Oceňování nemovitostí - Praha-východ

Zvažujete koupi, nebo naopak prodej nemovitosti? Jakým způsobem zjistíte, že cena je adekvátní a odpovídá kvalitě? Chcete-li mít jistotu, že nedojde k přeplacení, či naopak nedocenění, pak se v otázce ocenění nemovitosti obraťte na znalce.

Ocenit nemovitost může svým způsobem každý. Ovšem ten, kdo má soudně znalecké oprávnění, či podniká v oboru oceňování majetku pro věci nemovité, a to na základě živnostenského oprávnění, je tou fundovanou osobou, na kterou se můžete s důvěrou obrátit a očekávat profesionální ocenění nemovitosti.

Oceňování nemovitostí - Praha-východ

Oceňování nemovitostí - Praha-východ

Zaměříme-li se na Prahu-východ, pak můžete ve věci oceňování nemovitostí oslovit paní Ing. Bronislavu Kolouchovou, která sídlí na adrese Jiráskova 736, 250 82 Úvaly. Paní Ing. Bronislava Kolouchová nabízí zpracování cen i odhadů nemovitostí. Ať už tedy budete kupovat byt, rodinný dům, chatu, chalupu, firemní budovu, nebo naopak objekt prodávat, víte na koho se obrátit. Ostatně, s odborným posudkem, odhadem se Vám prodej, ale i nákup podaří jistě mnohem snáze.

Budete-li chtít využít odborných služeb paní Ing. Kolouchové, pak můžete Vaše dotazy probrat na e-mailu b.kolouchova@mybox.cz. Není však nad osobní schůzku. V tom případě si stačí jen dohodnout vhodný termín. Připojujeme telefonní číslo +420 602 947 461.

Oceňování nemovitostí – potřebné znalosti

Jistě Vás zajímá, co za Vaše peníze „dostanete“, obrátíte-li se na fundovanou osobu v případě zájmu o ocenění nemovitosti. Profesionál na svém místě neprovede pouze to, že si jen obhlídne danou nemovitost a poté „střelí“ cenu, za kterou ji můžete koupit, či prodat.

Profesionál zná principy ocenění nemovitosti, a to na tržních principech. Při oceňování nemovitého majetku bere v potaz měnící se příslušné předpisy, cenové předpisy. Je znalý v tržním oceňování. V neposlední řadě se disponuje znalostmi z metodiky soudního znalectví, zná aplikace předpisů o znalecké činnosti technické, vyhotovuje znalecké posudky aj.

Oceňování nemovitostí – výhody

Oceňování nemovitostí – výhodyMožná si stále říkáte, proč platit někomu za ocenění nemovitosti. Říkáte si, že díky internetu můžete porovnat ceny bytů, domů a zjištěné pak zprůměrovat? Jenže kdyby to bylo tak snadné, pak by nebylo tolik soudních znalců, finančních poradců, realitních makléřů. Při oceňování nemovitosti je třeba přistupovat individuálně. Každá z nemovitostí je v jiném stavu, jiného stáří, jinak vybavena, jinak velká, v jiné lokalitě atd. Využijete-li profesionálního ocenění nemovitostí, pak se Vám dostane opravdu nestranného posouzení a obdržíte skutečnou finanční hodnotu dané nemovitosti. Při oceňování nemovitosti vychází Vámi oslovená firma, odhadce z nemalých znalostí mikro i makro ekonomických ukazatelů. V součinnosti s těmito ukazateli je třeba brát v potaz jejich vliv na hodnoty nemovitosti. Díky ocenění nemovitosti snížíte případné riziko v rámci Vaší finanční investice.

Oceňování nemovitostí – rozsah činností

Pod oceňováním nemovitostí se „ukrývá“ řada dílčích činností. Je to například obdobné, jako v případě prací zednických. I v rámci nich je ukryta celá škála prací. Zpátky však k oceňování nemovitostí. Jaké činnosti můžete poptávat v této oblasti? V prvé řadě se jedná o tržní oceňování nemovitostí, jako takové. Dále také oceňování pro daňové účely, posuzování kupní smlouvy, posuzování nájemní smlouvy, posuzování technického stavu objektu, posuzování případného rizika, který je spojen s konkrétními nemovitostmi, ale také poradenskou činnost při kupování nemovitostí aj.

Oceňování nemovitostí – potřebné podklady

Potřebujete odhad, znalecký posudek pro Vámi požadovanou nemovitost? Aby mohl znalec, odhadce provést a vyhotovit přesný posudek, či odhad, pak nestačí, abyste mu jen ukázali, případně ho provedli nemovitostí. Bude od Vás také potřebovat určité podklady, které pro něj budou důležité pro samotné ocenění. O jakých podkladech je řeč?

Povinné podklady pro oceňování nemovitostí

V prvé řadě je třeba rozlišit povinné a nepovinné podklady. Povinné podklady po Vás bude požadovat každý ze znalců, odhadců, kteří se specializují na oceňování nemovitostí. A tak, i když se vydáte na první nezávaznou konzultační schůzku, můžete si připravit, či si rovnou vzít s sebou, pro urychlení věcí, výpis z katastru nemovitostí, a to ne starší než 3 měsíce, dále kopii katastrální mapy, případně snímek z pozemkové mapy, ovšem ne starší než 1 rok. Dalším povinným podkladem je kupní smlouva, či smlouva darovací, doklad z dědického řízení, či dražební protokol apod. Jedná se v podstatě o nabývací titul k nemovitosti. Pokud je na nemovitost nějaká zástava, věcné břemeno, pak bude znalec, odhadce také potřebovat smlouvu, která omezuje vlastnické právo.

Nepovinné podklady pro oceňování nemovitostí

A pak jsou zde také nepovinné podklady, které znalec, odhadce přivítá, ale nejsou bezpodmínečně nutné pro to, aby mohl provést ocenění nemovitosti. Pokud však některý z níže uvedených podkladů máte, můžete mu je poskytnout. Nepovinným podkladem je například dříve vyhotovený znalecký posudek, či ocenění, projektová dokumentace, která zahrnuje i případné rekonstrukční práce, nástavbu, přístavbu aj. Dalším nepovinným podkladem je územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, fotodokumentace aj.Znalecké posudky

Oceňování nemovitosti komerční, nekomerční

S výše uvedeným však do značné míry také souvisí, zda budete potřebovat ocenit nemovitost nekomerční či komerční. Nekomerční nemovitostí je soukromý dům, chata, chalupa, garáž aj. Komerční nemovitostí je pak firemní budova, ale také se může jednat o rodinný dům, kdy jeho část je využívána pro provozování živnosti, podnikatelského záměru. Pokud se Vás bude týkat druhý případ, tedy ocenění nemovitost komerční, pak budete potřebovat jiné povinné podklady pro Vámi vybraného znalce, odhadce.

Povinné podklady pro oceňování nemovitostí komerčních

K povinným podkladům pro oceňování nemovitostí komerčních patří také výpis z katastru nemovitostí, opět ne starší, než 3 měsíce, dále kopie katastrální mapy, či snímek z pozemkové mapy. Zde nesmí být stáří dokumentace vyšší, než jeden rok. Dalším povinným podkladem je geometrický plán pro zaměření pozemků, případné nabývací tituly, nájemní smlouva, doklady o výši daně z dané nemovitosti, pojistná smlouva, případná smlouva omezující vlastnická práva, doklady nákladů za úklid, opravy, služby (elektrika, plyn) aj.

Znalecký posudek a odhad v rámci oceňování nemovitostí

Výše jsme zmínili, jak znalecký posudek, tak odhad. Jedná se o jednu a tutéž službu? V případě znaleckého posudku, je jeho vyhotovení možné jen od soudního znalce. Soudním znalcem můžete být pouze jedinec, který je jmenovaný soudem, či Ministerstvem spravedlnosti. Samotní znalci jsou pak jmenovaní pro řadu oborů. Budete-li si chtít ověřit, zda Vámi vybraná osoba je fundovanou osobou, tedy jmenovaným soudním znalcem, pak tak můžete učinit na webových stránkách českého soudnictví.

Využití znaleckého posudku a odhadu tržní ceny nemovitosti

V jakém případě je pro Vás lepší využít služby v podobě znaleckého posudku, a kdy odhadu tržní ceny? Znalecký posudek Vás bude informovat o tom, jaká částka byla prostavěná, ale také kdy. Vedle toho odhad tržní ceny nemovitosti se soustřeďuje a bere v potaz ceny, které jsou v konkrétním blízkém okolí. Tedy nelze srovnávat tržní cenu nemovitosti například v našem hlavním městě s tržní cenou města, které je od hlavního města vzdálené třeba stovky kilometrů. V obou případech, tedy i v odhadu tržní ceny, je vhodné se obrátit na zkušeného specialistu. Ten se totiž pohybuje v prostředí realit, nemovitostí a je znalý dané problematiky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11623 (cesky-magazin.cz#406)


Přidat komentář