Frézování, čištění, revize a výstavba komínů - Strakonice, Prachatice, Sušice a Horožďovice

K povinnostem každého vlastníka domu patří pravidelné revizní kontroly komína. Jejich četnost určuje zákon. Pokud komín není v pořádku a nemá doložené revizní zprávy, hrozí majiteli domu vysoké pokuty.

Údržba komína je důležitá

Aby** komín** dobře táhl a odváděl správně škodlivé spaliny, je potřeba ho pravidelně kontrolovat a čistit. Podle doporučení je ideální čistit komín 3 x do roka při celoročním topení, při sezonním topení je dostačující čištění 2 krát za rok. A od 1. 1. 2011 platí povinnost provést jednou za rok revizi, kterou musí provést pouze odborník.

Frézování, čištění, revize a výstavba komínů

Objednat si tak můžete údržbu, opravu, čištění, stavbu, frézování a vložkování komínů. Mimoto i doplňkové služby, jako jsou komínové stříšky nebo instalace či stavba krbů a kamen.

Čištění komínů

Od 1. 1. 2011 došlo ke změnám kontrol komínů. Každý komín, který je v provozu, musí mít minimálně jedenkrát ročně kontrolu provedenou kominíkem. Tato nová vyhláška platí pro domácnosti rodinných a bytových domů, i chat a chalup. Větší bytové domy musí mít kontrolu dvakrát ročně, pizzerie nebo restaurace s krbem se nyní musí kontrolovat každé dva měsíce. Kontrola je nutná také u komínů od kotlů a karem na plyn. Součástí kontrol je právě i čištění komínů. To většinou nezabere více jak 20 minut času, ale zaručí vám bezpečný provoz a dobrý tah komína.

Výstavba komínů

Komínů je dnes celá řada. Nejčastěji se však konstruují jako vícevrstvé komíny. Dále se komíny dělí na** individuální**, kdy je firma postaví podle projektu a zároveň za komín i plně odpovídá a pak jsou tu i komíny systémové, které se dodávají jako stavebnice a za které ručí výrobce. V nabídce firem najdete i komíny krbové, průmyslové, atypické a plastové.

Frézování komínů

Vychází levněji než stavba komínu nového. Frézování jednoho průduchu komínu trvá pouze den. Komín se frézuje ze střechy speciální frézou. Ocelové řetízky na obvodu frézy drtí zdivo komína na jemný prach, který se odebírá z vnitřní části komínového systému. Výhodou této metody je, že nijak nenaruší zdivo ani u starých komínů.

Revize komínů

Způsob provádění revize komínů stanoví zákon. Revizi komína je nutné provést u nových komínů, před připojením nového spotřebiče nebo při výměně spotřebiče a při provozní revizi jedenkrát za rok. Revizní kontrola je zapsána v revizní zprávě, kterou je nutné si uschovat. Kopie revizní zprávy je uložena u firmy, která revizi provedla.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11576 (cesky-magazin.cz#330)


Přidat komentář