Rekonstrukce střech, hydroizolace střech a domů Domažlice - Tesařské práce Domažlice

Dobře zhotovená střecha, to je základ kvalitního bydlení. Střecha vyžaduje tesařské práce, pokrývačské práce a také práce klempířské. Najděte si zkušené odborníky v těchto oborech a užijte si vaši novou střechu.

Zdravé a kvalitní bydlení potřebuje také kvalitní střechu. Střecha má vliv na výsledný vzhled domu a také na jeho tepelně izolační vlastnosti. Na střeše je důležité to, jaký má tvar, sklon a jaké materiály se na její realizaci použijí. Mezi základní funkce střechy se řadí ochrana domu před ochlazováním v zimě a přehříváním v létě. Střecha odvádí dešťovou vodu pomocí systému odvodňování a zabraňuje pronikání vlhkosti do domu.Nová střecha

Mezi střešní konstrukce se řadí: krovy, střešní krytiny, komíny, antény, okna, okapy, svody, žlaby atd. Jednotlivé střešní konstrukce by měly být vybírány pečlivě a na jejich instalaci si vždy objednejte odborníky. Střecha, která je neprofesionálně odvedena, vám může později přinést mnohé starosti a finanční zátěž spojenou s její opravou. Kvalitní střecha je zhotovena na základě projektové dokumentace profesionální firmou. Rozhodujete se pro stavbu nové střechy nebo rekonstrukci staré střechy? Najděte si firmu, která bude přesně splňovat vaše požadavky. Ze svých požadavků nikdy neslevujte. Střecha je důležitou součástí vašeho domova a zaslouží si věnovat dostatečnou pozornost. Čas vynaložený na realizaci nebo rekonstrukci střechy se vám později vrátí.

Rekonstrukce střechy

Už vás po dlouhou dobu trápí pohled na vaši starou střechu a uvažujete nad její rekonstrukcí? V tom případě si najděte firmu, která za vás zajistí vše potřebné a vy se poté budete jen těšit z krásné nové střechy. Jedním ze střešních systémů, který budete muset vybírat, je střešní krytina.

Střešní krytiny

Při výběru té správné střešní krytiny právě pro váš dům je důležité řídit se několika pravidly. Střešní krytinu vždy vybírejte podle celkového vzhledu domu, tak aby Oprava střechystřecha byla v celkovém souladu se zbytkem domu. Střešní krytiny je také nutné vybírat na základě tvaru střechy a její únosnosti. V případě, že uvažujete nad využitím podkroví, měli byste také tomuto přizpůsobit střešní krytinu. Pro výběr střešní krytiny jsou důležité i mikroklimatické vlivy okolí, mezi které patří teplota vzduchu, množství slunečního záření, znečištěnou prostředí, množství sněhu, délka sněhové pokrývky a intenzita dešťových srážek. Na základě všech těchto kritérií si můžete vybrat z následujících střešních krytin: pálená taška, betonová taška, asfaltové šindele, střešní krytiny z přírodní břidlice, vláknocemenitá krytina nebo plech.

Pálené tašky

Rozhodnout se pro pálenou tašku s dlouhodobou tradicí můžete na základě její odolnosti, recyklovatelnosti a vysoké životnosti. Pálené tašky jsou také oblíbené kvůli jejich ekologické výrobě. Základ pro výrobu pálených tašek tvoří hlína a voda. Mezi výhody pálených tašek patří také mrazuvzdornost, odolnost vůči počasí a samozřejmostí je i zdravotní nezávadnost. Jediné, co vás může na pálené tašce odradit, jsou vyšší finanční nároky, křehkost a také je zde nutná odborná pokládka.

Betonové tašky

Další možností ve výběru střešních krytin jsou** betonové tašky**. Betonové tašky jsou vyráběny z písku, cementu, vody a barviv. Betonové tašky mohou nahradit tašky pálené. Výhodou těchto tašek je recyklovatelnost, zdravotní nezávadnost a odolnost. Lidé se pro tento typ tašek rozhodují také na základě jejich přijatelné ceny. Betonové tašky jsou ideální např. do horských oblastí.

Asfaltové šindele

Asfaltové šindele jsou střešní krytinou, která je oblíbená pro svou nízkou hmotnost a také snadnou montáž. Tento typ střešní krytiny je vhodný pro střešní konstrukce s nízkou hmotností a také atypické střechy. Výhodou asfaltových šindeli je také cenová dostupnost.Střešní krytiny

Střešní krytiny z přírodní břidlice

Střešní krytiny z** přírodní břidlice** se hodí pro jakýkoliv typ střechy. Mezi jejich výhody se řadí funkčnost, odolnost, originalita a velmi příjemný vzhled. Střešní krytiny z přírodní břidlice jsou však finančně dosti náročnou záležitostí a je zde nutnost odborné pokládky.

Vláknocemenitá krytina

Pro vláknocemenitou krytinu se můžete rozhodnout kvůli její lehkosti, přesnosti a hladkému povrchu. Nevýhodou tohoto typu krytiny je křehkost a také menší odolnost.

Plechová střecha

Jednou z možností může být také plechová střecha. U tohoto typu střešní krytiny nejsou bohužel příliš velké estetické vlastnosti, ale předností je lehkost, pevnost a dlouhá životnost při kvalitním provedení.

Hydroizolace střech

Během rekonstrukce vaší střechy pro váš bude také důležitá izolace střechy. Dnes můžete vybírat z velkého množství kvalitních izolačních materiálů. Zateplená Hydroizolace střechstřešní konstrukce se skládá ze tří vrstev. Horní část střešní konstrukce je tvořena hydroizolační vrstvou, pod kterou se nachází tepelná izolace a spodní část je tvořena parotěsnou vrstvou. Tyto vrstvy jsou podpírány nosnou konstrukcí (dřevěné trámy, železobetonová deska). Střecha musí splňovat hlavní požadavky a to vodotěsnost, zamezení úniku tepla a zdravotní nezávadnost.

Vrchní hydroizolační vrstva zajišťuje vodotěsnost střešního pláště. Hydroizolační vrstva se zhotovuje v jedné nebo ve dvou vrstvách.

Odvodnění střechy

Jednou ze základních funkcí střechy je odvod dešťové vody a zabránění pronikání vlhkosti do domu. Tuto funkci zajišťují vnější žlaby a svody. Kvalitní odvodnění střechy vám navrhne zkušený projektant. Odvodňovací systém střechy musí být navržen tak, aby co nejrychleji a nejspolehlivěji odváděl vodu do kanalizace. Ve většině případů se používá systém gravitační. Dešťová voda stéká úžlabů a úžlabí, žlaby vedou dále vodu do kanalizace. U odvodnění střechy je nutný správný projekt, realizace a také údržba. Údržba je nutná především, když jsou v blízkosti domu vzrostlé stromy a spadané listí může ucpat odvodňovací systém. Také v zimě je nutné věnovat odvodňovacímu systému pozornost, může jej totiž poškodit váha sněhu.

Tesařské práce

Nezbytnou součástí každé realizace střechy jsou také tesařské práce. Profesionální tesařské firmy vám mohou velmi kvalitně postavit přesnou konstrukci. Krovy a celá střešní konstrukce musí mít určitou nosnost, na základě které se později vybírají střešní krytiny.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11570 (cesky-magazin.cz#291)


Přidat komentář