Mzdové účetnictví - Brno

U řady profesí nestačí jen chuť, odhodlání, ale především nastudované znalosti, jejich neustálé doplňování a následné správné aplikování do praxe. Důležitá je i pečlivost, smysl pro detail. K takovým profesím patří účetní a daňový poradce.

V případě účetnictví, stejně jako** mzdového účetnictví** je zapotřebí disponovat nemalými znalostmi, ale i zkušenostmi. Odborné znalosti se opírají o platnou legislativu, zkušenosti zase o roky praxe. I ten, kdo se účetní oblastí, daňovou oblastí a oblastí mzdového účetnictví zabývá rok, dva, nemusí být ještě specialistou. Pro takovéto oblasti je třeba roky praxe.

Mzdové účetnictví Brno

Stojíte před otázkou, kdo bude ve Vaší firmě vést mzdové účetnictví, zpracovávat daňovou evidenci, vést personální agendu? Můžete využít služeb externího specialisty a svěřit mu uvedené, ať teprve stojíte na počátku podnikání, nebo již nějaký ten rok podnikáte.

 

Mzdové účetnictví - rozsah

Stěžejní činnost mzdové účetní, i když ne jediná, v souvislosti se mzdovou agendou, je kompletní zpracování podkladů, které slouží pro následné vyplacení mezd zaměstnanců příslušného podniku. Vedle „spočítaných mezd“, jsou tu i povinnosti vůči řadě institucí. Jedná se o finanční úřad, zdravotní pojišťovny, správu sociálního zabezpečení, ale také úřad práce. Pro veškeré tyto úřady vyhotovuje mzdová účetní potřebné přehledy, statistiky, zasílá přihlášky/odhlášky zaměstnanců, informuje o obsazení volného pracovního místa, přihlašuje na příslušnou zdravotní pojišťovnu, zasílá podklady pro vyplacení mateřské, ošetřovného aj.

Mzdové účetnictví – forma vedení

Pro vedení mzdového účetnictví využívají firmy rozličných programů, ať už vlastních, nebo zakoupených, kdy pamatují také na jejich potřebné aktualizace, a to v souvislosti s měnící se legislativou. A jak již to tak bývá, některé programy jsou vydařenější, než ostatní. Ovšem, ani ten nejdokonalejší program není zárukou toho, že by mohla mzdová účetní do něj jen tak dávat čísla, bez jakéhokoli přemýšlení. V každém ohledu je třeba znát aktuální platnou legislativu a vidět širší souvislosti.

Účetnictví

Také ještě nebyla napsána, vydána žádná odborná publikace, příručka, která by obsahovala veškeré příklady, které přináší „život“. A tak se nejednou může mzdová účetní ocitnout v situaci, kdy tzv. nebude vědět. A to dokonce i taková, která má třeba roky praxe, chodí pravidelně na školení, má přehled v legislativě aj. A takovýchto situací může přibývat a mohou se kupit, nezávisle na tom, zda se jedná o firmu o počtu pár, nebo stovek, či více zaměstnanců. Chyba pak na sebe nemusí dlouho čekat. Následně pak kontrolu z příslušného úřadu nebude zajímat, že se s daným případem ještě účetní nesetkala. Vystaví pokutu, a ta bude muset být zaplacena.

 

Mzdové účetnictví – vedení kmenovým zaměstnancem

Pomalu se tak dostáváme k odpovědnosti za vykonávanou práci a výhodám, které plynou z externího vedení účetnictví Brno. Když udělá Váš zaměstnanec chybu, ať už malou, nebo fatální, která Váš podnik připraví o určitou částku, jak to máte vyřešené s náhradou škody? Můžete mít sjednané, jako firma, pojištění, které pamatuje na tyto události. Jenže v každém ohledu budete tratit Vy sami, Vaše firma. Na zaměstnanci si v konečném důsledku nic nevezmete.

Můžete mu snížit pohyblivou složku mzdy, odměnu, můžete ho propustit z důvodu neplnění pracovních povinností aj. Pokud zaměstnance propustíte, pak budete stát prakticky na začátku. Opět se rozhodnete pro výběrové řízení a zaměstnání jiného pracovníka. Jenže, co když se bude situace opakovat?

Mzdové účetnictví – externí vedení

Obrátíte-li se však na externího specialistu, který se soustřeďuje na vedení mzdové, personální agendy, pak nebudete muset nic takového řešit, natož opakovaně.

Výhody externího vedení účetnictví Brno

Daňové poradenství BrnoOvšem, to není jediná výhody, která plyne z externího vedení účetnictví Brno, i když je výhodou stěžejní. Ušetříte totiž další finance, ne jen ty, které byste museli dát „do pokut“. Ale i finance, které jsou úzce spjaté se zaměstnáním kmenového zaměstnance. Budete si moci obrazně řečeno dát stranou peníze za odvody, za nákup účetního softwaru, včetně aktualizačních licencí, za nákup kancelářského vybavení, počítačového vybavení, kancelářských potřeb, služeb spojených s vodou, elektrikou, náklady za školení (zákonná, odborná) a mnohé další. Veškeré tyto náklady se Vás nebudou týkat, oslovíte-li a rozhodnete-li se pro některou z profesionálních externích firem.

Účetní a daňové poradenství Brno

Vedle vedení** mzdové agendy** můžete také poptávat služby spočívající v účetním a daňovém poradenství. Bude pak záležet čistě na Vás, zda se sice rozhodnete pro vedení mzdového účetnictví, vedení daňové evidence, kmenovým zaměstnancem, ale využijete právě odborného poradenství, nebo kompletně přenecháte mzdovou oblast a oblast účetní externí firmě a ještě k tomu si vyžádáte odborné rady a tipy, které se jen těžko dočtete v publikaci, na internetu.

Zpracování daňové evidence Brno

Nejste doposud účetní jednotkou? Neuplatňujete Vaše výdaje procentem z příjmů? Váš obrat za předchozí rok nepřekročil části 25 000 000 Kč? V tom případě se Vás bude týkat povinnost vedení daňové evidence. I zde máte možnost využít odborných služeb některé z externí firmy. Výhody, plynoucí z oslovení externího specialisty, jsou pak prakticky shodné, jako výhody u externího vedení mzdového účetnictví.

Zpracování daňové evidence – přehled

Zpracování daňové evidenceCo zahrnuje vedení daňové evidence? Objednáte-li si tuto odbornou službu od externí účetní firmy, pak se v prvé řadě soustředí na Vámi předané doklady, jejich formální správnost a úplnost. Následuje zpracovávání účetních dokladů, vedení účetních knih, zpracování účetní závěrky, a to včetně daňového přiznání, tisk podkladů (peněžní deník, pohledávky i závazky, vydané i přijaté faktury aj.), zastupování na příslušných úřadech při jednání, kontrolách aj. V případě, že firma zjistí, že doposud vedená daňová evidence vykazuje značné nesrovnalosti, chyby, pak Vám může navrhnout také službu v podobě rekonstrukce daňové evidence.

Daně v rámci zpracování daňové evidence

Neoddělitelnou součástí vedení daňové evidence Brno je také zpracování daní. V rámci služeb, na kterých se dohodnete s účetní firmou, můžete také poptávat včasné zpracování a podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob, a to včetně výkazu o majetku i závazcích. Tím však zpracování daní nekončí. Součástí služeb je také přiznání k dani silniční, přiznání k dani z přidané hodnoty a další, které budete vyžadovat, potřebovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11590 (cesky-magazin.cz#348)


Přidat komentář