Instalatérské, topenářské a vodoinstalatérské práce - Ostrava, Opava, Hlučín

Kvalitní domovní rozvody jsou předpokladem pohodového bydlení. Jakmile je něco v nepořádku, je zapotřebí odborných služeb řemeslníků, kteří umí rozvody nejen opravit, ale i zmodernizovat tak, aby byly co nejúspornější.

Jak na domovní rozvody?

Domovní rozvody patří k nejdůležitějším částem domu. A je jedno, zda domu soukromému nebo firemnímu. Vždy je nutné, aby tyto rozvody naprosto bezchybně fungovaly. Nejde však jen o bezchybné fungování z důvodu komfortu, ale také o fungování úsporné. Zanesené trubky ovlivňují kvalitu vody, její průtok a kapající kohoutky, stejně jako protékající záchody stojí opravdu velké peníze navíc. Vykazují-li vaše domovní rozvody více vad a problémů, stejně jako malou úspornost, je dobré obrátit se na odborníky a nechat si vypracovat novou revizní zprávu, která nejen ukáže na problematická místa, ale i na možnost úspor.

Oprava vodovodních baterií

Co s domovními rozvody?

Řada starších materiálů domovních rozvodů dnes již neodpovídá ani po hygienické stránce, ani po stránce funkční. Po kontrole rozvodů je dobré zvážit, jak s nimi naložit. Mnoho majitelů žádá spíše modernizaci nebo rekonstrukci. Zde však dochází k problémům. Moderní materiály a ty starší nejdou v některých případech efektivně propojit. A tak nezbývá než provést kompletní výměnu rozvodů. Ovšem i když tato výměna je samozřejmě dražší, nesmíte zapomínat, že nové rozvody budou mnohem

úspornější, budou vykazovat velké úspory ročních nákladů na všechny energie a tak návratnost vynaložených nákladů bude velmi brzká. Je dokonce spočítáno, že náklady na běžnou výměnu domovních rozvodů se vrátí průměrně do 7 let. A to již stojí za zamyšlení.

Jak na nové rozvody?

Na počátku nových rozvodů je vždy projekt. Pokud jde o výměnu starých rozvodů za nové, pak je dobré nachystat i projekt a plány starých rozvodů. Nové rozvody se pak instalují podle nové projektové dokumentace. Pokud se již rozhodnete pro nové rozvody, je dobré instalovat je kompletně. Tedy všechny rozvody naráz. Ušetříte tak peníze za bourání a sekání a také začištění a nové malování zdí. Navíc pokud vykazuje zastarávání jeden rozvod, pak ty ostatní se brzy přidají.

Jak dlouho trvá instalace nových rozvodů?

Záleží na tom, kde se rozvody provádějí. V dřevostavbě a tam, kde jsou sádrokartony, jde vše velmi rychle. U zděných budov jde práce pomaleji. Zde je nutné pečlivé vysekání nového uložení rozvodů do zdi a následně také omítání a začištění. Průměrně jsou nové domovní rozvody hotovy za 14 dní.

A co opravy?

Zde je vše složitější. Pokud dojde k poruše, pak je nutné nejdříve zjistit, o co jde a pak najít nejvhodnější možný způsob opravy. Někdy to může býti dosti složité. Staré materiály se bohužel spojují problémově a tak často dochází k různým alternativám a někdy je nakonec nutné vyměnit velkou část nebo i celé vedení.

Nové materiály

V nabídce je řada materiálů, které na první pohled rozezná i laik. Ovšem, již na druhý pohled je jasné, že je zapotřebí odborníka, který se bude v nabízených nových trubkách orientovat. Problémem totiž je to, kam, kterou trubku použít. Na každé trubce nebo jiné součástce je označení, které udává specifikaci potrubí. To je dáno příslušnými atesty. Materiály tedy vypadají stejně a označení na štítku a atesty udávají, kam lze potrubí použít. K nejlevnějším materiálům patří plast. Ten může být ve více kvalitách. Například třívrstvé plastové materiály patří k těm nejkvalitnějším. Ovšem jejich kvalita se může snížit špatným použitím. Jiný typ trubky je pro teplou a jiný pro studenou vodu. Odpady se pak nejčastěji instalují z nových plastů, které nejsou hlučné a mají nové typy spojů. Pro rozvody topení i plynu se pak využívá měď. Ale i zde jde použít nové typy speciálních plastů. Pro plyn se nejčastěji využívají vícevrstvá plastová potrubí s vrstvou hliníku nebo potrubí celoplastová s vrstvou, která zabraňuje prostupu zápachu přes stěnu trubky. Mezi naprosto nejkvalitnější materiály patří pak nerez.

Nové typy spojů

Spoje jsou nejnáročnějším úsekem rozvodů. Čím je jich méně, tím lépe. Asi největších změn dostálo spojování plastových trubek. Lepidla nahradil systém gumových kroužků, které mezi sebou flexibilně propojují jednotlivé plastové trubky. Protéká-li potrubím teplá nebo studená voda, spojení má volný pohyb. Flexibilní kroužek je opatřen speciálním mazivem, které zajišťuje trvanlivost i bezpečnost spoje. Velká výhoda tohoto spojení spočívá v jednoduché rozebíratelnosti. Pokud je u těchto spojů zapotřebí nahradit nefunkční část potrubí, stačí pouze vyměnit vadnou část systému. Jednoduchá je i výměna trubky nebo její nahrazení rozvětvenou trubkou, pro případ rozšíření rozvodu.

Nezapomínejte na izolace

I dnešní nové materiály se vyplatí izolovat. Izolace není zapotřebí jen proti rosení trubek, ale zejména proti ztrátě tepla. K nejčastěji používaným izolačním materiálům patří polyuretanová pěna a minerální vlna. Izolují se rozvody vody, plynu, topení i odpadů.

Topení

I vytápění domů má řadu nových způsobů. Jde především o úsporné způsoby, které významně snižují náklady na vytápění. V nabídce najdete způsoby jak pro kompletní vytápění domů, tak pro vytápění jednotlivých místností.

Ústřední vytápění

Jde o druh topení, kdy je dům vyhříván z jednoho místa, nejčastěji z kotelny, technického zázemí anebo i obývacího pokoje. Teplo se rozvádí do jednotlivých místností pomocí ohřátého média, které předává teplo pomocí radiátorů, podlahového, stěnového nebo teplovzdušného topení. Pro ústřední vytápění se používá plyn, elektřina, tuhá, ekologická nebo alternativní paliva. Jako hlavní zdroj tepla pak slouží některý z úsporných nízkoenergetických kotlů, krb, krbová vložka nebo například vysoce úsporný rekuperační systém.

Podlahové vytápění

Může být součástí ústředního topení, a to ve své teplovodní podobě. Elektrické podlahové vytápění patřívalo mezi drahé typy vytápění. Dnes to již vždy není pravdou. Elektrické podlahové vytápění může být rozvedeno pomocí speciálních inteligentních kabelů, které citlivě reagují na teplotu jednotlivých míst v místnosti. A tak tam, kde táhne, topí více, tam, kde stojí nábytek méně nebo vůbec.

Kombinované vytápění

Jde o vytápění, které v sobě skrývá dva, ale i více způsobů vytápění, které se umí automaticky přepínat podle nastavené teploty v místnosti. Kombinací může být například krb v obývacím pokoji a plynový kotel ve sklepě. Majitel si na termostatu nastaví teplotu, která je pro něho příjemná. Když zatopí v krbu, tak se plynový kotel automaticky vypne a teplo dodává krb, jakmile v něm vyhasne, automaticky se zapne plynový kotel a vyhřívá dům on.

Úsporné vytápění a úsporné bydlení

Dalšími kombinacemi může být například tepelné čerpadlo, solární panely, rekuperace. Vždy záleží na tom, jaký typ vytápění se pro vás hodí. S tím vám nejlépe poradí odborník. A pokud nechcete, nebo nemůžete stávající vytápění změnit, tak určitě můžete požádat odborníky alespoň o návrh úsporných opatření. I ty dokáží mnoho. Stačí výměna vodovodních baterií, úsporné ventily na radiátory, termostaty, výměna splachovací nádržky, a mnohé další.

Instalace a rekonstrukce plynových rozvodů

Plyn paří k nejnebezpečnějším rozvodům. Přesto se řada domácností bez plynu neobejde. Vychází to z celé řady spotřebičů na plyn, i z celkově dobře ovladatelného vytápění plynem. Plyn se snadno reguluje, jeho ovládání je automatické, má vysokou výhřevnost a také je dostupný široké veřejnosti. Veškeré instalace, opravy i rekonstrukce plynových rozvodů patří však pouze do rukou odborníků. Jen ti zajistí jejich bezpečnost.

Všechny plynové rozvody podléhají pravidelným revizím, které smí provádět pouze vyškolený odborník. Pokud zjistí nedostatky, jsou rozvody odpojeny a musí se provést jejich oprava. Z malé běžné opravy se tak může stát celková rekonstrukce plynových rozvodů. Výhodou nových plynových rozvodů i rekonstrukcí je jejich provedení v nových materiálech, které umožňují použití nových úsporných nízkoenergetických kotlů a ohřívačů. Všechny tyto nové spotřebiče přinášejí vysoké úspory na roční spotřebě plynu a tudíž se jejich instalace, včetně nových rozvodů bezesporu vyplatí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11566 (cesky-magazin.cz#277)


Přidat komentář