Klimatizace a vzduchotechnika Jihomoravský kraj

V současné době se již nemusíte trápit v horkých, letních měsících v rozpáleném bytě či domě, ale můžete si tyto dny zpříjemnit pomocí dnes již cenově dostupné klimatizace. Díky ní se i ty nejteplejší dny stanou doma příjemné a snesitelné.

Klimatizace

Klimatizace je zařízení, díky kterému se naše bydlení stává pohodlnějším, protože s jeho pomocí si můžeme v přehřátém domě nebo bytě v letních měsících nastavit příjemnou chladnější teplotu. V panelovém bytě nebo v podkrovní místnosti je klimatizace téměř nutností. V dnešní době je na trhu obrovské množství různých typů a druhů klimatizací, které se hodí do různých prostor. Většina dnešních klimatizací již není nedostupný luxus, ale naopak si je může dovolit téměř každý, samozřejmě záleží na konkrétním produktu. Současné klimatizační zařízení již není hlučné, jak tomu dříve bylo a většina z nich se vyrábí v energetické třídě A. Jestliže uvažujete o tom, že si do bytu či domu pořídíte klimatizaci, máte v podstatě na výběr ze dvou možností a to mezi mobilní a splitovou klimatizací.

Převážná většina klimatizací pracuje v režimu chlazení, dohřívání, odvlhčování a ventilace. Při dohřívání funguje klimatizační zařízení jako tepelné čerpadlo, kdy venku umístěná jednotka odebírá teplo z vnějšího prostředí. Při odvlhčování je velice účinná proti vzniku plísní, zejména ve starších domech. Při režimu ventilace je klimatizační zařízení schopné čistit vzduch od alergenů, bakterií a plynu.

Mobilní klimatizace

Mobilní klimatizace je přenosná, která nepotřebuje žádnou speciální montáž či instalaci. Tyto mobilní klimatizace jsou k prodeji v různých velikostech, přičemž ty nejmenší váží asi 20 kg a jsou tedy snadno přenosné. Ty větší a výkonnější jsou opatřeny pro snadnější manipulaci kolečky. Nevýhodou mobilní klimatizace může být její o něco hlučnější provoz a menší výkon. Je možné si pořídit i tzv. dvoudílnou mobilní jednotku, u které je kondenzační jednotka umístěna mimo klimatizovaný prostor, díky čemuž je tišší. Mobilní klimatizace slouží pouze k ochlazování místnosti, kdežto dražší dělené klimatizační jednotky jsou schopné nejen chladit, ale i větrat, odvlhčovat, čistit vzduch od prachu a bakterií a obohacovat ho o zdraví prospěšné ionty.

Splitová klimatizace

Jestliže potřebujete domů klimatizaci, která bude mnohem výkonnější a mnohem tišší, pak se zde nabízí splitová klimatizace. Splitová klimatizace se skládá z vnitřní a vnější jednotky, které jsou navzájem propojeny chladírenským potrubím. Ve vnitřní jednotce se nachází výparník, kterým se díky ventilátoru prohání cirkulující vzduch v místnosti. Společně s elektronikou a ovládáním bývá nejčastěji umístěna pod oknem, na zdi či stropě. Prostřednictvím pohyblivé klapky je možné regulovat směr proudícího vzduchu v místnosti. K montáži této klimatizace je zapotřebí odborné firmy, díky které budete mít jistotu, že zařízení funguje tak jak má.

Vzduchotechnika

Díky dobře fungující vzduchotechnice je v místnostech účinně filtrován vzduch, čímž se stává klimadomě nebo bytě o moc příjemnější. Mezi ty jednoduché filtrace patří filtrování na bázi aktivního uhlí, např. kuchyňské digestoře. Jestliže si přejete odstranit z místností pachy, kouře, apod. je nezbytné si pořídit vzduchotechniku s titanovou filtrací. Ty nejmodernější zařízení používají při filtrování plazmové plyny, které jsou schopny nejen odstraňovat pachy, kouř nebo prach, ale také viry, pyly, bakterie a další škodlivé částice. V dnešní době jsou velice populární nízkoenergetické domy, kde své místo má jak klimatizace a větrání, ale i filtrace a ohřev vzduchu. Tohle všechno lze shrnout do jednoho termínu, a to rekuperace. Rekuperace se hojně uplatňuje právě u zmíněných nízkoenergetických domech, kde jiný způsob větrání není možný. Rekuperace je mnohem účinnější než jakákoliv samostatná klimatizace nebo vzduchotechnika. Bohužel užití rekuperace u klasických domů a bytů není možné.

Tepelné čerpadlo z ekonomického pohledu

Před pár lety bylo tepelné čerpadlo považováno za velmi drahé a pro běžné domácnosti nedosažitelné. Dnes je tomu zcela jinak. Tepelná čerpadla prošla dynamickým vývojem a zásluhou toho je na trhu celá řada možností, které umožňují instalovat tepelná čerpadla jak u novostaveb, u rekonstrukcí, tak do hotového interiéru jako je třeba rodinný dům nebo panelový byt. Výběr odpovídá nabídce pro jakýkoli typ bydlení. V současné době je možné využít tepelná čerpadla i pro průmyslové objekty. K možnostem tepelných čerpadel přispěly i moderní stavební materiály, které posunuly komfort bydlení dopředu. Jde o nízkoenergetické domy, které umí skvěle hospodařit s energiemi. A co se týká pořizovací ceny tepelného čerpadla? Ta se samozřejmě odvíjí od typu tepelného čerpadla. Ale souhrnně se dá říci, že zásluhou vynikajících vlastností ušetří tepelné čerpadlo až 70% nákladů za energie. Přitom doba návratnosti vynaložených nákladů je krátká. Většinou se uvádí od tří do deseti let.

Tepelné čerpadlo a jeho možnosti

Tepelné čerpadlo je nezávislé na dodavatelích paliv. Tím se nezávislým stává i majitel objektu. Již ho nebudou ohrožovat výpadky energií při opravách nebo nepříznivém počasí. Tepelné čerpadlo umožňuje napojení na teplovzdušné i teplovodní vytápění. V létě je možné využít tepelné čerpadlo jako** klimatizace**. Tato klimatizace je podstatně levnější než klasická samostatná klimatizace. Účinek je přitom stejný. Pokud bychom měli zmínit nejúspornější a zároveň nejefektivnější vytápění tepelným čerpadlem, pak je to určitě kombinace tepelné čerpadlo a podlahové topení. Tím možnosti tepelných čerpadel nekončí. Tepelné čerpadlo je možné kombinovat s ohřevem vody. Klasickým i solárním. Je možná kombinace s rekuperací. Zde je úspora vysoká. A ten, kdo vlastní bazén, ať již venkovní nebo vnitřní, může využít k jeho ohřevu tepelné čerpadlo.

Tepelné čerpadlo a ekologie

Komu leží na srdci naše životní prostředí, ten by měl vědět, že právě tepelné čerpadlo a to ve všech svých podobách patří k nejčistějším energiím, které žádným způsobem nezatěžují životní prostředí. Je nutné říci, že princip tepelného čerpadla není založen na vyčerpatelných zdrojích, ale na těch** nevyčerpatelných**. Při jeho práci nevznikají žádné emise, ani jiné zplodiny.

Jak tepelné čerpadlo pracuje?

Princip fungování tepelného čerpadla je obdobný jako princip všem známé chladničky. Ovšem s jednou výjimkou. Vše probíhá obráceně. Jde tedy o Carnotův cyklus, na jehož principu fungují nejen chladničky, ale vlastně všechna chladící zařízení a dnes již i tepelná čerpadla. Tepelné čerpadlo odebírá teplo ze vzduchu, vody nebo země a využívá ho k vytápění objektu. Hnacím prvkem tepelného čerpadla je kompresor poháněný elektromotorem. Teplo z okolního prostředí je odváděno přes kolektory nebo výparník, a pomocí elektrické energie je předáváno do topné části kondenzátoru, a odtud do otopného systému. Jakmile je médium ochlazeno, vrací se přes expanzní trysku zpět do výparníku. Tento koloběh se stále opakuje. Zásluhou Carnotova cyklu je tedy možné vyhřívat dům na vyšší teplotu, než je okolní prostředí domu. Z uvedeného vyplývá, že tepelné čerpadlo potřebuje ke své práci elektrickou energii. Pokud je však** správně navrženo a je zvolen odpovídající typ tepelného čerpadla**, pak si potřebnou energii vyrobí samo. Celou práci tepelného čerpadla lze rozdělit na třetiny. Jedna třetina zajistí potřebnou elektrickou energii pro práci tepelného čerpadla a další dvě jsou využity k vytápění objektu. Tak se tepelné čerpadlo stává zcela nezávislým.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11528 (cesky-magazin.cz#34)


Přidat komentář