Elektroinstalace - Litoměřice a okolí

Elektroinstalační práce, to není jen rozvod elektřiny, ale i montáž zabezpečovacích prvků, zabezpečovacích zařízení, hromosvodů, slaboproudých rozvodů, montáž antén a satelitů, instalace vytápění a také regulace.

Moderní elektroinstalace

To jsou především inteligentní elektroinstalace, které se stále více dostávají do našich životů. A není se co divit. Dnešní doba nahrává všem moderním systémům a věcem, které nabízejí úsporná řešení a zároveň dostatek komfortu. Inteligentní elektroinstalace by mohly jít příkladem i ostatním technologiím. Dosahují opravdu velmi zajímavých úspor na ročních nákladech za energii. Nabízejí jak systémová řešení pro všechna elektricky ovládaná zařízení budov, tak i vysoký uživatelský komfort, kterého klasické elektroinstalace nemohou nikdy dosáhnout. Inteligentní automatizované systémy jsou komponovány do jednoduchých a navzájem spolupůsobících celků, které jsou pak řízeny centrální jednotkou, která může být ukrytá i v počítači, nebo může být samostatně například v technické místnosti. Inteligentní elektroinstalace mohou montovat pouze odborní elektrikáři a to podle projektu. Před samotným projektem je nezbytné zvážit, jaké obvody, přístroje, ovládání si přejete do inteligentní elektroinstalace zabudovat.

Elektroinstalační práce v bytech

Elektroinstalace v bytech začínají návrhem, který později zpracuje projektant podle potřeb majitele bytu. Ať již budete budovat nové rozvody, nebo budete pouze modernizovat ty starší, vždy platí, že není třeba s počátkem prací spěchat. Vždy je nutné pečlivé zvážení a rozčlenění všech prostorů. K základním věcem, na které je třeba si dát pozor, patří dostatek zásuvek. Jen tak se vyhnete pozdějšímu rozmisťování prodlužovacích kabelů. Stejně důležité je i správné rozmístění osvětlení. Zapomenout byste neměli na centrální zdroje, ale ani na dostatek úsporných bodových a pracovních a dalších světel. Někdy je více malých světel vhodnější, než jedno velké. Navíc je dobré zvážit i ovládání světel. Spočítat je nutné, alespoň předběžně, kolik spotřebičů bude, kde umístěno. To je důležité pro správný výběr jističe.

Elektroinstalační práce v rodinných domech

Elektroinstalaci lze rozdělit do několika částí. Na vedení, rozvaděče, domovní spínače, zásuvky a přívod energie ke svítidlům a jiným zařízením. Podle těchto informací vám bude vytvořena projektová dokumentace, na jejímž základě vám pak elektrikář nainstaluje potřebné rozvody. Ještě před realizací projektu, je důležité rozhodnout se, jakou elektroinstalace vlastně chcete. Zda klasickou, nebo inteligentní, která umí ušetřit své náklady a zároveň poskytuje vysoký komfort bydlení.

Montáž zabezpečovacích systémů

Montáž zabezpečovacích systémůElektronické zabezpečovací systémy jsou montovány na přání zákazníka a podle objektu, pro který jsou pořizovány. Mohou být instalovány v té nejzákladnější podobě, nebo mohou být rozšířeny podle přání zákazníka. Instalovat se mohou do komerčních objektů, do soukromých objektů, do veřejných budov, na chaty, i kamkoli jinam, kde je potřeba zajistit majetek a ochranu lidí. Jejich součástí může být elektronický požární systém, bezpečnostní kamery, domácí telefon, detektory a hlásiče, zejména pohybu, úniku plynu, vody, tříštění skla.

Montáž hromosvodů

Na mnoha domech dnes chybí hromosvod. Je to z důvodu, že mít hromosvod již není povinností. Ale přesto by měl být na každé střeše. Hromosvod je totiž jediné zařízení, které umí ochránit budovu před výbojem blesku. Je pravdou, že dřívější hromosvody nebyly až tak účinné. Dnešní hromosvody jsou účinnější. Jde vlastně o celou soustavu hromosvodu, která se instaluje podle projektové dokumentace. Právě ta zajišťuje nejvyšší účinnost hromosvodu na každé budově, kde je odborníky nainstalován.

Slaboproudé rozvody

Jde o rozvody pro datové kabely počítačových sítí, telefonní a anténní rozvody, pro domovní telefony a videotelefony jednoho i více účastníků, elektronickou zabezpečovací signalizaci a elektronickou požární signalizaci, včetně kamerového systému a hlásičů. Tyto rozvody se vedou většinou v plastových trubkách pod omítkou. Další možností je jejich rozvod pomocí speciálních lišt. Dnes dokonce existují i lišty s posuvnými zásuvkami. Navíc jedna zásuvka slouží pro připojení více přístrojů. Mimoto je možné vést tyto rozvody i bezdrátově.** Bezdrátové vedení** nijak nesnižuje účinnost zařízení. Jeho výhodou je, že kabely nehyzdí místnost, a pokud jde o zabezpečovací zařízení, tak kabely na toto zařízení neupozorňují.

Montáž televizních a satelitních antén

Pro tyto antény je nutné vybudovat opravdu** kvalitní televizní rozvody.** Rozvody se provádí jako moderní satelitní rozvody s označením SAT, které umožňují příjem z několika družic, nebo rozvody společné televizní antény s označením STA, případně anténní rozvody pro pozemní televizní vysílání. Televizní rozvody se řeší podle toho, o jaký jde dům a kolik televizních zásuvek je pro připojení zapotřebí. Pro bytové domy jsou vhodné takzvané kaskádové rozvody, které umožňují nezávislý příjem z jedné nebo dvou různých družic. Pro rodinnou výstavbu se používají hvězdicové rozvody, kdy každá zásuvka je připojena k centrálnímu aktivnímu prvku sítě samostatným koaxiálním kabelem. Odpojení jedné zásuvky zde nemá vliv na ostatní zásuvky. Společná televizní anténa je pro bytové domy výhodná. Má nízké provozní náklady a umožňuje příjem televizních programů, satelitního signálu, rádií, a také obrazu z bezpečnostních kamer. Pro televizní rozvody je nutný projekt.

Dodávka, montáž i regulace vytápění

Říká se, že elektrické vytápění je drahé. Ovšem pokud použijete to správné elektrické vytápění, pak až tak drahé není. Stačí si jen dobře vybrat, nebo si nechat doporučit. Jako vhodné a také úsporné se jeví elektrické podlahové topení s inteligentními topnými kabely a pak samozřejmě i vytápění pomocí infrapanelů. Pořizovací cena elektrického topení je výrazně nižší než klasického ústředního topení. A pokud srovnáte roční náklady, zjistíte, že nižší má elektrické vytápění.Regulace vytápění

Elektrické podlahové topení

Jde o ekonomicky výhodné a úsporné topení. Zásluhou inteligentních kabelů, které topí přesně podle potřeby místnosti, vzniká výrazná úspora při vynikající tepelné pohodě. Navíc podlahové topení znamená více místa. Nároky na obsluhu jsou minimální. Kromě topení lze tyto topné kabely využít i jako ochrany proti namrzání cest a okapů.

Infrapanely

Infratopení je založeno na infračerveném vlnění, které produkuje topný panel. Je vysoce** efektivní a cenově výhodné**. Teplo vzniká tak, že elektrický proud prochází nekovovými materiály, nic se nerozžhavuje a hlavně vlnová délka je zcela odlišná. Tím vzniká vysoce účinné sálání s vlnovou délkou shodnou s částí slunečního spektra. To umožňuje vytápět místnost na méně stupňů. K výhodám tohoto topení patří vlhký vzduch, žádné plísně, nevíří se prach, a teplota vzduchu je stejná v celé místnosti.

Revize

Ať již se pustíte do jakýchkoli montáží elektrických rozvodů, či zařízení, vždy pamatujte na to, že patří do rukou odborníků. A také, že je nutné u těchto zařízení provádět** pravidelné revize, doložené revizní zprávou**.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11582 (cesky-magazin.cz#337)


Přidat komentář