Elektroinstalace - Opava a okolí

Zjistili jste, že je Vaše elektroinstalace zastaralá a potřebuje obnovit či zcela vyměnit? Došli jste k rozhodnutí, že se již déle neobejdete bez elektronického zabezpečovacího systému? Pak je na čase oslovit odbornou firmu.

Dokonale zavedená elektroinstalace je základem moderního bydlení. Pro naše životy je v současné době nejdůležitější nejen mít kde bydlet, ale především, mít doma elektřinu. Pouze tak můžeme být doma a tzv. bydlet.

Elektroinstalace

Provádění elektroinstalačních prací vyžaduje spousty odborných znalostí. A právě z toho důvodu si nemůžeme tuto práci doma provádět svépomocí. Nejdůležitější je, vybrat si opravdu profesionální firmu, která má za sebou dlouholeté zkušenosti a zaměstnává kvalifikované lidi. Kvalifikace a především neustálé zdokonalování se v tomto oboru je nutné. Jedná se totiž o obor, ve kterém vznikají neustále nové technologie, k jejichž instalaci jsou odborné znalosti nutné. A co do elektroinstalace také patří? Jsou to nejen elektroinstalační rozvody, ale také zabezpečovací a poplašné systémy, televizní a satelitní systémy atd.

EZS – elektronický zabezpečovací systém

Zabezpečovací systémyElektronický zabezpečovací systém slouží k zabezpečení a ochraně všech možných druhů nemovitostí. Každý jednotlivý zabezpečovací systém je navrhován do nejmenších detailů a přesně na míru a dle potřeb. Tyto návrhy provádějí odborně školení technici, mající nejen odborné znalosti, ale především přehled o všech zabezpečovacích systémech, které se na trhu vyskytují. Nejdůležitější je, napojení elektronického zabezpečovacího systému, neboť právě na něm závisí jeho funkčnost. Samotný EZS je při instalaci napojen buďto na stanoviště dispečera nebo přímo na nejbližší policejní stanici v závislosti na tom, o jaký objekt se jedná. Majitelé domů si většinou nechávají nastavit tento systém tak, aby jim v případě vniknutí do domu byla zaslána zpráva na jejich mobilní telefon. Poté mohou informovat policii. Samozřejmostí je rovněž instalace poplašných sirén, které mají zloděje v případě spuštění odradit. Firma, kterou na instalaci EZS by měla být jaksi prověřená, a měli bychom si o ní zjistit bližší informace. Jsou to přeci jen lidé, kterým svěříme do rukou svůj majetek a především životy své a svých nejbližších.

EPS – elektronický požární systém

Se systémem EPS se dnes již můžeme setkat téměř všude. V minulosti tomu tak však vůbec nebylo a právě proto byli mnozí majitelé nemovitostí nuceni celý tento systém dokoupit a nainstalovat. Je to jediný způsob, který nás může upozornit na požár a tím nám zachránit život. Každý elektronický požární systém musí splňovat příslušné evropské normy. Nabídka systémů tohoto typu je velmi pestrá a vyznat se v ní vyžaduje opravdu umění orientovat se v tomto oboru. Stejně tak, jako je potřeba navrhnout danému objektu na míru elektronický zabezpečovací systém, musí být proveden projekt také na EPS. Nejvhodnějším typem EPS jsou autonomní hlásiče se zabudovanou sirénou a vlastní baterií, které se skvěle hodí do domů a bytů. Mnohé elektronické požární systémy jsou součástí již zmiňovaných EZS systémů a má to mnoho výhod, z nichž nejvíce nás asi potěší nižší pořizovací náklady.

Důležité jsou rovněž revize EZS a EPS

Jelikož jsou EZS a EPS pro naše životy velmi důležité, je potřeba se o ně řádně starat. Každá firma provádějící jejich instalaci rovněž provádí také servis a potřebné revize. A jaké druhy revizí je potřeba u těchto systémů provádět? Jelikož se jedná o systémy, které jsou součástí celé elektroinstalace daného objektu, podléhají také revizím a kontrolám. Kontroly jsou prováděny v pololetních intervalech a je při nich zjišťována funkčnost přičemž je velmi důležité dodržovat také periodické revize.

Televizní a satelitní systémy

Televizní a satelitní rozvodyRodinný život si bez televize či satelitu nedokáže mnoho z nás vůbec představit. Někdo sleduje televizi neustále, jiní pouze ve výjimečných případech. Ať již patří Vaše domácnost k jedné či druhé skupině, budete stejně muset oslovit odbornou firmu, která Vám provede instalaci televizních či satelitních systémů. Podmínkou pro realizaci tohoto typu je bezpochyby odborná znalost a především schopnost dokázat celý systém navrhnout na míru dané nemovitosti. Proto je vhodné sdělit danému odborníkovi, který nám celý systém navrhuje a poté bude provádět, kolik televizních přijímačů budeme mít, jaké jsou nároky na programové vybavení, jak máme rozvrženy anténní rozvody apod.

Domácí telefony

Necháme-li si domů instalovat elektronický zabezpečovací systém, bude jeho součástí také domácí telefon. Jedná se o pomocníka, který nám dovolí komunikovat s lidmi, kteří stojí na druhé straně vstupních dveří, aniž bychom museli tyto dveře otevírat a vystavovat se tak jakémukoli riziku. Většina těchto domácích telefonů má současně obrazovku a kameru, díky níž můžeme návštěvu také vidět. S tímto systémem se můžeme pravidelně setkávat již u téměř každého bytového domu, přičemž jejich součástí je rovněž možnost, otevřít dveře na dálku.

Hromosvody

Hromosvod by měl být nezbytnou součástí každého domu. Je to jediné zařízení, které dokáže vytvořit umělou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje. Znamená to, že je to jediná možnost, jak ochránit dům před blesky. Hromosvod se skládá ze tří hlavních částí a těmi jsou jímací soustava, svody a uzemnění. Samotný výběr vhodného hromosvodu a jeho Hromosvodynáslednou instalaci je nutno nechat na odborných firmách, které mají k této činnosti potřebná povolení a oprávnění. V žádném případě nelze instalovat tuto soustavu svépomocí. Hromosvody jsou součástí elektroinstalace domu, a proto je nutné provádět pravidelné revize a kontroly. Při každé revizi a kontrole je vystavená revizní správa, kterou je potřeba dokonale uschovat. Na těchto revizních zprávách záleží, zda Vám v případě zásahu domu bleskem vyplatí pojišťovna pojistné plnění.

Z jakých materiálů je hromosvod tvořen?

Při výběru vhodného hromosvodového systému máme na výběr z mnoha materiálů. Těmito materiály jsou žárově zinková ocel, měď, slitiny hliníku a nerezavějící ocel. Výběr těchto materiálů je pouze na nás a rozdíl mezi nimi je pouze v ceně a délce jejich životnosti. Při výběru je dobré mít na paměti, že jsou mezi námi lidé, kteří si tyto naše hromosvody rozebírají a poté prodávají ve sběrnách. Nejdražším materiálem a také tím, který je odcizován nejčastěji, je, jak jinak než měď. Tu si vybíráme především proto, že je nejideálnější díky tomu, že má nejdelší životnost a nejlepší vlastnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11608 (cesky-magazin.cz#381)


Přidat komentář