Instalace solárních systémů - Benešov, Týnec nad Sázavou

Náklady na topení a ohřev vody jsou rok od roku vyšší. Každý tedy hledá možnost jejich snížení. Jako účinný způsob se jeví ekologické alternativní energie. Přičemž nejdostupnější je energie ze slunce. Proč ji tedy nevyužít?

Slunce je velký, vlastně největší dostupný zdroj tepla. Hřeje i tehdy, když máme pocit, že nehřeje vůbec. Ano, je to zvláštní, ale náš pocit nesouvisí s tím, kolik tepla slunce vydá. Solární systémy to však vidí jinak. Ty dokáží přijímat** energii ze slunce** stále. I když samozřejmě někdy je příjem vyšší, jindy nižší. Technologie pokročila tak daleko, že již není nezbytné nasměrovat kolektory podle světových stran. Solární systémy dokáží přijímat energii i při podmračené obloze.

Proč využít slunečního záření?

Je to jednoduché, vyplývá to ze základních propočtů celoročního svitu slunce v naší republice. Souhrnná doba slunečního svitu za bezoblačné oblohy se u nás pohybuje od 1.400 do 1.700 hodin za běžný rok. V některých oblastech je to až 2.000 hodin slunečního svitu za rok. Přitom je spočítáno, že na 1 m2 dopadne přibližně 1.100 kWh sluneční energie za rok. Za jasné oblohy tak získáte z 1 m2 plochy solárních panelů 1.000 W, za občasně zatažené oblohy asi 600 W, za zcela zatažené oblohy to je kolem 300 W a za zimní inverze asi 100 W. Z toho vyplývá, že v naší republice můžete** z relativně malé plochy solárního kolektoru získat dostatečný výkon pro ohřev vody solární energií**, ovšem za jediné podmínky, kterou je samozřejmě účinný solární systém.

Jak sluneční energii využít?

Možností je celá řada. Sluneční energii je možné využít k ohřevu teplé užitkové vody, k přihřívání topné vody ústředního vytápění, které je rozvedeno systémem nízkoteplotního vytápění s akumulací tepla a pak k ohřevu bazénové vody. Další možností využití solární energie je výroba elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů. Poslední možností využití solární energie je ohřev vzduchu pro teplovzdušné vytápění v rekreačních objektech nebo předehřívání vzduchu v sušárnách. Z výčtu je jasně vidět, že využití se vyplatí. Důležitá je ovšem i** volba solárního systému.**

**solární panely
**

Jaké existují solární systémy?

Jejich více a dělí se podle účinnosti a podle toho, zda budou využity po celý rok nebo, jen po část roku, kdy je sluneční svit nejsilnější. V nabídce většinou najdete solárně-termické kolektory, které se dělí na ploché kolektory, vakuové kolektory a bazénové kolektory.

Ploché kolektory

Patří mezi nejčastěji používané kolektory. Sluneční záření se v nich zachycuje absorbérem a přímo se mění na tepelnou energii. Ta se následně přenáší pomocí teplonosné kapaliny do výměníku, kde získané teplo ohřívá užitkovou vodu, nebo je využito pro vytápění, anebo je uskladněno k pozdějšímu využití, to znamená na dobu, kdy je sluneční svit slabý. Vodivou teplonosnou kapalinou, jinak teplonosným médiem, bývá většinou voda s ekologicky nezávadnou nemrznoucí směsí. Dnes existují moderní typy plochých kolektorů, které jsou vybavené selektivní absorpční vrstvou. Tato vrstva umí zachytit takzvané difúzní záření, což je záření, které vzniká odrazem slunečního záření, a tak se účinnost plochých kolektorů podstatně zvětšuje.

Vakuové kolektory

Dá se říci, že pracují stejně jako ploché kolektory, ale jsou mnohem dokonalejší. Mají mnohem nižší ztráty a daleko vyšší účinnost. Rozdíl v účinnosti je zřetelně vidět především v zimních měsících a také během roku, kdy je sluneční záření slabší, nebo je pod mrakem. Vakuové kolektory umí přijímat sluneční energii i v době, kdy slunce není až tak aktivní. Využívají se tedy po celý rok. To podstatně rozšířilo jejich užití. Vakuové kolektory se používají pro solární systémy s nuceným oběhem, tedy s čerpadlem, nebo s oběhem samotížným, tedy bez čerpadla, k ohřevu užitkové vody a také** k vytápění budov**. Tyto solární systémy můžete vidět na rodinných domech, ale i na činžovních domech, panelových domech, průmyslových komplexech, ale i hotelích nebo ubytovnách.

vakuové kolektory

Bazénové kolektory

Patří k nejjednodušším kolektorům vůbec. Existují v různých provedeních. Základem je většinou černý absorbér, kterým prochází voda a ohřívá se. Tyto kolektory jsou plně závislé na slunci a jeho svitu. Dnes však, u zastřešených bazénů, je možné využít i výše zmíněné solární systémy, které mohou ohřívat vodu, i okolí bazénu.

Co musíte znát při výběru solárního systému?

Základem je vědět k čemu bude solární systém využíván, pak je nutné uvést polohu domu, natočení střechy, její typ, a také počet osob v domě. U polohy domu a natočení střechy hrají důležitou úlohu světové strany.

Jak spočítat počet kolektorů?

Výpočet není složitý, ale je nutné počítat podle toho, k čemu bude kolektor sloužit. Pokud bude pouze ohřívat vodu, pak platí, že vystačíte s 1 m2 solárních panelů na osobu. 1 m2 plochy ohřeje až 100 litrů vody na teplotu cca 55 °C za teplého letního počasí. Budete-li kolektorem ohřívat vodu i přitápět, pak musíte přidat** 1,2 m2 plochy kolektorů na každý 1 kW tepelné ztráty domu.** Výpočty se samozřejmě liší i podle toho, zda jde o plochý či vakuový kolektor. Výpočet by měl také zohlednit to, zda jste doma všichni stále, nebo zda někdo dojíždí za prací či studiem a vrací se jen na víkend.

panely

Jaká je účinnost kolektorů v zimě?

V České republice je solární systém účinný celoročně, ale o různé intenzitě. V letních měsících se voda ohřívá plně a na 100%. V chladnějších měsících je ohřev vody dostačující, za určitých podmínek. V zimě však je ohřev vody kolektory nutné doplnit o další zdroj, poněvadž v tuhých zimách může být voda ohřívána i jen na 10%.

Kombinované solární systémy

U solárních systémů je výhodné je kombinovat s dalšími způsoby ohřevu. Tak získáte opravdu maximální roční úsporu za vytápění i ohřev vody a zároveň nesnížíte komfort bydlení. A to jistě stojí za úvahu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11620 (cesky-magazin.cz#403)


Přidat komentář