Elektroinstalace, revize - Praha

Součástí každé domácnosti je bezpečná a fungující elektroinstalace, která mimo jiné zajišťuje chod veškerých spotřebičů. Aby byla elektroinstalace spolehlivá, je nutné svěřit její instalaci do rukou zkušeného profesionála.

Zkušenosti se v oboru elektroinstalace cení nejvíce. Samozřejmě že nutností je kvalita materiálu, přesnost provedení, znalost technologických postupů a podobně, ovšem zkušenosti jsou důležité proto, aby veškeré tyto požadavky uměl elektroinstalatér sladit dohromady, a aby vzniklo bezpečné, spolehlivé a bezkonkurenční dílo.

Elektroinstalace, revize - Praha

Pokud patříte k domácnostem, které potřebují úpravu elektrických rozvodů, pak vám doporučujeme obrátit se na elektrikářskou firmu ELSIR s.r.o.. Jde o firmu s rozsáhlou nabídkou služeb, jež je navíc velmi vstřícná ke svým zákazníkům. Zásluhou toho se na ni rádi obracejí běžní zákazníci. U firmy ELSIR s.r.o. si můžete objednat veškeré elektroinstalační a elektromontážní práce. Nabídka služeb je široká, a tak zde ani nelze vyjmenovat veškeré činnosti. Navíc konkrétní nabídka se vždy odvíjí od potřeb zákazníka. Výsadou firmy ELSIR s.r.o. je, že se každému zákazníkovi, každé zakázce věnuje individuálně a snaží se o nejlepší, nejvhodnější a samozřejmě i o nejbezpečnější řešení. Přičemž rozhodně nezapomíná na komfort. Ten se projeví zejména u přístupu k zásuvkám a k dalším ovladačům, stejně jako u volby elektroinstalace a možnostech jejího ovládání.

Adresa: Selská 65/16, Praha - Hostivař, 10200

Emailové spojení: elsir@volny.cz

Telefonní kontakt: +420 777 851 645 nebo 241 400 822


Firma ELSIR s.r.o. Vás překvapí nejen ochotou a příjemným vystupováním, ale především profesionalitou s jakou ke všem zakázkám přistupuje.

Důvod pro rekonstrukci elektroinstalace v bytě

Většina panelových bytů byla postavena už v 80. letech 20. století. V této době se ovšem na elektroinstalaci ještě nekladly tak vysoké nároky a požadavky, jako v dnešní době. Je to škoda, protože současným majitelům těchto bytů opravdu nezbývá nic jiného, než se pustit do kompletní rekonstrukce elektroinstalace, i když se tomu stále velké procento lidí brání. Nová elektroinstalace není levnou záležitostí, ovšem pořád jsou částky za její renovaci směšné vedle částek, které byste museli vynaložit na nákup bytu nového, kdyby vám v důsledku špatné elektroinstalace měl ten váš vyhořet. Dříve byla elektroinstalace zapojována pouze dvoudrátově a fungovala tak, že ochranný vodič plnil současně i funkci pracovního vodiče. Tento postup je v dnešní době již naprosto nepřípustný. Dalším negativem původní elektroinstalace je také fakt, že původní elektroinstalace byly tvořeny zejména vodiči z hliníku, které jsou opět nevyhovující. Hliníkové vodiče jsou nevyhovující z toho důvodu, že pokud dojde k zatížení elektrického proudu, doslova a do písmene tyto vodiče tečou po spojích a ve svorkách. To má za následek jiskření a přerušení spojů a může dojít až k požáru, který je strašákem všech domácností.

Revize elektroinstalace

Předejít škodám v důsledku špatné elektroinstalace je velmi jednoduché. Stačí, když budete nechávat elektroinstalaci v pravidelných intervalech kontrolovat revizním technikem. Díky tomu předejdete škodám v podobě lámání vodičů, požáru, vypadávání pojistek. Elektrikář, který kontrolu elektroinstalace provádí, bude kontrolovat všechny spoje, které se v bytě nachází a kterých je v klasickém bytě běžně i více než sto, a tyto bude v případě nutnosti dotahovat. V běžném bytě nebo rodinném domě byste měli vaši elektroinstalaci podrobit kontrole jednou za rok. Vzhledem k tomu, že tyto kontroly dříve nebyly nutností a byly tedy zanedbávány, dochází velmi často k uvolňování a k upálení vodičů. Taková elektroinstalace je bohužel již za hranicí své životnosti a rozhodně nemá nic společného s bezpečným provozem. Nejlepším řešením je v těchto případech nutné provést zcela novou elektroinstalaci za použití měděných kabelů, které splňují normy aktuálních předpisů. Revizní zpráva vám bude elektrikářem vystavena až tehdy, bude-li vaše elektroinstalace skutečně v naprostém pořádku. Pouze na základě platné revizní zprávy můžete žádat pojišťovnu o náhradu škody v případě, že by ke škodě v důsledku elektroinstalace skutečně došlo.

Montáž hromosvodů

Nečekejte, až blesk uhodí do vašeho domu a zapálí vám střechu nad hlavou. Pak bude pozdě naříkat a bědovat, že jste měli váš dům lépe zabezpečit, apod. Nechejte si na střechu nainstalovat hromosvod. Jde o produkt zcela potřebný a nutný, který zajišťuje ochranou před bleskem a před jeho nežádoucími účinky. Pokud hromosvod ještě nemáte, zeptejte se elektrikáře, který hromosvod byste si měli pořídit a rovnou si s ním domluvte jeho montáž. I hromosvod, stejně jako jiná elektrická zařízení, podléhá pravidelné revizi. Hromosvod zachytí převážnou část bleskového proudu, který velmi účinně svedou mimo budovu do země. Hromosvody účinně a efektivně poskytují budově základní ochrany právě před zásahem blesku. Elektrikáři si dokážou hravě poradit s montáží hromosvodů na těch objektech, kde by mohl výboj blesku ohrozit životy a zdraví lidí nebo zvířat a napáchat významné škody. K montáži hromosvodu je nutné přistoupit i v případě, kdy objekt těsně sousedí s dalšími objekty, které by mohly být v případě zásahu bleskem požárem také ohroženy. Montáže hromosvodů jsou z rukou odborníků zajištěny v souladu se všemi platnými normami na ochranu objektů.

Montáž domácích telefonů

Domácí telefony představují zařízení určené k oboustranné hlasové komunikaci se zvonkovým tablem. S pomocí tlačítka na telefonu je možné i ovládat elektrický zámek. Zbylá tlačítka je možné použít pro interní komunikaci. Samozřejmě jsou různé domácí telefony a záleží jen na vás, jaký požadujete. Zda bydlíte v bytovce nebo v rodinném domě, mezi kolika účastníky má být domácí telefon použitelný, záleží na ceně, na vzhledu, atd. Správné fungování telefonu závisí na odborné montáži, kterou zajistí elektrikář. Ten vám poradí i s výběrem telefonu, vysvětlí vám jeho funkce, ovládání a vlastnosti. Jen v případě, že bude váš telefon dobře zvolený a namontovaný, může vám bezproblémově sloužit po mnoho desítek let.

Kamerové systémy

Montáž kamerových systémů patří mezi stále časté požadavky, ba nutno říct, že si kamerové zabezpečení pořizuje stále více lidí. Je to z toho důvodu, že bezpečnost našich obydlí není dostatečně zajištěna a každý myslí na to, co by se stalo, kdyby je doma navštívili zloději nebo jiná nezvaná návštěva. Kamerový systém je velmi dobrou volbou jak pro situace, kdy u vaší branky do domu stojí někdo a vy tak máte možnost se dopředu podívat, kdo tam je a zda je tato osoba žádaná, nebo když nejste doma, nečekaně přijdou zloději a vy máte k dispozici kamerový záznam zachycující situaci na místě činu včetně pachatele a především slouží jako odrazení pachatelům se vůbec na váš pozemek vloupat a páchat tam škody. Každý, kdo vidí kamerový systém, si pořádně rozmyslí, zda půjde dovnitř nebo zda se na to raději vykašle.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11650 (cesky-magazin.cz#454)


Přidat komentář