Elektroinstalace a revize - Tábor

Elektromontážní firma může zrealizovat inteligentní elektroinstalaci a provádět pravidelné revize elektroinstalace, hromosvodů a elektrických zařízení, které pro firmy nařizuje zákon.

Elektřina nás provází celým životem a pomáhá nám při každodenní činnosti. Každý dnes bere elektroinstalaci jako naprostou samozřejmost, která tady prostě je a bez níž se nedá existovat. Rozvody elektroinstalace jsou součástí každého domu, bytu a firmy, ale víte že existuje také inteligentní elektroinstalace? Zkrátka bez elektrických spotřebičů si náš život ani nedovedeme představit, ale staráme se také o to, zda jsou rozvody elektřiny bezpečné? Zárukou bezpečného domova a provozu elektrospotřebičů je odborná instalace a provádění předepsaných revizí.

 

Bezpečnostní minimum elektrorozvodů

Veškeré elektrospotřebiče, které nám po dlouhá léta slouží, potřebují napájení elektrickou energií a je tedy zapotřebí mít vybudované** elektrorozvody**. Bez elektrických spotřebičů a přístrojů je náš život v podstatě nemyslitelný. Ale možná trochu zapomínáme na svoji bezpečnost. Do rozvodů elektroinstalace v žádném případě sami nezasahujte neboť vám hrozí úraz elektrickým proudem. Neodborný zásah do elektrický rozvodů také může zavinit rozsáhlou poruchu nebo dokonce požár. Pokud bydlíte ve starém domě či bytě, musíte si uvědomit, že elektrické rozvody mohou být realizovány ještě z hliníkových vodičů a svoji životnost mají dávno ukončenou. Takovýto rozvod proto nezatěžujte mnoha spotřebiči bez toho, aby jejich stav před tím prohlédl odborník. Pokud máte jakékoli pochyby o stavu elektroinstalace (je cítit zápach, vypadávají jističe apod), co nejdříve se obraťte na nejbližší specializovanou elektromontážní firmu. Ta stav vaší elektroinstalace odborně zhodnotí, doporučí vám zajištění opravy a výsledek vám předá formou revizní zprávy.

Komplexní služby elektromontážní firmy

Elektromontážní firma, která nabízí komplexní elektroinstalace, provede realizace od počátečního návrhu, provedení elektroinstalačních prací, dodání elektromateriálu až po předání a revizi. Elektroinstalace se skládá z mnoha částí a těmi jsou vedení, rozvaděče, domovní spínače, zásuvky, slaboproud atd. Všechny práce, které jsou spojeny s elektroinstalací musí vykonávat vždy osoba k tomuto způsobilá. Proto my laici můžeme výsledek ovlivnit pouze tak, že si vybereme druhy vypínačů, zásuvek nebo si určíme stupeň komfortu, který by měla elektroinstalace splňovat. Tato situace se týká zejména inteligentní elektroinstalace.

Inteligentní elektroinstalace

Co je vlastně inteligentní elektroinstalace? Velmi zjednodušeně lze říci, že inteligentní elektroinstalace je něco, co nám zcela změní život. Jedná se o moderní způsob ovládání veškerých elektrospotřebičů v našich domácnostech. Pomocí jediného dálkového ovladače, který může tvořit mobilní telefon, ovládáte topení, klimatizaci, stmíváte světla, aktivujete alarm, rolety, zavlažování zahrady a mnoho dalšího. Inteligentní elektroinstalace znamená zjednodušení našeho života, automatizaci domu. Inteligentní elektroinstalace pomáhá ušetřit až 30% energie. Tato úspora je dána tím, že dokáže regulovat vytápění, zapínání či vypínání elektrospotřebičů i v době, kdy nejsme doma. Inteligentní elektroinstalace s námi dokáže komunikovat prostřednictvím mobilních telefonů či e-mailu, informuje nás o dění v objektu a dokáže tak dokonale zabezpečit naši domácnosti pomocí bezpečnostních kamer a hlásičů.Inteligentní elektroinstalace Tábor

Výhody inteligentní elektroinstalace

Výhod inteligentní elektroinstalace je hned několik. Není nutné znát podrobně rozmístění všech spotřebičů v domácnosti a oproti klasické elektroinstalaci se jedná o zapojení poměrně malé množství silových vodičů na celý objekt. Výhoda inteligentní elektroinstalace spočívá i v tom, že veškeré jednotky lze modulárně doplnit či vyměnit. Jednotky lze zapojit na kabely prakticky kdekoliv v domě a můžeme je také naprogramovat pomocí PC.

Revize elektroinstalace

Revize elektroinstalace může provádět pouze** odborná firma**, která má k této činnosti potřebná oprávnění. Revize prověří stav elektroinstalace ve firmě, v bytě či rodinném domě. Co se týče firem, tam je situace zcela jasná. Pravidelná revize elektroinstalace a dalších elektrických zařízení je pro firmy nařízena zákonem. Revize elektroinstalace bytu nebo domu je vyžadována před počátkem užívání těchto prostor, při větším zásahu do elektroinstalace, před připojením nového spotřebiče apod. Pokud si nejste jisti v jakém konkrétním případě revize elektroinstalace potřebujete, obraťte se nejbližší elektroinstalační firmu, která revize nabízí. V elektromontážní firmě vám rádi poradí a vy se tak vyhnete možným problémům.

Revize nářadí a elektrických zařízení

Revize elektroZaměstnavateli nařizují platné předpisy a zákony, aby pečoval o bezpečnost a zdraví zaměstnanců a pokud je v pracovním procesu používané elektrické nářadí a zařízení, je nutno provádět jejich pravidelné revize a prověřit jejich stav. Výsledky revize nářadí a pracovních strojů shrnuje revizní zpráva. Pokud tuto situaci podceníte a revize nářadí a elektrických zařízení si nenecháte provést, případná kontrola vám může za porušení předpisů udělit pokutu. Revize nářadí, elektrických zařízení a pracovních strojů umožní předcházet škodám na zdraví i majetku a nejen to - je nutné si také uvědomit, že neprověřené pracovní stroje, elektrické nářadí a další elektrická zařízení mohou způsobit požár nebo zranění.

Montáž a revize hromosvodů pro firmy a domácnosti

Hromosvody chrání dům, nemovitost, dokáže ochránit továrny a firemní objekty před škodami způsobené úderem blesku. Revize hromosvodů by měla probíhat alespoň jednou za pět let. V případě revize hromosvodů u firem je takováto revize součástí celkové elektro revize. Existují tři druhy revizí – první z nich je revize výchozí, která se provádí vždy, když se uvádí hromosvod do provozu nebo v případě celkové rekonstrukce. Druhým typem revize je tzv. revize pravidelná, která se provádí u hromosvodů, které jsou již v provozu. Třetím typem je revize mimořádná, která se provádí vždy po úderu blesku, po opravě hromosvodu, po opravě střechy nebo po zateplení objektu. Montáže a revize hromosvodů může provádět pouze vyškolený pracovník firmy, která má potřebná povolení.

Co revizní zpráva obsahuje?

Úplná revizní zpráva z provedené revize elektroinstalace musí splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony ČR. Z revizní zprávy se dozvíte, zda elektroinstalace ve firmě, domu nebo bytu nepředstavuje nebezpečí nebo zde nehrozí jiná rizika. Firma, provádějící revize elektroinstalace vás upozorní na případné nedostatky a navrhne vám možnosti odstranění závad elektroinstalací. Revize elektroinstalace probíhá podle norem ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61. Domácnosti, rodinné domy nebo byty nemusí absolvovat žádné pravidelné revize elektrických zařízení. Je třeba si ale uvědomit, že staré rozvody elektroinstalace mohou být příčinou požáru. Po provedení revize vydá revizní technik tzv. revizní zprávu, kterou je nutné si řádně uschovat pro případnou kontrolu nebo pro případ pojistné události, kdy ji bude vyžadovat pojišťovna.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11585 (cesky-magazin.cz#340)


Přidat komentář