Elektroinstalační práce - Ostrava

Bez elektrických rozvodů se moderní bydlení prostě neobejde. Neobejdou se však bez nich ani výrobní, veřejné a podnikatelské prostory. Vše kolem elektroinstalací musí provádět odborníci, kteří znají platná pravidla a předpisy.

Elektroinstalace v moderní době

Stačí si jen představit moderní domácnost plnou elektrických spotřebičů, nebo pracoviště s řadou výpočetní techniky, či výrobní halu, kde vše pracuje na automatických linkách. Prostě elektrické rozvody dnes najdete všude. Ve svých domovech, na pracovištích, v zábavním průmyslu, prostě všude. Ale to není nic až tak zajímavého. Na tento standard si již všichni zvykli a pokládají ho za samozřejmost. To co každého rozruší, není samozřejmost** rozvodů elektrického proudu**, ale naopak jejich nefunkčnost. Stačí malý výpadek a je zle. Řada přístrojů přestává fungovat, není teplo, nejde ohřívat voda, nemůže se vařit ani péct. Nejdou výrobní stroje ani počítače. A pro mnohé ještě hůř nejde ani televize. Prostě hned se volá na elektrárnu nebo elektrikáři, který by měl vše dát do pořádku.

Elektroinstalace

Dnes již je elektroinstalace mnohem dál, co se týče materiálu, provedení i bezpečnosti. Elektroinstalace je v současné době instalována jako klasická nebo inteligentní. Liší se nejen úsporností, ale i základními rozvody. Co je stejné, jsou ochranné prvky. Klasická elektroinstalace se instaluje do vsekaných drážek, a vede se běžnými silovými a sdělovacími kabely. Kabely jsou propojeny instalačními krabicemi a doplňují ji většinou standardní spínače, zásuvky a dalších prvky, které spolu většinou nespolupracují. Zajišťují však základní fungování domu, tedy ovládání světel a spotřebičů.** Inteligentní elektroinstalace** je rozvedena pomocí sběrnicových systémů, které jsou napojeny na centrální jednotku a spotřebiče. Tak je možné ovládat celý dům, podle nastavení centrální jednotky. Ovládat můžete dům i na dálku, přes internet, sms zprávu nebo telefon.

Bezpečnost elektroinstalací

Tu zajišťuje v obou případech nadproudová ochrana, tedy jističe, které chrání jednotlivé okruhy před přetížením.** Proudová ochrana**, což jsou proudové chrániče, které odpojí v řádu milisekund elektrický proud při jeho úniku mimo elektrický obvod.** Přepěťová ochrana** chrání připojené elektrické spotřebiče do sítě pomocí takzvaných bleskojistek. Ty spotřebiče chrání před vyhořením v případě zásahu elektrického výboje blesku.

Elektroinstalace v bytech

Je většinou menšího rozsahu, ale často je poněkud složitější. Na malém prostoru se totiž tísní řada spotřebičů. A tak je zapotřebí více zásuvek, více rozvodů. Velmi vhodné jsou speciální zásuvkové lišty, které umožňují připojení řady spotřebičů, a pak univerzální datové zásuvky. Než se začne s instalací rozvodů, je vždy nutné pečlivé zvážení, kolik elektrických spotřebičů máte a kolik jich plánujete do budoucna.

Elektroinstalace v rodinných domech

V domech je elektroinstalace jednodušší, co se prostoru týká. Je zde však mnohem širší. Nezahrnuje totiž jen rozvody v obytné části domu, ale i v jeho okolí. Tedy v dílně, garáži, na terase, v zahradě, u bazénu. Zde je nutné vždy pečlivě jistit jednotlivé okruhy. Navíc se velmi často zároveň s rozvody elektrického proudu instaluje i elektronický zabezpečovací systém a požární systém.V rodinných domech se většinou instaluje vedle jednofázové instalace, i třífázová elektroinstalace pro připojení větších spotřebičů.

Veřejné osvětlení

Často se označuje zkratkou VO a stejně jako elektroinstalace má za sebou dlouhý vývoj. Dnes existuje dokonce muzeum veřejného osvětlení. Dnešní moderní veřejné osvětlení stále více nahrazuje starší vedení. Nová veřejná osvětlení jsou na bázi inovativních** LED technologií**, které vynikají vysokým výkonem, minimálními provozními náklady, dlouhou životností a šetrností k životnímu prostředí. To umožňuje obcím snížit náklady na osvětlení a peníze investovat t** ** am, kde jsou zapotřebí.** **

Vytyčování kabelových sítí

Dodnes bohužel není vždy kabelové vedení jasně zakresleno v mapách. A tak je nutné vedení vytyčit pomocí speciálních vyhledávacích zařízení. Tato zařízení umí zajistit zmapování i několika kilometrového vedení veřejného osvětlení a jeho následné digitální zpracování. Se zařízeními vždy musí pracovat pouze vyškolení odborníci.

Opravy a zaměřování kabelových poruch

Tato speciální vyhledávací technika umí však i mnohem více. Zařízení pracuje v podstatě na principu vysílání a přijímání různé délky frekvenčních vln. A zásluhou toho dokáže zjistit poruchu na několika set metrovém vedení přesně na metr. Pak již je možné tuto poruchu opravit. To však smí provádět opět jen osoby s elektrotechnickou kvalifikací a platným ověřením odborné způsobilosti.

STA

Jde o montáž společné antény a jejích rozvodů. Výhodou těchto rozvodů je nižší cena pro jednu domácnost a zároveň vysoce kvalitní příjem. Tyto montáže je možné provádět jako nové nebo jako rekonstrukce tam, kde bývalý analogový příjem skončil. Nové rozvody STA umožňují, že jednotlivé domácnosti, které se připojí přes společný rozvod, mohou sledovat pozemní digitální vysílání i vysílání ze satelitu.

Televizní příjem

Televizní příjem je možné změřit pomocí speciálních přístrojů a pak zvolit nejvhodnější podobu připojení. Přičemž dnes je možné přijímat televizní vysílání pomocí starších televizních přijímačů přes set-top box, přes kabel, satelit, anténu, STA, nebo i pomocí počítače. Vždy záleží na dané situaci.

Zemní a stavební práce

Pro rozvody a zejména přívody kabelů je zapotřebí i zemních prací. Zejména tam, kde je nutné vést vedení pod povrchem silnice, kolejí nebo jiných zpevněných ploch. Pro tyto práce slouží těžká technika a speciální stroje. Tu je možné objednat i pro soukromé osoby, které by se jinak museli hledat jiná alternativní řešení přívodu elektřiny, ale i dalších rozvodů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11609 (cesky-magazin.cz#383)


Přidat komentář