Elektroinstalace, revize - Ostrava a okolí

Elektroinstalace by měla být především bezpečná. Dnes však od ní požadujeme i určitý komfort a také úspornost. To zajistí nový typ elektroinstalací, který je možné přizpůsobit na míru zákazníka i domu či bytu.

Je vaše elektroinstalace bezpečná?

Každá elektroinstalace by měla být především bezpečná. Právě na bezpečnost jsou kladeny vysoké požadavky, ovšem stále velké procento domácností elektroinstalaci v pořádku nemá. Jedná se zejména o starší panelové byty a rodinné domy, kde je elektroinstalace vedena stále ještě hliníkovými rozvody. Mezi další problém, který ohrožuje bezpečný chod domácnosti, patří velký počet elektrospotřebičů, kterému ve starších domácnostech neodpovídá počet zásuvek. V důsledku toho dochází k přetěžování elektrických obvodů, jejichž přehřátím může dojít i požáru. Pokud se opakovaně setkáváte se situací, kdy u vás dochází k výpadku pojistek, může se jednat o znamení, že něco není s vaší elektroinstalací v pořádku. Pokud Vám záleží na bezpečnosti vaší domácnosti, rozhodně elektroinstalaci nepodceňujte a nechejte ji buďto kompletně vyměnit nebo alespoň zrekonstruovat. Jak velký zásah bude vaše elektroinstalace vyžadovat, posoudí profesionální elektroinstalatér, který vás současně upozorní na všechna rizika, která Vám hrozí v případě, že byste původní elektroinstalaci ponechali bez povšimnutí.

Elektroinstalace, revize - Ostrava a okolí - David Michálek

S poptávkou elektroinstalačních prací vám můžeme doporučit obrátit se na firmu ELMOCOM pana Davida Michálka. Tato firma má vynikající reference. U pana Michálka si můžete objednat komplexní služby v oblasti elektro. Provádí elektroinstlace rodinných domů a bytů včetně anténní a satelitní techniky, zabezpečovací a protipožární systémy EZS a EPS, kamerové systémy, docházkové systémy. Na vše dodávají projekty i revize. Přitom se můžete spolehnout na vstřícné jednání, na profesionalitu a ochotu. Provozovna firmy se nachází na adrese: Na Pastvinách 138/10, Ostrava - Proskovice, 72400.

Pokud si budete chtít předem dohodnout přesný termín schůzky, nebo se budete chtít jen informovat o nabídce, pak můžete využít

Telefonní kontakt:+420 732 606 383+420 732 606 383

Emailové spojení: michalek.david@post.cz

Firma pana Michálka vás překvapí nejen ochotou a příjemným vystupováním, ale především profesionalitou s jakou ke všem zakázkám přistupuje.

Více informací o Elektroinstalace, revize - Ostrava a okolí naleznete zde: http://elmocom.cz/

Elektroinstalace v bytech a rodinných domech - Ostrava a okolí

Elektroinstalace je součástí každého domu a bytu. To, že v domě můžeme rozsvítit světlo, zapnout televizi nebo vařit jídlo na varné desce vnímá každý jako samozřejmost. Ovšem, aby to opravdu bylo až tak samozřejmé, je nutné, aby elektroinstalace odpovídala moderním normám a pravidlům. Ty se od staršího provedení liší zejména nutností vyšší ochranypomocí proudových chráničů. Pokud máte instalaci v dobrém stavu, ovšem není vybavena proudovými chrániči, není problém oslovit elektroinstalatéra a takové chrániče nainstalovat i dodatečně. Proudový chránič funguje tak, že v případě, kdy by došlo k úniku elektrického proudu mimo okruh, proudový chránič v řádu milisekund odpojí okruh od elektrického vedení. Tato rychlost je dostačující k tomu, aby nedošlo k nebezpečí v podobě ublížení na zdraví.

Elektroinstalace Jablonec nad Nisou

Rekonstrukce elektroinstalace - Ostrava a okolí

Rekonstrukci elektroinstalace se zpravidla nevyhnete při koupi staršího domu. I zde, stejně jako v původních, nezrenovovaných panelových bytech, se setkáváme se zásuvkovými okruhy, které jsou v naprosté většině případů poddimenzované a nejsou tak schopny zvládnou novou zátěž. Přesto, že světla fungují a vám se tak může zdát, že je vše v naprostém pořádku, vypínače bývají často staré a špatně fungují. I tyto, pro vás možná nepodstatné problémy, představují hodně velký důvod pro to, pustit se do rekonstrukce elektroinstalace.

elektroinstalace

Pokud se pouštíte do velké rekonstrukce domu nebo bytu, rekonstrukce elektroinstalace patří k prvním pracím, které je nutné provést. Ale pozor! Stejně jako i každá jiná rekonstrukce, tak i oprava elektroinstalace má svá přísná pravidla, která je nutné dodržet. Správně a kvalitně vám provede jedině kvalifikovaný elektroinstalatér, který práce provede tak, aby elektroinstalace fungovala bezpečně, nijak neohrožovala vaše zdraví a bezproblémový chod domácnosti, a aby vydržela mnoho dalších let ve vynikajícím stavu. Práce s elektřinou je skutečně nebezpečná, proto se do ní nikdy nepouštějte sami.

Bezpečnost elektroinstalací - Ostrava a okolíHromosvody

Jak již bylo uvedeno, měla by každá elektroinstalace mít proudový chránič. Pak také nadproudovou ochranu, tedy jističe, které jistí jednotlivé okruhy proti přetížení. Jističe mají různé ampéry. Ty odpovídají tomu, zda potřebujete pouze jednofázovou instalaci, která má jističe o hodnotě 6 až 25 A, při 250 V, nebo budete potřebovat i třífázovou elektroinstalaci, kterou jistí jističe o hodnotě 25 A, při 400 V. Další ochranu elektroinstalace a připojených elektrických spotřebičů zajišťuje přepěťová ochrana a takzvané bleskojistky.

Co je bleskojistka?

Jde o celou řadu typů přepěťové ochrany, která je určená pro venkovní i vnitřní použití. Bleskojistky tak mohou být montovány u anténních svodů, mohou poskytovat ochranu kabelům modemu, mohou být zapojeny mezi zásuvku a spotřebič. Ve všech případech ochrání spotřebiče před vyhořením při přepětí zásluhou blesku.

Montáž hromosvodů - Ostrava a okolí

Hromosvod je základním pilířem ochrany před zasažením bleskem. Správně se nazývá bleskosvod a umí svést přepětí bleskového proudu do země. Bleskosvodová soustava či soustava hromosvodu se skládá z jímacího vedení, svodů a uzemnění. Podle jímačů se bleskosvody dále dělí na hřebenové a mřížové, podle svodů pak na náhodné a strojené, podle uzemnění na náhodné, základové, obvodové a tyčové. Dále se bleskosvody dělí na pasivní a aktivní. Pro hromosvod se nejčastěji používá pozinkovaná ocel, kterou je však nutné pravidelně udržovat nátěrem a pak měď, která je velmi trvanlivá a odolná, tudíž ji není třeba udržovat. Ačkoli montáž hromosvodu neukládá zákon, měl by být na každém domě. Jen tak máte záruku ochrany před bleskovým výbojem.

Montáž domácích telefonů - Ostrava a okolí

Domovní telefony jsou nejen praktickým zařízením, ale i ochranou před zloději. Mohou být montovány v základním provedení, což je sada domovního telefonu pro vyzvánění, hlasovou komunikaci a ovládání elektrického dveřního zámku, nebo mohou být rozšířené pro více účastníků a mohou ovládat i více vchodových míst. Velmi vhodná je montáž společně s videotelefonem. Tak nejen slyšíte, ale i vidíte, kdo stojí u dveří. Moderní videotelefony umí dokonce i pořizovat záznam.

elektroinstalace

Zajištění elektro revizí - Ostrava a okolí

Každá elektroinstalace podléhá nutnosti pravidelných revizí. Základní revize se provádí po montáži elektroinstalace. Pak následují další pravidelné revize. Četnost revizí stanoví zákon. Provádění kontrol je dáno normami ČSN 333 1600 a ČSN 33 1610. Revize se opakuje podle druhu prostředí, ve kterém se zařízení nachází. V normálním prostředí je to po pěti letech, ve venkovním po čtyřech až po každoroční prohlídky zařízení v mokrém a korozně agresivním prostředí. Každá revize musí být zapsána v revizní zprávě, včetně všech nedostatků, a také návrhů na jejich odstranění. Nezapomeňte, že revizi potřebují i hromosvody, a to po jejich instalaci a pak každých pět let, nebo po každém zásahu elektrického bleskového výboje. Revizní kontroly provádí elektrikář, který vlastní osvědčení. Revizi elektroinstalace v žádném případě nepodceňujte a pozvěte si domů elektrikáře. Revize vás vyjde na pár set korun, přitom vám může zachránit celý dům před vyhořením nebo i váš život.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11610 (cesky-magazin.cz#384)


Diskuze a zkušenosti

Lukáš S. | 09.06.2014 12:17
Re: Elektroinstalace, revize - Ostrava a okolí Skvěle odvedená práce, doporučuji.


Přidat komentář