Elektroinstalace - Opava, Ostrava

Správně a odborně provedená elektroinstalace je nejen bezpečná, ale zároveň i plně funkční. Proto byste měli každé výstavbě nebo rekonstrukci elektroinstalace věnovat dostatek pozornosti a přenechat tyto práce profesionální firmě.

Elektroinstalace - Opava, Ostrava

Plně funkční elektroinstalace je k nezaplacení. Své by o tom mohli vyprávět lidé, kteří v důsledku zanedbání své elektroinstalace, podceňování jejího stavu a šetření na řádných revizních zkouškách přišli o zdraví, o majetek nebo dokonce o celý dům. Aby byla elektroinstalace bezpečná, musí být provedená odborníkem.

Rekonstrukce elektroinstalace

Původní elektroinstalace, se kterou se můžete setkat ve většině panelových domů, má již dávno po své životnosti. Taková elektroinstalace je již nevyhovující a zastaralá a to jak z technického hlediska, tak i z funkčního. Největším nešvarem jsou hliníkové rozvody, které jsou tažené vodiči umístěnými zpravidla v dutinách stropních panelů nebo jsou zalité betonem. Vodiče jsou v důsledku oteplení vyhřáté a křehké a jsou tak vysoce náchylné k lámání a to i při minimálním pohybu. Následuje pak nefunkčnost zásuvkových okruhů.

Dalším problémem, které jsou spojené s elektroinstalací v panelových domech, je nedostatečný počet přípojných míst důležitých pro připojení domácích elektrických spotřebičů. Přitom výkon i počet domácích elektrospotřebičů neustále stoupá, a proto jsou proudové spoje abnormálně přetěžovány a nejsou na to zvyklé a hlavně vybavené. Proto je nutné, aby majitelé nebo nájemníci panelových domů nechali původní elektroinstalaci buď zrekonstruovat nebo kompletně vyměnit. U klasických novostaveb je výstavba elektroinstalace jasná. Zde se měděné kabely uloží pod omítku. To však není možné u panelových domů. Jak sekání, tak i frézování je vzhledem ke statice panelových objektů vyloučené.

Jak vyřešit přestavbu elektroinstalace v panelovém domě?

Velmi jednoduchý způsob představuje přestavba elektroinstalace v podobě pokládky kabelů do povrchových úložných systémů. Pokud oslovíte profesionální firmu, která má s elektroinstalací dostatečné zkušenosti, možná právě vám nabídne vynikající systém vodících soklových kanálů, do nichž se uloží elektrické rozvody při podlaze, které jsou navíc doplněné o minikanály a rohové lišty pro horizontální i vertikální vedení kabelů na stěnách. Tento systém vedení kabelů není však zcela tradiční a záleží na každém elektrikářovi zvlášť, jaké má s tímto systémem zkušenosti a jak jej hodnotí. Výhodou tohoto systému je jeho nenáročnost a rychlost montáže. Tato montáž je možná i bez toho, aniž by se obyvatelé bytu museli na dobu elektroinstalačních prací vystěhovat. Hlavní výhodou povrchového úložného systému je jeho následná flexibilita. Zásuvky a spínače je možné jednoduše kdykoliv posouvat, pokud byste měnili dispozice bytu a původní rozmístění se vám nehodí.

Nevyhovující elektroinstalace

Elektroinstalace se od svého vynalezení téměř nezměnila. I dnes, stejně jako v minulých letech, představuje klasická elektroinstalace vydrátování vedení silnoproudými kabely a to od rozvaděče s pojistkami k vypínači osvětlení a k zásuvce. Mnoho domácností má však elektroinstalaci v takovém stavu, že se celková elektroinstalace bytu sestává ze dvou pojistek, kdy na jedné je světlo a na druhé zásuvky. Majitelé takto chabé elektroinstalace se často diví, proč nejsou stavební a elektrikářské firmy ochotny jim na takovou elektroinstalaci připojit novou kuchyň, myčku, pračku, atd. Když se navíc zamyslíte nad celkovým příkonem mikrovlnné trouby, varné konvice, myčky, elektrického sporáku a další elektroniky, která je napojena na starou elektroinstalaci, nesmí se majitelé divit, že dráty vedené ve zdech jsou jak topné kabely a právě tyto kabely způsobují nejvíce požárů.

Bezpečnostní předpisy - elektroinstalace

Dnešní přístroje pro elektroinstalaci podléhají velmi přísným bezpečnostním předpisům, ke kterým se řadí i předpisy protipožární. I pro klasickou elektroinstalaci se používá celá řada přístrojů, díky kterým zvýšíte bezpečnost elektroinstalace. Jde např. o proudové chrániče, díky kterým můžete předejít úrazu elektrickým proudem. Proudové chrániče jsou předepsány pro exteriérové prostory, ale také pro koupelny. Proudové chrániče se také používají do dětských pokojů. Z důvodu bezpečnosti elektroinstalace a také pro maximální využití všech možností je vhodné a přímo se žádá, abyste návrh a instalaci elektrických zařízení svěřili odborníkům. Revize elektroinstalace je samozřejmostí.

Nutnost revize elektroinstalace

Mnoho lidí revizi elektra zanedbává z toho důvodu, že elektřina není vidět, a proto mnoho lidí nenutí se nad ní vůbec zamýšlet, natož ji rekonstruovat či pravidelně revidovat. Přesto vám právě elektřina dokáže ohrozit jak na zdraví, tak i na životě. Tím, že necháte provést revizi elektroinstalace, předejdete tak úrazu elektrickým proudem. Revize elektra vám také napoví a odhalí, v jaké stavu se vaše elektroinstalace nachází, v jakém stavu je provozované elektrozařízení, ke kterému patří například elektrospotřebiče, elektroinstalace a hromosvody. Pravidelná revize vaší elektroinstalace taktéž sníží riziko nebezpečí požárů a škody na majetku.

Elektrorevize je důležitá proto, že odhalí možné příčiny poškození elektrozařízení a to dříve, než k němu vůbec dojde, čímž ušetříte spousty peněz vynaložených na opravu a pořizování nových elektrozařízení, oproti čemuž je částka za provedenou revizi nepatrná. Jestliže byste neměli platnou revizi podle zákona, tak v případě požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nebo jiné pojistné události vám bohužel pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo vám pojistné plnění podstatně zkrátí. Proto nepodceňujte okolnosti spojené s elektroinstalací a nechejte ji pravidelně revidovat. Vždyť pár korun vynaložených na revizi vám stojí za to, abyste nadále klidně a bezpečně bydleli v domě a neměli strach, že vám dům vyhoří.

Domácí telefony

Domácí dorozumívací zařízení, mezi které patří samozřejmě vedle domovních zvonků i domácí telefony, patří k velmi důležitým prostředkům umožňující vzdálenou komunikaci s návštěvníky. Domácí telefony se řadí k významné součásti bezpečnostních systémů objektů. Dnešní domácí telefony stejně jako jiné interimy, jsou vyráběny v modulárních provedení tak, aby bylo možné jejich řešení přizpůsobit individuálním podmínkám objektu. Domácí videotelefon umožňuje široké spektrum možností. K těmto se řadí hlasová komunikace, ovládání dveří, vrat, turniketů atd.

Pokud máte v plánu pořídit si domácí telefon, a hledáte nejschůdnější cesty, jak je nainstalovat, obraťte se na odborníka – instalatéra. Jedině ten vám zaručí, že bude telefon fungovat, jak má, že bude bezpečně a správně zapojen a že v případě poruchy se vám na něj bude vztahovat záruční doba. Instalatér vám navíc poradí, který telefon je vhodný do vašeho objektu a pomůže vám s jeho výběrem a samozřejmě s dodávkou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11536 (cesky-magazin.cz#72)


Přidat komentář