Elektroinstalace v bytech a rodinných domech - Plzeň

Elektrické rozvody, proudové chrániče, přepěťové ochrany, výkonové jističe, síťové zdroje, domácí telefony, počítačové sítě, televizní rozvody, zásuvky, požární a zabezpečovací systém, to jsou části každé funkční elektroinstalace.

Jaká je vaše elektroinstalace?

V posledních letech se rozvody elektroinstalací velmi změnily. Jsou bezpečnější, lépe rozvedené, lépe se ovládají, mohou spolu spolupracovat. Ovšem to mluvíme o moderních nových elektroinstalacích dnešní doby. Ale již elektroinstalace stará 20 let není v pořádku. Ano je tomu tak. Jde totiž o to, že vývoj ve světě elektroniky poskočil dopředu velkými mílovými kroky a tak starší elektroinstalace již nestačí. Do našich domácností přibylo více spotřebičů, než bylo původně v plánu. Nestačí tedy zásuvky, jsou předimenzované, obvody se často přehřívají a vypínají se jističe. A co je horší chybí ochranné prvky, které mohou opravdu zachránit život nebo majetek. Mluvíme o přepěťové a proudové ochraně. A co se týká datových rozvodů, tak zde jsou starší elektroinstalace již úplně vedle. O nějaké domácí počítačové síti snad ani neví. A tak se všude táhnou kabely, káblíky a jiné elektrické šňůry. Stejné je to s rozvody k televizním přijímačům. Ty se teprve nedávno převedly na digitální vysílání a hned byl problém na světě. Existují digitální přijímače, takzvané set-top boxy, ale to není trvalé řešení. Později se stejně bude muset vyřešit příjem digitálního systému. Jak vidíte, dnešní elektroinstalace to je řada menších či větších problémů, které je nutné vyřešit. Odkládat řešení není dobré. Často totiž mohou vše vyřešit i malé úpravy, které tak zajistí bezpečnost i klidný provoz.

Elektroinstalace

Pod pojmem elektroinstalace si většina z nás představí nekonečnou spleť kabelů, součástek i úmorné vysekávání do panelů a spoustu špíny. No nová instalace a i rekonstrukce elektrických rozvodů probíhá opravdu stále stejně. I když ne tak docela. Přibylo techniky, ubylo prachu. Ale princip je stále stejný. Jiná je elektroinstalace. Má navíc bezpečnostní prvky a ten, kdo jich využije, bude opravdu v bezpečí, stejně jako jeho majetek. Navíc již není jen jedna elektroinstalace.

Bezpečnostní prvky elektroinstalací

Ať již máte jakoukoli elektroinstalaci, měla by být především bezpečná. To zajišťují bezpečnostní prvky, které jsou pro všechny elektroinstalace stejné. Základním je nadproudová ochrana, tedy skříň s jističi. Jističe jistí jednotlivé okruhy před přetížením a následným vyhořením. Jističe mají různé ampéry. Pro** jednofázové instalace** je to většinou 6-25 A, při 250 V, pro třífázovou instalaci pak 25 A, při 400 V. Proudová ochrana, tedy proudový chránič jistí před únikem elektrického proudu mimo okruh. Pokud dojde k úniku elektrického proudu, ať již jakýmkoli způsobem, pak proudový chránič přívod elektrické energie v řádu milisekund odpojí. Tak zabrání úrazu, či dokonce smrti. Ve starších elektroinstalacích tyto chrániče chybí. Je však možné je dodat v podobě** modulů s proudovým chráničem**. Přepěťové chrániče, nebo také bleskojistky. Je jich celá řada. Rozmisťují se podle potřeby a určení. Jejich úkolem je ochránit připojené spotřebiče před vyhořením v případě elektrického výboje blesku. S hromosvodem jde o jedinou opravdu účinnou ochranu před vyhořením kompletně celého domu při zasažení bleskem.

Opravy elektroinstalací, elektrických strojů a rozvaděčů

Pokud máte starší elektroinstalaci, která nevykazuje žádné velké problémy, je možné ji nechat jen modernizovat. U větších problémů rekonstruovat, a pokud jde o problém, možná půjde lehce opravit. Stejné je to i u elektrických strojů a rozvaděčů. Ne vždy je nutné vše vyhodit a kupovat nové. Někdy stačí návštěva elektrikáře, který na základě prohlídky může vše opravit a případně dodat potřebné prvky a vše vám bude sloužit ještě roky.

Montáž hromosvodů

Horomosvod, správně bleskosvod, je dalším ochranným prvkem, který chrání dům před vyhořením a zásahem elektrického výboje blesku. Dnešní soustavy hromosvodu jsou bezpečnější a účinnější. Mají tři hlavní části, jímací zařízení, svody a uzemění. Dříve mělo jímací zařízení jednu velkou tyč.  To dnešní je tvořeno řadou hřebenových tyčí, které mají mnohem větší účinnost. Sestava** hromosvodu** je z materiálů, jako je měď, slitina hliníku, nerez nebo pozinkovaná ocel. Přičemž poslední materiál je nutné pravidelně ošetřovat nátěrem. Hromosvody mohou být** aktivní** nebo pasivní, a je dobré doplnit je o přepěťovou ochranu. Tak vám dávají jistotu bezpečí i v té největší bouřce.

TV rozvody

Televize je součástí každé domácnosti. Často je v domácnosti i více televizí. Dnes se rozvody řeší pomocí jediného kabelu a speciálních zásuvek, které umožňují připojení dalších přijímačů. Přitom je možné přijímat** digitální signál** více způsoby.

Revize

Každá elektroinstalace, každé elektrické zařízení, každý hromosvod potřebuje pravidelnou revizi, která je zapsána v revizní zprávě. Revizní kontroly vyplývají ze zákona a jsou odvozeny od prostředí, ve kterém se elektroinstalace a elektrické spotřebiče nacházejí. Revize smí provádět pouze kvalifikovaný technik, který využívá moderních měřících přístrojů. Jen tak může být jakákoli elektroinstalace anebo elektrický přístroj, případně hromosvod řádně zkontrolován. Provádění revizních kontrol se řídí normami ČSN 333 1600 a ČSN 33 1610. Elektroinstalace by měla mít revizní kontrolu po každé větší opravě, případně změně či modernizaci. Pak také před připojením k odběru. Pro normální prostředí platí revizní kontrola každých pět let, pro venkovní prostředí každé čtyři roky a pro prostředí agresivní každý rok. A nezapomeňte potvrzenou revizní zprávu uschovat.

Revize hromosvodů

První revize se provádí po instalaci systému hromosvodu. Revizní technik provede při revizi vizuální kontrolu soustavy hromosvodu a poté změří speciálním přístrojem funkčnost spojů, stav uzemnění, a zkontroluje také úplnost soustavy. Další pravidelné revize se provádějí vždy po pěti letech. Revizi je nutné provést také po každém zásahu blesku nebo při opravě střechy, kdy je nutné demontovat hromosvod a také při instalaci nové antény.

Jak vybrat elektrikáře?

Ve většině případů je nejlepší zvolit si svého elektrikáře, který se vám postará nejen o revize, ale i o případné opravy a úpravy vašich rozvodů a elektroinstalací. Zde je dobré řídit se doporučeními a referencemi. Ty často řeknou o člověku i jeho práci nejvíce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11613 (cesky-magazin.cz#391)


Přidat komentář