Elektroinstalace - Strakonice

Bezpečný rozvod elektroinstalace, montáž hromosvodů nebo zabezpečení podmiňuje profesionální montáž a provedení podle platných norem. Firma, která současně nabízí revize je toho jistě zárukou.

Během elektroinstalace jsou vyžadovány odborné znalosti a proto se zásahům do rozvodů jako laici raději vyhýbejte. Realizace, případně rekonstrukční práce na rozvodech elektřiny musí provádět výhradně profesionální elektroinstalační firma, která za svoji práci odpovídá a totéž se týká hromosvodů nebo montáži elektronického zabezpečení objektů. Opravy, rekonstrukce, montáže elektrických zařízení přenechte těm, kteří se elektřinou zabývají a mají kvalifikaci. Taková firma vám nabídne také poradenství a revize elektrických zařízení.

Elektroinstalace

ElektroinstalaceElektromontážní firma nabízí řadu služeb, mezi než patří** nová elektroinstalace.** Elektrické kabely se instalují převážně do vysekaných drážek ve stěně nebo vodiče do ohebných plastových trubek. Kabely mohou být umístěny na povrchu zdí, v tom případě jsou uloženy do plastových lišt. V trubkách by měli být vždy datové a slaboproudé rozvody. Montáže nových elektroinstalací se provádějí pro rodinné a činžovní domy nebo bytová jádra, ale také pro dílny a nové průmyslové objekty. Během výměny rozvaděčů může elektroinstalační firma zajistit provizorní přívody pro elektroměrové rozvaděče. Pokud se jedná o novostavbu, firma zabezpečí stavební rozvaděče a prozatímní stavební přípojky, přičemž vám může nabídnout možnost pronájmu stavebních rozvaděčů. Součástí služeb elektromontážní firmy je také připojování čerpadel, motorů a to samozřejmě včetně jejich nadproudových a tepelných ochran a regulací.

Vnitřní elektroinstalace

Vnitřní elektro instalace se dělí na část** silnoproud a slaboproud**. Silnoproud obsahuje světelný okruh, zásuvkový okruh, motorové zásuvky a rozvaděče. Každý okruh je jištěn zvlášť pomocí jističů. Základním prvkem vnitřní instalace je elektroměrový rozvaděč. Při realizaci vnitřní elektroinstalace je třeba uvažovat o počtu zásuvek a vývodů pro stropní osvětlení. Elektroinstalace v koupelně se pak řídí zvláštními normami. Elektroinstalace se provádí v pokojích bytu, v dílně, garáži, u venkovních osvětleních, u bazénů apod. Zvláštním typem rozvodů jsou pak slaboproudé rozvody.

Montáže slaboproudých rozvodů

Mezi slaboproudé rozvody, které jsou taženy odděleně patří rozvody pro domácí telefony, videotelefony a rozvody pro PC, domácí video a audio systémy. Sem patří příprava rozvodů pro reproduktory a poslechové soustavy a příprava rozvodů pro počítačové sítě. Mezi slaboproudé rozvody patří také například dálkové ovládání vrat, signalizace nebo jakékoliv ovládání domácích spotřebičů.

Opravy, rekonstrukce a údržba stávajících elektroinstalací

Spokojenost zákazníků

Elektroinstalace by měla být odborně kontrolována, zvláště pokud jde o staré rozvody. Ty mají většinou nevyhovující průřez vodičů a při nadměrném zatížení mohou v krajním případě vyvolat požár. Jedná se o pravidelné prohlídky a údržbu průmyslových rozvodů a jejich revize. Revize elektroinstalace provádí pouze pověřená firma, která má na tuto činnost platné oprávnění. Revizi může provádět sama elektromontážní firma. Pokud je zjištěna na elektroinstalaci jakákoliv závada, musí být do daného termínu odstraněna. Opravy elektroinstalace obvykle představují úpravy rozvaděčů, výměny hlavních jističů, výměny spínačů, stykačů, relé a dalších elektropřístrojů. Elektromontážní firma může také v rámci rekonstrukce elektroinstalace (při napojení nových spotřebičů) zajistit úpravy pro změny sazeb (E-ON, ČEZ).

Montáž zabezpečení o novostaveb

Elektroinstalační firma provádí návrhy a montáže alarmů pro zabezpečení objektů třídy 2 (rodinné domy , byty, nebytové prostory, provozovny) a nabízí zabezpečení staveb přenosným bezdrátovým alarmem s GSM komunikací (napojení na váš mobilní telefon). Tímto způsobem zajistíte, že vám novostavbu během prací nikdo nevykrade. Podmínkou je namontování oken, uzavření stavby a alespoň provizorní přívod 230V. Alarm si ani nemusíte kupovat, po dobu výstavby máte možnost pronájmu alarmu za výhodných podmínek.

Možné provedení zabezpečení

Montáž zabezpečovacích systémůAlarmy mohou být instalovány jako drátové, kdy je propojení všech prvků zabezpečení provedeno kabely zasekanými pod omítkou (novostavby, rekonstrukce) nebo rozvedeny v lištách na povrchu (nebytové prostory, provozovny). Druhou možností jsou bezdrátové alarmy, tedy bez zásahu do stavebních prvků. Zde není potřeba propojovat prvky alarmu kabely - nutné je pouze napájení ústředny a venkovní sirény a komunikace probíhá přes GSM komunikátor na váš mobilní telefon. Druhou možností je možnost pouze lokálního poplachu bez komunikace. Alarmy mohou podávat informace o vniknutí do střeženého objektu, hlášení požáru, vzniku kouře, úniky plynu (propan i zemní plyn) a všechny tyto informace mohou být zasílány pomocí GSM komunikátoru na váš mobilní telefon, popřípadě i na pult centrální ochrany, která zajistí okamžitý zásah bezpečnostní agentury.

Instalace hromosvodu

Umístění hromosvodu je důležité zejména na objektech, kde by mohl blesk ohrozit zdraví nebo životy osob. Instalace hromosvodu zabrání způsobení poruchy a vyloučí hospodářské škody. Hromosvod má tři hlavní části, které musí být odborně namontovány – jímací vedení, svod a uzemnění. Hromosvody montuje odborná elektroinstalační firma, která zajišťuje také** revize hromosvodů.**

Montáž, opravy a revize hromosvodů

Elektroinstalační firma, která zajišťuje odbornou montáž hromosvodů vám může nabídnout komplexní služby při ochraně proti atmosférické elektřině. Správně instalované hromosvody zajistí důkladnou ochranu budov, ale současně je třeba zajistit** kontroly a revize hromosvodů** podle platných vyhlášek a nařízení. Služby mohou obsahovat: montáž hromosvodů, opravy stávajících hromosvodů nebo případné opravy uzemnění hromosvodu. Elektroinstalační firma Vám také zajistí běžné revize na hromosvody, případně mimořádnou revizi hromosvodu po úderu blesku. Součástí služeb může být i posouzení možností a stavu ochrany před úderem blesku

Revize

Pravidelné revize elektroinstalačních rozvodů a zařízení podnikatelům nařizuje zákon z důvodu zaručení bezpečnosti. Pokud byl do rozvodů elektřiny vytvořen větší zásah, měli byste si jej nechat prohlédnout vždy. Revize elektrických zařízení, elektrických strojů, ručního a přenosného nářadí provádí pověřená elektroinstalační firma, která má k vystavení revizní zprávy potřebná povolení. Na možnosti revize se zeptejte své nejbližší elektroinstalační firmy. Ta vám potřebnou revizi zajistí a jedná se obvykle o revize v rozsahu: elektrická zařízení s napětím do 1000 V včetně hromosvodů v objektech třídy A (nevýbušná prostředí), revize domovních elektroinstalací (nutné ke kolaudaci), průmyslových rozvodů, ručního elektrického nářadí, hromosvodů, elektrických strojů a přístrojů, přípojek NN, rozvaděčů, elektroměrových rozvaděčů (nutné pro změny sazeb, výměny hlavních jističů, připojení měření pro rozvodné společnosti E-ON, ČEZ) apod.

Elektrické vytápění

Elektroinstalační firma provádí montáže elektrického vytápění, kdy s můžete vybrat ze tří možností provedení. Může se jednat o přímotopné, akumulační nebo podlahové vytápění. Firma vypočítá potřebný příkon pro typ zvoleného vytápění, stanoví kaskádu a způsob jištění a upraví nebo vymění stávající elektroměrový rozvaděč pro montáž dvoutarifového elektroměru a dálkového sazbového přijímače signálu HDO nebo spínacích hodin. Firma následně provede revizi elektroměrového rozvaděče a pomůže vám vyplnit přihlášku k odběru pro rozvodné závody.

Montáž osvětlení

Montáž osvětleníElektroinstalační firma provádí montáže veřejného osvětlení pro obce a města včetně zajištění veškerých souvisejících prací - návrh, pokládka zemničů a kabelů, příprava pro sloupy, stavění sloupů, montáž světel, zapojení, zprovoznění a revize. Pokud se jedná o starší osvětlení, firma provádí rekonstrukce, rozšíření, opravy a údržbu stávajícího osvětlení do různých prostředí. Může se jednat například o osvětlení hřišť a sportovišť, osvětlení reklam, reklamních stojanů, či vitrin nebo jakékoliv interiérová nebo průmyslová osvětlení.

Odborné poradenství

Zkušenosti elektromontážní firmy dovolují nabídnout poradenství v řadě případů. Jedná se obvykle o pomoc při žádostech o novém odběru elektrické energie, změnách sazeb, vypisování formulářů, změnách velikosti hlavních jističů, jeho optimalizace, výpočtech příkonu domu nebo při zastoupení zákazníků při jednání s rozvodnými společnostmi.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11598 (cesky-magazin.cz#359)


Přidat komentář