Ochrana majetku, sledování vozidel a bezpečnostní agentura - Plzeň

Bezpečí rodiny a majetku je pro každého prvotní a nejdůležitější. Nejjednodušším způsobem jak zajistit bezepečí a 100% monitoring nemovitosti nebo vlastní firmy je spolupráce s bezpečnostní agenturou. Tak lze také zajistit sledování a ochranu vozidel.

ajitelé nemovitostí, firem nebo automobilů vědí, že** kriminalita** je stálým rizikem. Jen v naší zemi v letech 2000 až 2010 bylo odcizeno 210 280 vozidel. To je v průměru přibližně 21 000 vozů za rok přičemž v posledním roce to bylo dokonce 13 109 aut, nemluvě o vykrádání automobilů, které se u nás děje cca 100x denně. Pro zabezpečení vlastního auta nebo celé firemní flotily můžete využít služeb bezpečnostní agentury. Navíc pro firemní klientelu je** sledování služebních automobilů** výhodné také z hlediska vedení knihy jízd nebo kontroly momentálního pohybu zaměstnanců.

ONI systém – sledování vozů

Sledování vozového parku Vám může ušetřit asi 20% nákladů. Systém sledování ONI umí například lokalizovat dispečinkem jakýkoliv vůz v databázi, na jedné mapě lze zobrazit všechny firemní vozy najednou, zabezpečí také** identifikaci řidičů** nebo přiřazení jízdy a zakázky. Na Váš telefon dokáže odesílat SMS zprávy se změnami a umí sledovat také za hranicemi naší republiky.

Systém funguje na principu zabudování komunikační jednotky do vozu s GPS přijímačem a lokalizace je modemem zasílána na centrálu. K datům je následně přístup přes internet a počítač nebo mobilní telefon. Snadno se zaznamenávají jízdy a export zajišťuje potřebné výkazy jízd, průměrnou spotřebu nebo vytížení vozů.

Co je pult centrální ochrany?

Jistě jste se s tímto systémem již někdy setkali, když ne osobně tak ve filmu 100% ano. Objekt je napojen na dispečink bezpečnostní agentury a pult na centrále – kamerami, elektronicky, telefonicky, GPRS, GSM i internetem. Stav objektu je nepřetržitě monitorován a hlídkové vozy vykonávají pravidelné pochůzky. Všechna data o objektu jsou ukládána a archivována pro pozdější možnost vyhledání.

Zajímáte-li se o možnost takového zabezpečení, požádejte o analýzu a návrh takového zabezpečovacího zařízení. Systém lze využívat také jako požární signalizaci. Teprve na základě rozpočtu a vyhodnocení bezpečnosti se rozhodnete, zda je pro Vás výhodná spolupráce s bezpečnostní agenturou. Krádeže, vylámané zámky, rozbitá okna a neustálé běhání na policejní služebny s hlášením o vloupání do Vaší firmy nebo rodinného domu mohou být minulostí.

Docházkové a kontrolní systémy

Vrátní systémy - už jste chtěli někdy navštívit nějakou nadnárodní společnost? Jestliže například Panasonic nebo podobný obrovitý komplex, pak jste nutně museli zjistit, že do objektu se jen tak nedostanete. Hned u vstupu do těchto podniků je vrátnice, přes kterou bez průkazu neprojdete, všechny dveře jsou na kód, který mají pouze zaměstnanci a tak žádný vetřelec nemá sebemenší šanci.

Docházkové systémy však mají i další funkce, některé jen zaznamenávají příchody a odchody, jiné mohou bez problémů zapisovat čas oběda, služební cesty, návštěvu lékaře, náhradní volno, dovolenou nebo OČR (ošetřování člena rodiny). Zaznamenávají se také přestávky na svačinu, kouření nebo oběd. Je touto cestou zjednodušena administrativa a zamezeno chybám. Takže vedoucí pracovníci mají** přehled** o tom, kolik zaměstnanců je na směně, ale také o těch, kteří zde nejsou. Směny se dají dopředu nadefinovat a bez problémů měnit. Jednotlivé softwarové programy mají také například přesčasové hodiny, automatické výpočty příplatků za práci v noci, export dat je směřován po schválení vedoucím pracovníkem ke mzdové agendě.

Stravovací systémy jsou ve veřejném stravování nastaveny podobným způsobem, na jednu kartu tak mohou zaměstnanci nebo děti ve školní jídelně docházet na obědy a večeře jen s přiložením karty do čtečky a dopředu si stejným způsobem mohou vybrat jídlo na celý týden z jídelníčku. Vedoucí kuchyně má všechna data pohromadě, aniž by se strávníky hovořila.

Mikrotečky a čipy

Při krádeži kola, drahého fotoaparátu, obrazu nebo jiného uměleckého díla, cennosti nebo starožitnosti, je velice malá pravděpodobnost, že se okradený majitel se svým majetkem někdy shledá. Dokazování je problematické a čekání na vlastní věci i v případě jejich nalezení zdlouhavé. V případě, že máte majetek v systému KRIMISTOP® je tomu ovšem naopak.

Jedná se o unikátní technologii, kdy je předmět označen mikrotečkou nebo čipem a zanesen do systému centrální evidence takto chráněných předmětů.** Odcizený a nalezený předmět** lze bez problémů identifikovat a bleskurychle vrátit majiteli. Je to systém zabezpečující v pravém slova smyslu také prevenci proti krádežím, protože značené věci nemají pro zloděje žádnou cenu, nikdo z překupníků a nelegálních prodejců si takový obchod nedovolí. Předměty jsou označeny samolepkou KRIMISTOP®, což informuje zloděje o zanesení do systému.

Co lze takto zabezpečit? Na všech úřadech a firmách lze takto označit výpočetní techniku, nábytek, stroje, nářadí, dopravní prostředky, přístroje, což také vede s pomocí ruční čtečky k usnadnění inventarizaci majetku. Pro domácí použití můžete takto značit nejen elektroniku, cennosti, sbírky, umění, jízdní kola, zbraně, dopravní prostředky, ale také domácí mazlíčky. Cenné předměty jako sochy, umění, hodiny, knihy ochrání systém v kostelech, muzeích, hradech a zámcích nebo galeriích. Pro školy a university je stejné opatření doporučováno na vybavení učeben, přednáškových sálů, kanceláří a laboratorních prostor. Zabezpečení je vhodné také pro všechny dopravní prostředky – automobily, motocykly, tříkolky, čtyřkolky, pracovní stroje, nákladní automobily, veterány nebo autobusy. Také veřejný sektor má možnost tímto způsobem ochránit veřejný majetek na MÚ a OÚ, v městských divadlech, kulturních domech, knihovnách nebo informačních centrech.

Kontrola dodržování nemocenské

Každý zaměstnanec je povinen dodržovat léčebný režim v době pracovní neschopnosti. Naopak každý zaměstnavatel má právo na informace od Vašeho ošetřujícího lékaře, jaký Vám stanovil léčebný režim. Na tomto základě je oprávněn kontrolovat své zaměstnance, zda tento léčebný režim nebo rozvrh neporušují. V době pracovní neschopnosti smíme změnit místo pobytu na dobu delší 3 dnů, jen se souhlasem ošetřujícího lékaře. Na kontrolu může k Vám domů přijít – zaměstnavatel, pracovník odboru sociálního nebo jimi pověřená osoba nebo agentura, máte povinnost se prokázat platným průkazem totožnosti + dokladem práce neschopného. Sankce za nedodržení léčebného režimu mohou být například, snížení nebo neposkytnutí náhrady mzdy nebo platu. Od sociálního odboru může být postihem i pokuta.

Odposlechy a prevence proti nim

Bohužel dnes odposlechy jak ve firmách, tak v soukromém sektoru, nejsou jen pohádkami z Jamese Bonda, ale jsou součástí běžného života. Ochranu soukromí a ochranu před únikem citlivých informací byste však neměli podceňovat. Všemožné štěnice, špionážní technika, odposlech a a skryté kamery mohou sledovat každý Váš krok, aniž by jste o nich měli tušení. V soukromém sektoru je zatím takových případů méně, ovšem na základě zkušeností bezpečnostních agentur je zřejmé, že každá druhá kancelář nebo podnik je nelegálně odposloucháván.

Chcete-li mít jasno ve svém soukromí nebo ochránit informace vlastní firmy, využijte služby vyhledávání skrytých odposlechů a další techniky. Do budoucna se dají Vaše prostory zabezpečit technikou eliminující tyto možnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11604 (cesky-magazin.cz#374)


Přidat komentář