Elektroinstalace - Frýdek-Místek, Ostrava

Jen těžko si dovedeme představit, že bychom v současnosti fungovali, žili bez světla, ale také tepla, teplých chutných pokrmů, televize, elektrospotřebičů aj. Vše zmíněné má jedno společné - elektroinstalaci.

Bez kvalitně provedených elektroinstalačních prací by naše těšení z výše uvedeného nemělo dlouhodobý charakter. Pokud stojíte před výstavbou Vašeho nového domova, nebo zvažujete koupi nemovitosti, pak jednou ze stěžejních oblastí, která by neměla uniknout Vaší pozornosti, je právě elektroinstalace.

Elektroinstalace

Jaké veškeré služby můžete poptávat u firmy, která nabízí kompletní elektroinstalační práce? Můžete očekávat zpracování návrhu, dodávku, montáž, ale i výchozí a pravidelnou revizi, případné opravy elektroinstalací. Dohodnout se také můžete na montáži zařízení, ke kterým patří elektronická zabezpečovací zařízení, elektronická požární signalizace, kamerové systémy, přístupové systémy, domácí telefony. Součástí služeb je často také dodání počítačové, telefonní kabeláže, rozvody satelitních systémů, rozvody televizních systémů.

Oprava elektroinstalace

Již nějaký ten rok bydlíte „ve stejném“? Zvažujete nákup postaršího bytu, domu, chaty, chalupy, garáže, či jiného objektu? Pak se Vám určitě vyplatí, necháte-li si zkontrolovat stávající elektroinstalaci. Pokud specializovaná firma najde nedostatky, chyby, pak se s ní můžete také dohodnout na nejvhodnějším řešení. Může se jednat buď o dílčí, nebo kompletní opravu elektroinstalace. V tomto případě se Vám investice do opravy, rekonstrukce, určitě vyplatí. V sázce je totiž nejen Váš majetek, na který jste dlouhé roky šetřili, či ještě splácíte, ale také životy Vaše i členů Vaší rodiny.

Montáž hromosvodů

Hromosvod neboli bleskosvod slouží k účinné ochraně nemovitostí, a to před případným zásahem blesku. Hromosvod vytvoří tzv. umělou vodivou cestu, která přijme a následně svede bleskový výboj do země.

Možnosti hromosvodů

V případě hromosvodů máte na výběr mezi pasivním a aktivním bleskosvodem. Aktivní bleskosvod pak přináší nový typ ochrany vůči zásahu blesku. V čem spočívá princip aktivního bleskosvodu? V nadzemní části konstrukce hromosvodu, a to povětšinou v jímacím prvku, je dáno zařízení, které pulsuje, a to díky obsažené elektronické části. Sice se nabízí, že elektronická část musí být vždy napojena na zdroj el. energie, aby mohlo příslušné zařízení fungovat. V případě aktivního bleskosvodu tomu však tak nemusí být. Zařízení plní svoji funkci i bez připojení.

Aktivní hromosvod pak při bouřce vysílá zmíněný pulsující signál v určené frekvenci. Díky tomu dojde k vytvoření ionizačního kanálu, který usnadní svedení samotného bleskového výboje.

Bližší pohled na hromosvod

Výše jsme se dotkli jedné části, ze které je bleskosvod složen. Pojďme se však podívat na veškeré části, které tvoří hromosvod a pochopit tak jejich funkčnost, poznat jejich jedinečnost. Hromosvod, jako takový, se skládá ze tří stěžejních částí. V prvé řadě se jedná o jímací zařízení, které zachycuje blesk. Může jít o mříž, tyč, vodič. Další částí jsou pak svody, které vytváří vodivé spojení mezi jímacím zařízením a uzemněním. Jednotlivé svody se pak připojují ke svému vlastnímu zemniči. Poslední třetí část je tvořena uzemněním, které má za úkol svést blesk do země. Uzemnění je pak tvořené zemniči rozličného tvaru. Může se jednat o desku, pásek, tyč. Tyto zemniče jsou pak zapuštěné do země.

Profesionální montáž hromosvodů

Aby však hromosvod, ať už pasivní, nebo aktivní, mohl 100% plnit svoji funkci, je třeba ho odborně namontovat. Laická, neodborná montáž by se Vám nemusela vůbec vyplatit. Při případném úderu blesku by totiž mohlo dojít ke vzniku požáru. A pojišťovna při likvidaci nehody? Ta by nemusela také vyplatit žádnou částku, pokud by došla ke zjištění, že nebyl hromosvod odborně namontován, chybí platná revize apod. Určitě se tak v případě montáže, ale i revize hromosvodu, obraťte na specializovanou firmu.

Montáž TV rozvodů

V současnosti dochází na přechod televizního vysílání analogového na vysílání digitální. Což přináší i nové možnosti výstavby, montáže TV rozvodů. Bude možné se těšit z rozšířené nabídky programů. V součinnosti s digitální TV, je pak možné také uvažovat o zakomponování programů přes satelitní vysílání.

Služby, které zahrnují montáž TV rozvodů

Máte zájem o montáž TV rozvodů? Pak se můžete obrátit na firmu, která se specializuje a nabízí kompletní balíček služeb v rámci montáže TV rozvodů. Od Vámi vybrané firmy, kterou jste oslovili, můžete očekávat dílčí služby. K těm patří v prvé řadě vstupní měření, včetně ověření daného prostředí pro pozdější instalaci. Následně Vám firma zašle, předá předběžnou cenovou nabídku, včetně technického řešení návrhu. Odsouhlasíte-li si pak spolupráci, nebude již nic ničemu vadit, aby se firma pustila do výstavby systému. Po dokončení montáže dojde na předání díla, jehož součástí je také poskytnutí záruky, záručního, ale častokráte i pozáručního servisu.

Montáž TV rozvodů při průběhu realizace stavby

Nejideálnějším výchozím stavem pro klienta, ale i firmu, je řešení montáže TV rozvodů již v průběhu realizace samotné stavby. Jenže ne každý může stát u „zrodu“ nového domova. Montáž TV rozvodů při realizované stavbě, představuje menší finanční zátěž. To však neznamená, že by nebylo možné žádat specializovanou firmu o montáž TV rozvodů až u postavené stavby. Jen je třeba počítat s větší finanční i časovou zátěží.

Zajištění revizí

Již u jedné z výše uvedených služeb jsme se dotkli problematiky** revize**, konkrétně pak revize hromosvodů. Revize je však nutná nejen v případě hromosvodů, ale také u samotné elektroinstalace a elektrospotřebičů.

Kdo Vám může zajistit provedení patřičné revize? Může to být jen fundovaná osoba, a to revizní technik. Po provedené revizi, ať už hromosvodu, elektroinstalace, nebo elektrospotřebičů, Vám vystaví revizní protokol, či revizní zprávu. Revizní zprávu si pak pečlivě uložte. Budete ji totiž potřebovat pro případnou kontrolu, ale také pro následnou revizi. V revizní zprávě je totiž, kromě jiného, uvedený termín, kdy je zapotřebí si nechat zajistit další revizi, výsledek revize, případná nápravná opatření, pokud revizní technik našel nedostatky a další.

Revize elektrospotřebičů

U kterých elektrospotřebičů je vyžadováno provedení revize? Kupříkladu se jedná o výpočetní techniku, kancelářskou techniku, elektrická zařízení, domácí spotřebiče (mikrovlnná trouba, sporák, pračka, myčka, varná konvice aj.), ruční nářadí. Praktické každé zařízení, které vyžaduje ke svému provozu elektrický proud, je třeba revidovat. Jen díky pravidelné revizi je možné se vyhnout a předejít případnému vzniku požáru, úrazu, ale i ohrožení na životě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11635 (cesky-magazin.cz#426)


Přidat komentář