Elektroinstalace - Trutnov

Zakoupili jste si na pěkném místě pozemek, přímo stvořený pro rekreační objekt, jako je chata, chalupa? Uvažujete nad výstavbou svépomocí? Určité činnosti však přenechejte odborníkům. K nim patří i oblast elektroinstalací.

Sami vštěpujeme malým dětem, aby si nehrály s ohněm, elektrikou apod. Ovšem i my dospělí bychom se měli mít v tomto ohledu na pozoru, zvláště, nejsme-li znalí v daném oboru. A tak elektroinstalaci, ať už v podobě zcela nových rozvodů, nebo v podobě rekonstrukčních prací, svěřte profesionální firmě. Za odvedenou práci bude ručit, zajistí Vám provedení revize a v případě potřeby budete vědět na koho se příště zase obrátit.

Elektroinstalace – Trutnov

Elektroinstalace Trutnov

Trutnově najdete firmu RR Elektromontáže, pod vedením pana Rostislava Rejla. Firma se specializuje na provádění elektroinstalačních prací, a to včetně montáží vysokonapěťových a nízkonapěťových zařízení. Objednat si také můžete revizi přenosného nářadí či spotřebičů. Tím však nabídka služeb nekončí. Na firmu se také můžete obrátit v případě zájmu o montáž hromosvodů, rekonstrukci elektroinstalace aj. Navíc disponuje vysokozdvižnou plošinou MP 14. Firma sídlí na adrese Dubenec 190, 544 55 Dubenec a její webové stránky jsou http://www.rrelektromontaze.cz/ (elektroinstalace Trutnov). Budete-li mít zájem o některou z nabízených služeb, pak svou poptávku můžete zaslat na e-mail irros@seznam.cz. Pana Rostislava Rejla můžete kontaktovat i telefonicky na čísle +420 723 042 413.

Elektrické rozvody u nové nemovitosti

Bez** elektrických rozvodů** bychom si jen těžko mohli užívat komfortu, na který jsme v současnosti zvyklí. Jen si zkuste třeba jeden den od rána do večera, než půjdete spát, fungovat bez elektriky. Nerozsvěcujte, nezapínejte televizi, PC, notebook, elektrický sporák. Museli byste také odpojit lednici, nepoužívat pračku, myčku, mikrovlnnou troubu, rychlovarnou konvici, kávovar aj. Řada z nás by se velmi rychle cítila jakoby „bez ruky“. Za kvalitními, fungujícími rozvody stojí nemalá práce specializované firmy, či samostatného elektrikáře.

Elektrické rozvody - rekonstrukce

Dříve, nebo později bude také potřebovat elektrické rozvody rekonstruovat, tedy v případě, že byly nevhodně vedené, bylo opomenuto na pravidelné revize apod. I v případě rekonstrukce je více než vhodné si přizvat odborníka, který své práci rozumí.

Rekonstrukce elektroinstalace u starší zástavby

Elektroinstalace

Zakoupili jste si starší nemovitost a při kontrole elektrikářem, kterého jste si přizvali na radu, bylo zjištěno, že bude nutné co nejdříve elektroinstalaci rekonstruovat? Nebo již nějakou tu dobu bydlíte a zjišťujete, že elektrika si mnohdy „dělá, co chce“? I v tomto případě není radno moc otálet. Mohlo by dojít ke zkratu, k přeskočení jiskry a případnému vzniku požáru. Úder elektrickým proudem, či požár by pak mohl zanechat nenávratné stopy nejen na majetku, ale také na životech těch, kteří by se zrovna v moment nehody vyskytovali na daném místě.

Rekonstrukce elektroinstalace – možnosti vedení

V rámci** rekonstrukce elektroinstalace** budete mít hned několik možností jejího vedení. Ostatně, to i v případě nově vedené elektroinstalace. Je možné se rozhodnout pro klasické vysekání drážek do stěn. Někteří však dávají přednost lištám, do kterých se kabely uloží. V případě lišt si budete moci vybrat hned z několika typů, tvarů, barev. Elektroinstalaci je také možné vést v sádrokartonových deskách, a to především u řešeného stropního podhledu, či u schodiště aj. U Vámi vybrané firmy se tak můžete dohodnout, který způsob vedení bude ve Vašem případě nejvhodnější.

Výhody vedení elektroinstalace v lištách

Říkáte si, proč dát přednost lištám, před vysekáním? Lišty se mohou pochlubit hned celou řadou výhod: rychlostí a komplexností při montáži, nízkými finančními náklady, estetickým vzhledem, bezpečností, flexibilitou, ale také velmi snadnou dostupností. Ovšem ani klasické vysekání by se nemělo zatracovat.

Elektromontážní práce v bytových a nebytových prostorech

Elektroinstalace rodinného domuElektromontážní práce si můžete objednat prakticky pro jakýkoli stavební objekt. Může se jednat jak o bytový, tak nebytový prostor. Prakticky všude, kde byste chtěli mít provedené elektrické rozvod. Může se tedy jednat o rodinný dům, chatu, chalupu, firemní objekt, výrobní halu, garáž aj.

Elektromontážní práce – nabídka

Co zahrnují elektromontážní práce? Jakou montáž si můžete u Vámi vybrané firmy objednat? Firma se především postará o montáž zásuvek, vypínačů, rozvaděčů, svítidel. Požadovat také můžete oblíbené systémy domácího telefonu, ale také nezbytné datové zásuvky, telefonní zásuvky, přepěťový systém, zálohový zdroj. Pokud byste ušetřili nějakou tu korunu v rámci vytápění objektu, pak můžete pouvažovat nad montáží podlahového vytápění. V rámci topení však můžete firmu oslovit i ve věci montáže přímotopu, infrazářiče, akumulačních kamen aj.

Důležitost hromosvodů

Další službu, kterou můžete u profesionální firmy poptávat, je** montáž hromosvodů**. Sice je svým způsobem čistě na Vás, zda Váš majetek budete chtít ochránit před případným úderem blesku. Na druhou stranu byste však také s největší pravděpodobností nemuseli od pojišťovny, u které máte pojištěnou domácnost, obdržet kompenzaci náhrady, pokud by došlo k pojistné události způsobené právě úderem blesku. Vedle škody na majetku bychom však neměli ještě zapomenout na otázku vlastní bezpečnosti a bezpečnosti dalších osob v objektu. Vzniklý požár se totiž šíří velmi rychle. A následky snad ani nebudeme domýšlet, i když jsou celkem zřejmé…

Části hromosvodu

Rozvaděč

Z jakých částí je vlastně hromosvod složen? V prvé řadě je třeba říci, že se spíše jedná o bleskosvod, i když označení hromosvod je u nás více zažitý. Hromosvod se skládá z jímacího vedení, které bude umístěné na střeše, dále svodů a poslední částí je uzemnění.

Montáž hromosvodů

Součástí montáže hromosvodů je v prvé řadě návrh řešení pro Vámi požadovaný objekt. Následuje vyhotoven í pr ojektu a vzájemná konzultace nad zpracovaným návrhem. Po odsouhlasení projektu, cenové nabídky, pak následuje samotná montáž Vámi vybraného hromosvodu (aktivní, pasivní). Je možné se také s tou samou firmou dohodnout na výchozí revizi, pravidelných revizí a případných oprav. Součástí balíčku montáže hromosvodu je také záruka bezpečnosti hromosvodu.

Typy hromosvodů

V předchozím odstavci jsme se dotkli možnosti výběru hromosvodu. V současnosti si tak můžete zvolit, zda dáte přednost hromosvodu aktivnímu, nebo pasivnímu. Pasivní hromosvod je klasikou. Svede případný úder blesku bezpečně do země. Aktivní hromosvod funguje na principu vysílání vysokonapěťového signálu s frekvencí a amplitudou, s opačnou polaritou, než vykazuje polarita samotného mraku. V případě, že Váš objekt disponuje klasickým hromosvodem, můžete si ho nechat vyměnit za inovativní aktivní hromosvod.

Revize hromosvodu

Kvalitní montáž hromosvodu je také zárukou bezproblémové funkčnosti. Na druhou stranu, nic netrvá věčně, nevykazuje stejnou míru funkčnosti aj. A tak, nejen u elektroinstalace je třeba pamatovat na revizi, ale také u hromosvodu. Výchozí revize musí být součástí podkladů pro prováděnou kolaudaci. Následuje pravidelná revize, která se provádí v rozmezí mezi 2 – 5 lety, a to v závislosti na druhu stavebního objektu. A pak je zde ještě revize mimořádná, ke které se přistupuje například po rekonstrukčních prací, v tomto případě v souvislosti s rekonstrukcí střechy, s manipulací hromosvodu aj.

Vysoké napětí

U profesionální firmy zabývající se elektromontážními pracemi si také můžete objednat montáž vysokonapěťových elektrických zařízení, a to kolikrát včetně dodávky. Poptávat můžete například vyhotovení projektové dokumentace zařízení VN, instalaci kabelového vedení, rozvodny, trafostanice, přípojky, senzoru, odporové bleskojistky, spínače, odpojovače aj.

Plošina MP 14, pronájem plošiny MP 14

V rámci některých elektroinstalačních prací je třeba se vydat „do výšin“. Samotný žebřík by však byl svým dosahem nedostačující. A tak můžete u řady firem, které se specializují na elektro práce, spatřit praktickou** vysokozdvižnou montážní plošinu MP 14**. Díky montážní plošině, která je opatřená nástavbou v podobě pracovní klece, mohou odborní pracovníci provádět montáže, opravy, údržbu na instalaci, veřejném osvětlení aj.

Na telefonním čísle +420 723 042 413 je možné se domluvit i na pronájmu montážní plošiny MP 14.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11591 (cesky-magazin.cz#349)


Přidat komentář