Elektroinstalace - Hlučín

Máte doma nějaké problémy s elektroinstalací? Potřebujete provést revizi elektroinstalace? Nebo chcete zkontrolovat hromosvod? Potřebujete nainstalovat domácí telefon, satelit či snad zabezpečovací systém?

Elektroinstalace Opava

 

Revize elektroinstalace

Revize elektroinstalace je důležitá zejména ve dvou případech a to pokud bydlíte ve starém domě, kde je ještě stará elektroinstalace v hliníku, anebo byla-li elektroinstalace ve vašem domě provedena svépomocí. V takových případech totiž riziko závady na elektroinstalaci výrazně narůstá, což bohužel potvrzují smutné statistiky českých hasičů. Elektrorevizi by měl vždy provádět odborně vyškolený revizní technik, který používá certifikovaná zařízení splňující veškeré normy. Nikdy si nenechávejte dělat nějaké úpravy na elektroinstalaci amatérem, pokud nechcete aby to dopadlo špatně. Po provedení revize elektroinstMontáž hromosvodů Opavaalace vám bude vždy vystaven příslušný doklad, který si pečlivě uschovejte. Byla-li vaše elektroinstalace provedena odborným elektrikářem a není nijak výrazně stará, dalo by se říci, že bude v pořádku a bezpečná. Je-li však vaše elektroinstalace staršího data nebo ji prováděl amatér, jsou pravidelné elektrorevize důležitější než si myslíte. Díky nim lze totiž případné vady zavčasu odstranit, případně doporučit kompletní rekonstrukci elektroinstalace. Elektrorevize vám zajistí klid a bezpečí a to už za to určitě stojí, nemyslíte?

Revize hromosvodů

Svůj** hromosvod** samozřejmě můžete pravidelně kontrolovat sami. Je potřeba si všímat především toho, zda nekoroduje a zda pevně drží na svém místě. Pravidelné antikorozní nátěry vám jistě pomohou udržovat váš hromosvod v pořádku. Pro odbornou revizi hromosvodu je ovšem potřeba povolat profesionála. A jak probíhá revize hromosvodů?

Revizní technik vlastnící patřičnou licenci nejdříve zkontroluje hromosvod vizuálně, zda je dostatečně chráněn proti korozi, nebo jestli už není dokonce zkorodován tak, že by potřeboval okamžitý zásah. Dále revizní technik provede zkoušku spojů a zkontroluje úplnost hromosvodné soustavy. Poté** revizní technik** provede měření zemního odporu, díky čemuž zjistí, zda zemnič vykazuje hodnoty splňující legislativní požadavky, a zda není nutné ho posílit.

Proč je hromosvod důležitý?

V České republice míváme podle statistik každý rok v průměru okolo 25 až 40 bouřkových dnů. A jak jistě víte, při bouřkách vznikají blesky. Blesk má obrovskou sílu, která může dosahovat několik desítek tisíc ale také až několik stovek tisíc ampérů. Při bouřkách se běžně stává, že blesk zasáhne různé stavby rodinné domy nevyjímaje. Pokud nemá budova ochranu v podobě funkční hromosvodné soustavy, běžně stává že v ní blesk způsobí požár. Správně nainstalovaný a udržovaný hromosvod slouží jako vnější zabezpečení domu před poškozením bleskem. Stejně tak lidé nacházející se uvnitř domu jsou díky hromosvodu před bleskem chráněni. Pro dokonalou ochranu před bleskem je však naprosto nutné, aby byl hromosvod v dokonalém pořádku. Pokud je však** hromosvod** instalován svépomocí někým bez dostatečných znalostí a zkušeností, často se stává, že není vše tak, jak má být. Ale i v případě, že byl hromosvod na domě nainstalován správně a podle norem, může jeho funkčnost narušit nedostatek řádné údržby nebo nedodržování pravidelných revizí hromosvodu. V takovém případě může hromosvod na domě napáchat více škody než užitku, protože pokud je hromosvod ve špatném stavu, je to z hlediska bezpečnosti za bouřky horší, než kdyby na domě žádný hromosvod nebyl. Proto je velmi důležité dbát na pravidelné revize hromosvodu a stejně tak na** antikorozní ochranu hromosvod**u. Revizi hromosvodu je nutné provést také v případě, že při rekonstrukci domu bylo nějak zasahováno do hromosvodné soustavy.

Domácí telefon

Domácí telefonyNejspíše znáte domácí telefony u panelákových dveří. Pokud někdo dole zazvoní na zvonek, člověk v bytě zvedne sluchátko domácího telefonu a může mluvit s osobou která je dole, nebo jí pomocí bzučáku otevřít vchodové dveře. Domácí telefon však může své využití najít také v** rodinném domku**, nebo třeba ve firemní budově atp. Domácí telefon se hodí především v případě, kdy z okna svého domu nevidíte, kdo u vašich dveří nebo u vaší branky zvoní. Pokud máte dobrý výhled, domácí telefon by byl asi zbytečný. V opačném případě vám však domácí telefon ušetří spoustu času, neboť nebudete muset při každém zazvonění chodit dolů ke dveřím nebo dokonce až k brance od zahrady. Dnes už jsou celkem běžné domácí telefony s kamerou, díky které ihned vidíte, kdo u vás zazvonil, a pokud si s ním nepřejete mluvit, nemusíte.

Zabezpečovací systémy

Zabezpečovací systémy lze rozdělit na tři skupiny: první jsou elektronické zabezpečovací systémy, dále elektronické požární systémy a nakonec uzavřené kamerové systémy.

Elektronické zabezpečovací systémy

Už se vám někdy stalo, že vás vykradli? Nebo zatím ne, ale bydlíte v oblasti, kde je vykrádání objektů častějším jevem? Pak by vás mohl zaujmout elektronický zabezpečovací systém. Základní funkcí elektronického zabezpečovacího systému je zachycení nežádoucího pohybu, popřípadě jiných aktivit, například otevírání oken či dveří (podle nastavení systému) v určitém ohraničeném prostoru, například ve vašem domě, bytě, kancelářiZabezpečovací systémy Opava, obchodě, hale, skladu aj. Pokud elektronický zabezpečovací systém nějaký nežádoucí pohyb nebo činnost zjistí, vyšle zprávu majiteli nebo správci střeženého prostoru, popřípadě také na jiné předem určené místo, například do bezpečnostní agentury, pokud je na ní elektronický zabezpečovací systém napojen. Informace z elektronického zabezpečovacího systému můžou být podle nastavení posílány na mobilní telefon, na e-mail nebo přímo do příslušné bezpečnostní agentury.

Elektronické požární systémy

Základním úkolem elektronického požárního systému je okamžitě detekovat požár a to pokud možno ještě před jeho vznikem. Elektronický požární systém totiž dokáže detekovat nejen oheň, ale také kouř nebo vysokou teplotu. Elektronický požární systém tak slouží především jako prevence před výraznějším rozšířením požáru. Elektronický požární systém se nejčastěji používá v průmyslových halách a také v objektech, kde se shromažďuje velké množství lidí, odkud nelze okamžitě uniknout a kde je tudíž protipožární ochrana obzvláště důležitá, například v kinech, obchodních domech, hypermarketech, hotelích a jinde. Ovšem elektronický požární sytém lze nainstalovat také v rodinném domě. Signalizaci elektronického požárního systému je možné napojit přímo na hasičský záchranný sbor. Také je možné ho nastavit tak, aby při zjištění ohně, kouře, vysoké teploty, popřípadě také nebezpečných plynů automaticky spouštěl hasící zařízení, aktivoval protipožární dveře, otevíral únikové východy, ovládal evakuační výtahy, spouštěl sirény, rozhlasové varování a varovné blikací majáky, aktivoval zařízení pro odvod kouře a tepla ven z objektu a další.

Uzavřené kamerové systémy

Uzavřené kamerové systémy jsou určeny pro nepřetržité monitorování vybraných prostor, ať se jedná o prostory vnitřní nebo venkovní, nebo klidně také obojí. Záznam natočený kamerami je obvykle ukládán na záznamové médium, ale může být také živě přenášen na monitory umístěné v monitorovaném objektu nebo pomocí internetu na dálku i někam zcela jinam. Nahrávky uložené na záznamovém médiu jsou důležité proto, aby mohl být vyhledán okamžik, na němž jsou zachyceny osoby, které se do objektu vloupaly, provádějí vandalizmus či jinou trestnou činnost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11611 (cesky-magazin.cz#387)


Přidat komentář