Kominické práce - Poděbrady

Bydlíme-li v panelovém domě, pak můžeme vnímat černě oděného pána s tvářemi od sazí jako bytost, která se zapomněla v čase. Kominické řemeslo je sice prastaré, ale stále aktuální a pro majitele rodinných domků, chat, chalup, více než důležité.

Bez odborných** kominických služeb** bychom si jen stěží mohli užívat bezpečného zatopení, ať už doma, nebo na chatě, chalupě. Nestačí totiž jen příslušný spotřebič zbavit popela a sazí, abychom se mohli těšit z tepelného komfortu, který by byl současně bezpečný. Se spotřebičem totiž úzce souvisí i spalinová cesta a samotný komín.

Bezpečné zatopení díky kominíkovi

A právě profesionální kominík se postará o revizi a následné důkladné vyčištění veškerého potřebného. Jen tak mávnout rukou nad nutností pročištění komínu, by se vůbec nemuselo vyplatit. Jednak bychom si mohli koledovat o nemalou pokutu. A kromě toho bychom hazardovali s majetkem, ale také tím nejcennějším co máme, naším životem a životy dalších členů rodiny.

Poptávka po kvalitních kominících

Domů, domků, chat i chalup utěšeně přibývá. Ostatně, kdo by nechtěl bydlet v rodinném domku, nebo o pěkných dnech si užívat sluníčka, svěžího vzduchu a voňavých kvítků? Tím, jak však „rostou“ stavby, zvyšuje se i poptávka po kominických službách. Největší nápor na kominíky pak bývá před a po ukončení topné sezóny. Necháte-li Váš výběr kominíka tzv. za pět minut dvanáct, mohlo by se také lehce stát, že již nenarazíte na kominíka kvalitního. Ti nejžádanější mají povětšinou svůj diář velmi brzo zaplněný. Můžete však mít i štěstí, kdy si Vámi vytipovaný kominík najde skulinku, kam by Vás vměstnal.

Služby kominíka

S čím vším se můžete obrátit na kominíka? Jedná se jen o vyčištění komínu, nebo také o jiné služby? Rozsah a nabídka kominických služeb je mnohem širší. Sami se můžete přesvědčit na následujících řádkách.

Čištění komínů

V prvé řadě se jedná o čištění komínů. Budete-li spokojeni s vybraným kominíkem, pak si u něj můžete dohodnout pravidelnou údržbu komínů. Čištění komínů, jako takové, není z plezíru. Jednak je jeho povinnost stanovena v nařízení vlády. Další stránkou věci je pak bezpečnost.

Důležitost čištění komínů

Již v úvodu jsme předestřeli důležitost pravidelného** čištění komínů**. Pomineme-li peněžní pokutu, kdybyste opomněli čištění komínů, ať už z nevědomosti, nebo úmyslně, pak je tu ještě otázka bezpečí. Ucpaná, nebo nekvalitně vyčištěná spalinová cesta, a to platí i pro komín, může mít za následek, že byste se také mohli dočkat vzplanutí sazí a následného vyhoření. Nebudeme domýšlet to, co by se mohlo stát, kdyby v době požáru byl někdo v domě, chalupě, na chatě. A pokud by v těsné blízkosti Vašeho objektu, stála další nemovitost, pak by se požár mohl přenést i na tuto budovu. Škoda, ať už peněžní, tak na životech, by tak mohla být mnohonásobně vyšší.

Kontrola komínů

Další z neméně důležitých služeb, které úzce souvisí s čištěním komínů, je jejich kontrola. Je však třeba rozlišovat kontroly a revize komínů. O revizích pojednáme níže. Objednáte-li si kominíka, pak, než se vůbec pustí do jeho čištění, ho zkontroluje. Překontroluje Vám nejen samotný komín, ale také spalinovou cestu. V případě, že topíte na plynná paliva, nezapomeňte si přizvat plynaře. Ten totiž disponuje oprávněním pro zkontrolování spotřebiče.

Důkladná kontrola za pomoci kamery

Není výjimkou, že se u některých kominíků setkáte s tím, že při samotné kontrole používají speciální kameru. Pro Vás to znamená jen plus. Kamera totiž bezpochyby zaznamená více detailů, než jen pouhé oko, nebo jiné kominické náčiní. Díky následnému pořízenému záběru pak může kominík přesně zhodnotit stav komínového průduchu a navrhnout Vám další postup pro vyčištění, či případné opravy.

Pravidelnost kontrol komínů

To, zda zrovna Váš komín je nutné nechat si odborně zkontrolovat jednou za rok, nebo i několikrát ročně, se můžete dočíst v nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Nechcete-li však studovat nespočet řádků, stačí se dotázat Vámi vybraného kominíka a domluvit se s ním na četnosti nutných kontrol a následného čištění komínu. Důležité je, aby kontrola proběhla včas. Byť i jeden den zpoždění by Vás mohl přijít draho. Ostatně, opět zdůrazňujeme, že mít čistý komín, je důležité především pro Vás samotné.

Revize komínů

A pak tu máme již zmiňovanou revizi komínů. Revize je důležitá při kolaudaci stavby, respektive před zahájením používání spotřebiče a komínu. V tomto případě hovoříme o výchozí revizní zprávě. Revize je nutná i v dalších případech. Konkrétně se jedná po situaci, kdy došlo ke komínovému požáru, při vzniku trhliny ve spalinové cestě, ale také když se rozhodnete přejít na jiný druh paliva, nebo když vyměníte samotný spotřebič paliva. Ve všech těchto případech budete potřebovat revizní zprávu, kterou Vám vystaví kompetentní osoba, ať už revizní technik, nebo oprávněný kominík.

Výstavba nového komínu – výhody profesionálního kominíka

Aby však vůbec bylo co kontrolovat, musí komín stát. Na výstavbu komínu je dobré si pozvat profesionálního kominíka. Disponuje totiž potřebnými znalostmi a zkušenostmi. I když se může zdát, že na výstavbě nemůže být zas tak nic složitého, právě kvalitní postavení komínu je základem. Při neodborné práci byste se mohli dočkat toho, že Vám například komín nebude táhnout, vznítí se saze, při větším poryvu větru dojde k jeho poničení aj. Pustit se do výstavby komínu svépomoci by se Vám tak rozhodně nemuselo vyplatit.

Další důvody, proč svěřit výstavbu komínu profesionálovi

Kromě výše uvedeného, se můžete těšit i na další výhody, které plynou z výstavby komínu profesionálním kominíkem. Kvalitně postavený komín bude odolný vůči vlhkosti, vzniku korozi. Navíc, profesionální kominík Vám také poskytne záruku na postavený komín a dodaný materiál.

Opravy a rekonstrukce komínu

Nic nevydrží věčně, a to ve stavu novosti a bezchybnosti. I když si může stavitel komínu dát záležet, jen těžko zastaví čas. Ten, ale také vnější vlivy a samotné používání mají totiž vliv na životnost a funkčnost komínu. Mezi kominíky najdete i takové, kteří se kromě kontroly, revize a čištění komínů, specializují také na jejich opravy a rekonstrukce. Budete-li si vybírat kominíka, bude pro Vás výhodnější si najít takového, který nabízí i služby spojené s opravou, rekonstrukcí komínu. Nelze se totiž spoléhat na to, že zrovna Váš komín nebude vyžadovat nějakou tu opravu.

Výhody kominických prací v kostce

Z výše uvedeného nejen vyplývá, s jakou poptávkou se můžete obrátit na profesionálního kominíka. Současně s tím je i zřejmé, co by se mohlo stát, kdybyste se neřešili kvalitu výstavby komínu, jeho následnou výchozí revizi, pravidelné kontroly a čištění. Využijete-li však odborných kominických služeb, nebudete muset případně řešit škodní událost související se vznikem požáru. Požár se velmi rychle šíří, a tak může způsobit nemalé škody na majetku, ale také na životech. A tak, chcete-li si nejen užít tepla domova, ale mít jistotu, že jste při zatápění v bezpečí, vsaďte na profesionálního kominíka.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11542 (cesky-magazin.cz#147)


Diskuze a zkušenosti

Milan Kříž | 23.06.2013 22:47
Re: Kominické práce - Poděbrady Dobrý den, prosím o kontakt k případné domluvě na kontrolu komínu v domku v Opolanech u Poděbrad. Děkuji. Tel.: 602 378 890 E-mail: mk.praha@seznam.cz


Přidat komentář