Odhady nemovitosti - Olomouc

Odborné znalecké posudky či odhady cen nemovitého majetku potřebujete doložit v řadě případů. Vyžadují je nejen úřady nebo soudy, ale cenu majetku je třeba doložit i pojišťovně.

Pojem znalecký posudek nebo odhad ceny má zřejmě v podvědomí každý z nás. Ne každý si ale uvědomuje, že jej využije v běžném životě poměrně často. Znát cenu nemovitosti se hodí nejen pro vlastní potřebu, ale v mnoha případech je to přímo nutnost. Cenu majetku musíte doložit například v případech, kdy chcete nemovitost prodat, pojistit nebo jí ručit. V těchto případech je třeba zapomenout na odhady a zajistit si kvalifikovaný znalecký posudek. Znalecký posudek můžete běžně potřebovat v řadě dalších situací. Znalecký posudek nebo odhad majetku můžete potřebovat například při změně vlastnictví, jako například při rozvodovém řízení, při vyřizování dědictví nebo při běžném převodu majetku.

Odhady nemovitosti v Olomouci

Co je znalecký posudek?

Termíny znalecký posudek a odhad majetku jistě známe všichni, ale víme jaký je mezi nimi rozdíl? Znalecký posudek je výsledek práce odborného znalce v dané oblasti. Znalců a odhadců je samozřejmě mnoho a také jejich odborné zaměření je různé. Znalec tedy může podle svého zaměření vypracovat znalecký posudek v oblasti nemovitostí nebo movitého majetku. Pokud vlastníte nějakou nemovitost a potřebujete vypracovat znalecký posudek, kontaktujte znalce, který hodnotu stanoví. Znalec navštíví danou nemovitost, kde zhodnotí stav majetku. Při oceňování nemovitosti se přihlíží k tomu, do jaké míry je nemovitost udržovaná, v jakém je stavu a to nejen zvenčí, ale posuzuje se také stav interiéru. Znalce zajímají i venkovní prostory jako zahrada, pozemky apod. Podle zjištěných údajů, kritérií, tabulek a koeficientů pak znalec stanoví cenu majetku. Podobně znalec postupuje také u movitého majetku. Znalecký posudek neřeší a nezkoumá, zda z poslední období ceny nemovitostí klesají či stoupají, znalecký posudek obsahuje pouze fakta.

Znalec nebo odhadce majetku?

Odhadce a znalec mohou mít stejný výsledek, přesto je mezi nimi rozdíl. Odhadce majetku je fyzická nebo právnická osoba, která může zpracovávat tržní ocenění. Tento dokument je možné vyhotovit pouze na základě živnostenského zákona a nemá nic společného se znaleckým posudkem. Znalec ale může být současně odhadcem, ale opačně tato úměra neplatí. Odhadce také nutně nemusí být soudním znalcem.

Kdy budete potřebovat znalecký posudek?

Znalecký posudek je úřední dokument, který můžete potřebovat v řadě běžných situací. Odborné vypracování znaleckých posudků a oceňování nemovitostí jsou určeny často pro určení výdaje daní a poplatků při změně majitele nemovitosti, stanovení ceny nemovitosti při dědickém a rozvodovém řízení, zjištění tržní ceny nemovitosti, vklad nemovitosti do jmění podniku nebo při stanovení hodnoty nemovitosti pro účely jejího pojištění. V praxi se tedy jedná o situace jak například koupě a prodej majetku nebo změny ve vlastnictví majetku: převod majetku, dědictví, rozvod manželů, darování majetku apod. Znalecký posudek se samozřejmě využívá také ve sféře podnikatelské, kdy se může jednat o vypořádání podílu společníků při likvidaci či dělení firmy, oceňování pro leasingové společnosti nebo v případě nepeněžitých vkladů do obchodních společností.

Kdo znalecký posudek vyžaduje?

Znalecké posudky jsou určeny pro potřeby fyzických nebo také právnických osob. Žadateli vypracování znaleckého posudku jsou často soudy všech stupňů, ale také finanční úřady, obecní úřady a další. Znalecké posudky vyžadují také advokáti a notáři nebo správci konkursních podstat. Znalecký posudek si mohou vyžádat také likvidátoři nebo exekutoři.

Určení daní při změně majitele nemovitostí

Platit daň z nemovitosti je třeba každý rok. Od loňského roku došlo ke zdvojnásobení naprosté většiny základních sazeb daně a tato nová sazba zůstává i v letošním roce. Daň se platí vždy za aktuální rok a platí ji majitelem nemovitosti. Pokud dojde ke změně majitele v průběhu roku, pro daňové účely se ke změně nepřihlíží. Přiznání k dani z nemovitosti, případně dílčí přiznání k dani, je potřeba podávat tehdy, pokud dojde ke změně ve vlastnictví nemovitosti, to znamená pokud došlo například ke koupi, prodeji nebo výstavbě nemovitosti. Při daňové povinnosti z prodeje a koupě nemovitosti, tedy s kupní smlouvou se zpracovává znalecký posudek (odhad) pro potřebu FÚ a ke stanovení výše daně z převodu nemovitosti. Zde se posuzuje výše ceny nemovitosti podle kupní smlouvy a podle ceny z posudku. Daň z převodu nemovitostí je vypočtena z ceny, která je z těchto dvou cen vyšší.

Stanovení hodnoty nemovitostí při dědickém a rozvodovém řízení

Při rozvodovém řízení, kdy dochází k vypořádání společného jmění manželů a vlastníky nemovitosti jsou oba manželé a pokud se manželé na vypořádání nedohodnou, provede vypořádání soud na návrh některého z manželů. Při vypořádání, kdy nemovitost vlastní jeden z manželů, se oceňuje výše vložených společných prostředků za manželství. V tomto případě není důležité o kolik se nemovitost zhodnotila či naopak, ale kolik prostředků ze společného jmění manželů bylo na nemovitost spotřebováno. Při soudním vypořádání stanovuje soud znalce, který ocenění nemovitosti provede. Podobná situace nastává při dědickém řízení, kdy nevyhovuje stanovená cena obecná, kterou určil notář.

Zjištění tržní hodnoty nemovitostí

Zjištění tržní hodnoty nemovitostí je potřeba v případě vyřizování hypotečních úvěrů, které musí být zajištěny nemovitostí a zde je vždy třeba zajistit znalecký posudek o tržní ceně nemovitosti. Banky a spořitelny vždy požadují, aby ocenění provedl znalec, který má pro oceňování nemovitostí oprávnění podle zákona o soudních znalcích a tlumočnících a používá bankou požadovanou metodiku. Pokud banka nezajišťuje odhady přímo sama, má seznam smluvních odhadců, z nichž si může žadatel o úvěr vybrat, přičemž  podmínky provedení ocenění nemovitosti jako jsou termín, cena, podklady atd. si žadatel sjednává přímo s odhadcem.

Stanovení hodnoty nemovitostí pro účely pojištění

Stanovení hodnoty nemovitosti může být pojišťovnou vyžadováno pro stanovení výše pojistného, ale může být vyžadováno také při plnění pojistné události. Při uzavírání smlouvy o pojištění je toto stanovení ceny povinností a pokud ne, i v takovém případě je vhodné si nechat vypracovat odborný odhad. Pokud totiž bude vaše snaha ušetřit příliš velká, může dojít k podpojištění a v případě pojistné události nedostanete plnou hodnotu, o kterou jste přišli. Pokud naopak cenu nemovitosti nadsadíte, budete platit zbytečně vysoké pojistné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11561 (cesky-magazin.cz#261)


Přidat komentář