl roku. Čím je časový úsek mezi jednotlivými jízdami větší a častější, tím je celkem logické, že řidič pomalu, ale jistě přestane být tzv. ve cviku, v ostražitosti a vyježděnosti. Řízení, jako takové, se možná nezapomíná, jenže něco jiného je to již se zmíněnými řidičskými schopnostmi. A pak, když takový řidič se ráz naráz rozhodne zase usednout za volant, může dojít i k havárii, způsobené neznalostí, neopatrností, zapomenutím aj.

Kondiční jízdy

Řada autoškol reflektuje na tuto skutečnost, a tak nabízí nejen získání** řidičských průkazů**, ale také výcvik v kondičních jízdách. Smyslem kondičních jízd, jak již název trochu napovídá, je získání, respektive znovunabytí rutinní praxe v řízení. Mohlo by se zdát, že kondiční jízdy představují jakýsi reparát, opravnou zkoušku, jako ve škole, a tak zájemců z řad svátečních, či nevyježděných, začínajících řidičů, nebude mnoho. Zájem o kondiční jízdy je však značný, což je dobře nejen pro samotného řidiče, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Řidič totiž svým uvědomělým chováním a přístupem se díky kondičním jízdám snaží o minimalizaci dopravní nehody, která ne vždy končí jen pochroumanými plechy.

Kondiční jízdy – individuální jízdy

Při kondičních jízdách je ve výcvikovém autě pouze klient (řidič) a odborný instruktor. Nemusíte mít tedy obavy, že by s Vámi jela tlupa lidí, či dokonce zkušební komisař. Bude také záležet na Vaší vzájemné domluvě, zda se vydáte do volné krajiny, tj., kde není provoz, nebo naopak do rušné části města se spoustou křižovatek, ať už světelně řízenými, nebo jen za pomoci dopravních značek. Nebo se soustředíte na parkování, couvání aj. Smyslem kondiční jízd je utvrzení se, či nabytí praxe v dopravních situacích, ve kterých nejste tzv. kovaní.

Kondiční jízdy – o získaný řidičský průkaz nepřijdete

Možná Vás i napadá otázka, jak to bude v případě, když instruktor zjistí, že děláte řadu chyb, a to dokonce i těch závažných? Říkáte si, že raději na kondiční jízdy nepůjdete, protože by Vám také mohli vzít již získaný řidičský průkaz? Z tohoto nemusíte mít obavy. Právě proto tu je nabízená služba v podobě kondičních jízd, abyste se opětovně dostali do řad aktivních řidičů. Věřte, že instruktoři jsou zvyklí na ledacos.

Kondiční jízdy – počet hodin

Zajímá Vás, kolik kondičních jízd budete muset absolvovat. Vše opět záleží čistě na Vás, případně i na vzájemné domluvě s Vaším instruktorem. Někomu stačí jedna kondiční jízda, jiný zase potřebuje pro svoji jistotu kondiční jízdu několikrát zopakovat. Je tedy jedno, zda si objednáte jednu, nebo třeba pět, či deset kondičních jízd.

Kondiční jízdy – pro koho jsou vhodné

Kdo se může přihlásit na kondiční jízdy? Prakticky každý řidič. Může se jednat o řidiče, který nejezdí pravidelně, spíše jen občas, či jeho poslední jízda autem byla před půlrokem, rokem i delší dobu. Může se jednat o řidiče s právě získaným řidičským průkazem, který se chce pod dohledem zkušeného instruktora vyjezdit. Může se jednat i o aktivního řidiče, který jezdí pravidelně. U řidičů, kteří již jezdí delší dobu, totiž zase hrozí upadnutí do stereotypu, kdy přestanou být již tolik ostražitými ve sledování dopravní situace. Odborný instruktor v tomto případě může řidiče nasměrovat do takových situací, které vyžadují zvýšenou pozornost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11593 (cesky-magazin.cz#351)


Přidat komentář