Klempířské práce, opravy a nátěry střech Opava - Zámečník a kominík Opava

Perfektní stav střechy je základní podmínkou dlouhé životnosti budovy. U střech je typické, že i jen velmi malá závada dokáže způsobit velké problémy. Právě proto je nutná pravidelná údržba a kontrola střech, zejména střešní krytiny.

Střecha na celý život

Takovou si přeje opravdu každý majitel domu. A je celkem jedno, zda je majitelem rodinného domu nebo velkého bytového.** Střecha** totiž patří mezi nejdůležitější části každé stavby. Pokud dojde k jakémukoli poškození, ihned se to projeví v domě pod střechou. Praskliny, prorezavělé plechy, odfouknutá taška, špatně těsnící plech okolo komína, to vše může způsobit zatékání do domu. Ze střechy může zatékat na půdu a teprve až dojde k promočení, tak se zatékání projeví na stropech. Zatékat může do nosného zdiva, do místností, okolo komínu až do kotelny, do trámoví, kde voda způsobí hnilobu dřeva. To všechno je dosti dobrým důvodem, proč střechu udržovat v co nejlepším stavu. Vyplatí se pravidelná kontrola střechy, střešní krytiny, oplechování, okapů i komína. Toto vše lze provádět zároveň, v době, kdy si zvete na pravidelnou kontrolu komína kominíka. Kontrola komína vyplývá ze zákona a tak se ji stejně nevyhnete. A tak je nejlépe zabít dvě mouchy jednou ranou, a mít jistotu, že máte nad hlavou suchou a kvalitní střechu.

Střechy

Asi nejvíce problému se** střechou** vzniká po zimě nebo po velkých bouřkách a větrech. Po zimě se projevují problémy nejčastěji u starších střech, které již mají něco za sebou. Sedlové střechy zpravidla nejsou až tak na poškození náchylné a navíc jejich oprava nebývá příliš složitá. Tedy pokud mluvíme o sedlové střeše, která je pokryta** klasickou střešní taškou**. Zde se údržba většinou omezuje na vyčištění odtokových spár, na výměnu poškozené tašky, na dodání odfouklé tašky a na opravu oplechování střechy i komína. Většinou se kontrolují i okapy, ale to platí u jakékoli střechy.

Plochá střecha

Ze všech typů střech právě ploché střechy trpí nejvíce pod velkými nánosy sněhu. Často vznikají** praskliny**, kde následně dojde k porušení asfaltového pásu. Praskliny se však hledají velmi těžko. Každá malinká trhlinka může být v úplně jiném místě, a než se objeví mokrá skvrna na stropě, tak stále zatéká pod střešní krytinu. Navíc voda se může po určitou dobu hromadit pod střešní krytinou, aniž by se to jakkoli projevilo. V tomto mezičase trpí nejen střešní krytina, ale celá střešní konstrukce i strop, kde pomalounku dochází k prosakování a vlhnutí omítky i stavebních dílů. Právě tyto prasklinky je nutné pečlivě dohledat a vyspravit. To je jediná možnost, jak se v budoucnu vyhnout velké opravě střechy nebo i kompletní výměně trámoví i střešní krytiny.Oprava střechy Opava

Opravy ploché střechy

Ploché střechy mohou mít buď asfaltovou krytinu s asfaltovou penetrací anebo plechovou krytinu. Asfaltová krytina, zejména ta starší velmi často vykazuje řadu problémů. Je to z důvodu málo pružného asfaltu. Dnešní asfalty jsou na rozdíl od těch starších nejen kvalitnější, ale především pružnější i při nízkých teplotách, což je chrání před praskáním. Asfaltové střechy se opravují lokálně buď nahřátím a opravou poškozeného místa, anebo je nutné, pokud místo nenajdete položit nový asfaltový pás.

Plechová střecha

Opět jde o kvalitu a stáří střešní krytiny. Nově postavené střechy s plechovou střechou jsou ošetřeny speciálními materiály, které zabraňují korozi i praskání. V tomto ohledu jsou pak lepší než střechy s klasickou taškou. Nehrozí zde totiž podfouknutí. Starší plechové střechy jsou většinou opatřeny nátěry speciální barvou, která se však musí pravidelně obnovovat. Podle kvality barvy to vychází asi na jednou za 5 let. Tyto starší plechové střechy jsou náchylnější ke korozi. Je tedy velice nutné je pravidelně kontrolovat. Pokud dojde ke korozi, musí se postižené místo ihned opravit. Zde záleží na šikovnosti řemeslníka, který opravu provádí. Zapomenout nelze ani na přetření opraveného místa barvou.

Oplechování komína

K častým problémům dochází i u oplechování komína. Existují dva druhy oplechování komína. První způsob zahrnuje** prefabrikovanou komínovou hlavu,** která kryje přechod mezi oplechováním a komínem. Hlavní výhoda tohoto systému spočívá v tom, že spoj chráněný komínovou hlavou není vystaven působení vnějších Rekonstrukce střechypodmínek. Přesto i zde může časem dojít k zatékání. U tohoto způsobu pak bývá oprava složitější, než u druhého způsobu, což je klempířské nebo také klasické oplechování, které má většina komínů. Zde se většinou používají dvě části plechu. První se spojuje přímo s komínovou hlavou, druhá část se připevňuje ke střešní konstrukci. Druhý, klasický způsob se jeví jako mnohem lepší. Je ho totiž bez problémů možné použít jak u komínů nových, tak u oprav komínů. Oplechování komína je možné opravovat nebo i plně rekonstruovat tak, jak to vychází z potřeby a z únavy materiálu.

Nátěry střech

Natřít střechu není vůbec jednoduché. Je třeba k této práci přistupovat s maximální odpovědností. Opravdu nestačí jen střechu narychlo natřít nejlevnější sehnatelnou barvou. To se nevyplatí hned z několika důvodů. Nátěr není správně provedený a barva nemá dostatečnou trvanlivost, bude se tedy v nejbližší době loupat a nevydrží nápor zimního období. Tak se bude muset střecha na jaře opět celá natřít. Z toho je jasné, že tento postup stojí čas i peníze a opravdu není efektivní. Při nátěru střechy a oplechování je nutné vybrat správnou barvu, která je odolná, dobře kryje, trvanlivá, mrazuvzdorná a odpuzuje nečistoty. Stejně důležité je zvolit správný způsob nanášení barvy. Zapotřebí je také střechu na nátěr důkladně připravit.

Příprava střechy k nátěru

Nejprve je nutná podrobná kontrola stavu střechy. Pokud je nalezeno poškození, je nezbytné ho nejdříve opravit. Pak je nutné odstranit staré poškozené nátěry a také střechu odmastit. Doporučuje se provedení jednoho až dvou** základních nátěrů** střechy, a provedení jednoho až dvou krycích nátěrů.

Jakou barvu?

Pro nátěry střech se doporučují polyuretanové barvy, které obsahují plasty čili polymery, což dává barvám výborné vlastnosti. Především mají zvýšenou odolnost vůči klimatickým vlivům a celkově jsou odolné a trvanlivé. Stejně tak i mrazuvzdorné.

Kontrolu střechy neodkládejte

Ať již máte jakoukoli střechu, tak na pravidelnou kontrolu střechy a komína nezapomínejte. Vrátí se vám to nejen v trvanlivosti střechy, ale i v její dobré funkčnosti a v bezpečnosti komína.

Kominické práce

Od 1. 1. 2011, platí zákon, který stanoví** pravidelnou kontrolu komína** kominíkem alespoň jednou ročně. Tak každý, kdo vlastní komín, musí alespoň jedenkrát ročně pozvat kominíka na kontrolu. Pravidelná kontrola se většinou provádí pouhým zrcátkem. Pokud však kominík uvidí špatně, nebo je možné, že je komín ve špatném stavu, pak je potřeba prohlédnout komín barevnou speciální kamerou, která ukáže i sebemenší trhlinky. Komín občas potřebuje i vyčistit. To nezabere příliš mnoho času. Většinou ho kominík vyčistí při pravidelné kontrole. Horší to již je s opravami komína. Ovšem u komínů platí, že často je lépe komín opravit než stavět nový. Starý komín totiž je možné vyfrézovat a pak nově vyvložkovat. To vyjde daleko levněji, než stavba nového komína. Je-li nutné stavět komín nový, pak vám kominík doporučí nejvhodnější komínovou sestavu a tu vám také postaví. Než uvedete komín do provozu, musí kominík provést revizi a předat vám** revizní zprávu**, kterou je nutné uschovat.

Zámečnické práce

Zámečnické práce to je celá řada prací, které se mnohdy řadí i k uměleckým činnostem. V zámečnictví vám vyrobí různé součástky na soustruhu. Dokonce vám zde nabrousí nože nebo brusle. Vyrobí vám na zakázku ocelové a nerezové konstrukce, ploty, komínové lávky zábradlí, schody, brány, stříšky, různé stojany, klece, mříže, ocelové konstrukce pro průmyslové i stavební účely. V zámečnictví si můžete vybrat z již hotových výrobků, ale většinou vám vyrobí požadované práce podle výkresové dokumentace, nebo návrhu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11568 (cesky-magazin.cz#285)


Přidat komentář