Pohřební služba okres Prachatice

Úmrtí blízkého člověka je velmi bolestná událost. Rodina, zejména ta nejbližší, potřebuje podporu a porozumění v bolesti nad ztrátou. Pomocí může být profesionální jednání pohřební služby.

Úmrtí v rodině

Ačkoli se můžete připravovat na to, že váš blízký jednou odejde, stejně vás tato událost vždy přistihne nepřipravené. Snad jedině, když se jedná o velmi nemocného člověka, zvládáme být jakž takž smířeni s jeho odchodem. Ale ani tato situace není jednoduchá. Vždyť právě ty nejbližší, které odchod nejvíce bolí, čeká martýrium s vyřizováním pohřbu a vše kolem vyřízení a odhlášení na úřadech. Velmi účinná pomoc je v profesionálních pohřebních ústavech a službách. Ty dnes nabízejí opravdu velmi rozsáhlé služby, které usnadňují rozloučení se zemřelým.

Pohřební služba - okres Prachatice

V okrese Prachatice najdete pohřební službu CHURAŇ. Jejich nabídka je velmi široká a přístup opravdu výborný. Je zde velká snaha maximálně usnadnit pozůstalým rozloučení. Veškeré služby spojené s úmrtím jsou zajišťovány** 24 hodin denně**. Samozřejmě i o víkendu, tedy v sobotu i neděli, a pak také ve všechny svátky. V nabízených službách je** převoz zemřelého po celé České republice, hrobník s certifikátem EU, certifikát stavitele hrobek, poradce pro pozůstalé, sjednání pohřbu, církevního, občanského i doma v úzkém kruhu rodiny**. K dalším službám patří** smuteční oznámení, tisk parte ihned, vlastní květinová výzdoba**, stejně jako vlastní pietní síň a kamenictví, kde si můžete objednat vše kolem hrobu, hrobky i urny. Samozřejmostí je též, že vám při sjednání pohřbu bude poskytnuta sleva na další nabízené služby. To vám alespoň trochu ulehčí od náhlých výdajů spojených s pohřbem.

  • Pohřební službu CHURAŇ najdete na adrese
  • Na Hájkách 467, 384 22 Vlachovo Březí.
  • e-mailová adresa: manosplus@seznam.cz.
  • Tel.:+420 602 443 434 a** +420 602 446 432**.

Nabídka pohřební služby

Ta se často liší svou kvalitou, přístupem i množstvím nabízených služeb. Některé pohřební služby poskytují naprosto vše od převozu zemřelého až po samotný pohřeb, včetně dokladů. Dokonce, pokud je to vaše přání, přijde pracovník pohřební služby až za vámi domů, kde s vámi vyřídí veškeré potřebné formality. A nejen to. Dnes již lze sjednat** rozloučení se zemřelým v úzkém rodinném kruhu doma**. Vše záleží na přání pozůstalých a na dobrém výběru pohřební služby. Proto i v tak smutných okamžicích života, jako je úmrtí blízké osoby, je dobré myslet na doporučení a reference. Vždyť ten, jehož jsme milovali, a který zůstane v našich srdcích navždy, si zaslouží důstojné rozloučení se všemi blízkými i s celým světem.

Pohřební síň

Co dělat při úmrtí blízkého člověka?

Pokud zemře váš blízký doma, pak je nutné zavolat nejdříve lékaře, který vystaví úmrtní list. Teprve potom se můžete obrátit** na vybranou pohřební službu**, která od vás zemřelého převezme. Často můžete zavolat pohřební službu zároveň s lékařem nebo hned po jeho příjezdu a domluvit se předběžně na odvozu. Pokud dojde k úmrtí v nemocnici či léčebně vyrozumí vás ústav o úmrtí a vy se pak obrátíte na vybranou pohřební službu.

Není třeba, aby pozůstalí vyřizovali pohřeb u pohřební služby, která k tragické události přijela. Pozůstalí to například mohou mít blíže do jiného města než do toho, ze kterého přijela daná pohřební služba.

Jaké doklady budete potřebovat pro vyřízení pohřbu?

Doklady jsou stanoveny státem. Je to občanský průkaz zemřelého a také objednatele pohřbu, tedy váš nebo toho, koho zastupujete. Dále je zapotřebí rodný nebo oddací list zesnulého a u zemřelých dětí do 15 let rodný list a občanský průkaz obou rodičů.

Objednání pohřbu

To může proběhnout u vás doma nebo přímo v kanceláři pohřební služby. Je nutné si předem ujasnit, jaký pohřeb vlastně chcete. Vybírat lze ze dvou variant. A to pohřeb s uložením do země nebo kremaci.

Uložení do země

Zde je na vás, jak celý obřad proběhne. Pokud jde o církevní obřad pak, vše probíhá buď v kostele, nebo pokud si přejete tak, v obřadní síni pod vedením kněze a následně na hřbitově. Občanský obřad může proběhnout buď v obřadní síni a následně na hřbitově nebo přímo na hřbitově.

Kremace

Ve velkých městech se koná rozloučení v obřadní síni krematoria. V malých městech se rozloučení koná v obřadní síni toho, na koho se obrátíte s vyřízením pohřbu a ten se také postará o převoz do krematoria, kde je zemřelý zpopelněn a následně vám je popel předán. Co se popela zemřelého týká, tak ten bývá uložen ve vybrané urně a může být s obřadem nebo bez obřadu uložen do země, může být uložen v okrasné urně na povrchu hrobu či v urnovém háji nebo může být i rozptýlen na rozptylové loučce. Opět s obřadem nebo bez obřadu.

Samotný pohřeb

To je opravdu celá řada vyřizování. Je však možné, domluvit se s pohřební službou a ta řadu věcí může zařídit za vás. Začíná se vyplněním řady formulářů a končí vyřízením vydání úmrtního listu. I toto za vás může vyřídit pohřební služba. Pohřební služba vám pomůže s výběrem smuteční hudby, zajistí vám rakev, urnu, při zpopelnění. Objedná smuteční vazbu nebo vám ji na vaše přání zapůjčí. Pomůže s vybráním smutečního oznámení a také vám pak vytiskne parte v potřebném množství. Samozřejmostí je, že** pohřební služba nic nenechá na vás samotných a v den pohřbu zajistí celou organizaci naprosto sama.**

Kamenictví

Součástí pohřební služby je i kamenictví. To vám pomůže nejen s volbou hrobu a náhrobku, ale i pokud již hrob máte. V kamenictví vám nabídnou další služby, které budou důstojnou památkou na zesnulého.

Zákazníkům, kteří si objednají pohřeb u pohřební služby CHURAŇ, je na** kamenické práce** poskytnuta sleva.

Náhrobky a pomníky

Nový náhrobek může být z různého kamene i různé velikosti. Nejčastěji se vybírá žula v různém lesku. Nové moderní metody umožňují velký výběr** písma i zdobení**. Písmo již nemusí být jen zlaté nebo stříbrné, ale může být sekané, pískované, plastické nebo mosazné. Zdobit náhrobek může gravírování, což je ruční zdobení kamene. Kameník umí gravírovat do kamene portréty nebo různé motivy jako jsou květiny, zákoutí i zvířata. Náhrobek může zdobit i** fotokeramika**, což je nový způsob umístění památeční fotografie. Fotografie je do pomníku vypálena a může být v barevné nebo černobílém provedení. Veškeré zmíněné metody mohou být použity i u** starších hrobů.**

S čím vám pohřební služba poradí?

S úmrtím blízké osoby souvisí ještě další vyřizování dokladů, na které máte nárok si vzít volno. A právě pohřební služby vám poradí, na kolik dní máte nárok. Pak vám doporučí, kam zajít podat žádat o státní příspěvek na pohřebné, o vdovský či sirotčí důchod. Také vám řekne, jaké doklady budete potřebovat.

Výběr pohřební služby

Zde je důležité si uvědomit, že kvalitní pohřební služba bude vaším průvodcem v nesnázích. Bude vaším přítelem, pomocníkem i rádcem. Proto vybírejte obezřetně a i zde se držte doporučení přátel i referencí cizích lidí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11546 (cesky-magazin.cz#170)


Přidat komentář