Elektroinstalace, revize - Mladá Boleslav

Stavíte dům a přemýšlíte nad jeho zabezpečením? Rozhodli jste se pro rekonstrukci elektroinstalace ve své domácnosti a nevíte si s tím rady? Uhodil do Vašeho domu blesk a potřebuje provést revizi hromosvodu? Pak se obraťte na odbornou firmu.

Elektroinstalace patří k základnímu vybavení všech realit, především tedy domů a bytů. Chceme-li tedy spokojeně bydlet, musíme mít v pořádku elektroinstalaci. A právě proto je nutné pro její realizaci povolat odbornou firmu.

Tepelná čerpadla Mladá Boleslav

Elektroinstalace

Pojem elektroinstalace je všem dokonale znám. Co to tedy elektroinstalace je není potřeba zde vypisovat, neboť všichni dobře víme, že je to vše, co je spojeno s elektřinou. Člověk, který chce elektroinstalaci provádět, musí mít dostatek znalostí, tedy co nejdelší praxi. Elektroinstalace je složena z mnoha prvků, jako jsou kabely, zásuvky, vypínače atd. Proto velmi záleží na tom, jak je vedena, zda ve zdi či v konstrukcích na stropě apod. Chceme-li se všem možným kabelům vyhnout, můžeme si pořídit tzv. elektroinstalaci inteligentní, při níž kabely nejsou potřeba, a také její provedení nevyžaduje projekt.

Revize elektroinstalací

Domácí telefonyJak již bylo uvedeno výše, je elektroinstalace nejdůležitější součástí našich domovů. S tímto je spojena také důležitost její pravidelné kontroly, tedy revizí. A proč jsou revize tak důležité? Zejména proto, že materiály, které elektroinstalaci tvoří, stárnou a opotřebovávají se. Vždyť téměř denně slyšíme z televize, že ti a ti vyhořeli v důsledku závady na elektroinstalaci. Proto je nutné provádět revize pravidelně a oslovovat při tom pouze odborné firmy. Firma provádějící revize elektroinstalací musí mít speciálně proškolené odborníky mající potřebná povolení. Pouze naprostý odborník nám může vystavit platnou revizní zprávu.

Hromosvody

Jediným zabezpečovacím zařízením, které má každý dům, je hromosvod. Hromosvod chrání nejen budovu samotnou, ale především vše, co je uvnitř a tedy i naše života. Co to tedy hromosvod je a jak pracuje? Hlavním úkolem hromosvodu je ochránit daný dům před přímým i nepřímým zásahem blesku. Každý hromosvod je tvořen několika částmi, z nichž první je jímací řízení, které blesk zachytí. Druhým jsou svody, které zachycený blesk uzemní a svedou do země, což uzemní třetí část a tím je uzemnění. Jelikož je hromosvod součástí elektroinstalace musí procházet rovněž pravidelnou revizí. Pravidelná revize hromosvodů se provádí každé 4 roky.

Zabezpečovací systémyZabezpečovací systémy

Každý majitel domu má možnost nechat si nainstalovat zabezpečovací zařízení. Pokud se i Vy pro toto rozhodnete, měli byste vždy pečlivě vybírat firmu, které tuto práci svěříte. Jedná se totiž o velmi choulostivou záležitost, neboť máme EZS což je elektronický zabezpečovací systém, který chrání náš majetek a životy před nežádoucími návštěvami. Dále pak existuje také EPS, což je elektronický požární systém, který nás chrání jak jinak než proti požáru. Instalaci všech zabezpečovacích systémů je nutno přenechat profesionálním firmám, které zaměstnávají proškolené odborníky. A co to tedy zabezpečovací systém je? Zabezpečovací systémy jsou tvořeny několika částmi, jako detektory, ústředna a výstupy, které jsou na sebe navzájem napojeny. Samotný proces pak funguje následovně. Detektor zachytí a vyhodnotí situaci, načež ústředna vyhlásí poplach a výstupy jako kupříkladu sirény či dálková vyrozumění vypustí signál. Některé zabezpečovací systémy mají hlasitou signalizaci, jiné jsou napojeny na vzdálený bod, kupříkladu bezpečnostní agenturu či policii, kde spustí poplach. Chcete-li žít doma v bezpečí a klidu, neváhejte a nechejte si nainstalovat zabezpečovací systém.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11614 (cesky-magazin.cz#395)


Přidat komentář