Elektroinstalace a revize - Nový Jičín a okolí

Elektrické rozvody jsou samozřejmou součástí našeho života. Ovšem k tomu, aby dobře sloužily, je nezbytná jejich kvalitní instalace a použití všech bezpečnostních prvků, které chrání před úrazem elektrickým proudem.

Bezpečnost elektroinstalací

Elektroinstalace se v průběhu let mění. Začínaly s hliníkovými rozvody, které byly obaleny textilní izolací. To se ukázalo jako naprosto nedostačující. Vše se zahřívalo a často docházelo k požárům. Kvalitnější elektroinstalace měla izolaci z PVC a z gumy. To sice bylo mnohem bezpečnější, ale jak se ukázalo, tak hliníkové rozvody nebyly nejkvalitnější. Časem docházelo k jejich křehnutí, lámání a zahřívání a opět k požárům. Dnešní elektroinstalace jsou z měděných kabelů, které mají kvalitní plastové jištění. Navíc jsou opatřeny řadou bezpečnostních prvků. To je činí bezpečnějšími po všech stránkách. Problémem však dnes je, že řada elektroinstalací, které mají pouhých 20 let je zastaralá. Chybí jim zásuvky a bezpečnostní prvky. Vše lze upravit rekonstrukcí rozvodů, která zajistí dostatek zásuvek formou moderních lišt, úpravou jističů a přidáním bezpečnostních prvků. Zejména proudových chráničů. Ovšem je třeba mít na paměti, že do těchto úprav se nikdy nesmí pouštět laik. Elektrický proud je velmi nebezpečný a proto veškeré instalace a úpravy smí provádět pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikací a platným ověřením odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Elektroinstalace a revize - Nový Jičín

Pokud patříte k domácnostem, které potřebují úpravu elektrických rozvodů, pak vám doporučujeme obrátit se na odbornou firmu s rozsáhlou nabídkou služeb, jež je navíc velmi vstřícná ke svým zákazníkům. Zásluhou toho se na ni rádi obracejí běžní zákazníci, stejně jako firmy. Můžete si objednat slaboproudé elektroinstalace - domácí telefony, strukturovanou kabeláž, datové sítě, zabezpečovací techniku. Projekce, dodávky i montáže slaboproudé elektroinstalace doprovází i službami spojenými s revizí a údržbou instalovaných sítí. Nabídka služeb je široká, a tak zde ani nelze vyjmenovat veškeré činnosti. Navíc konkrétní nabídka se vždy odvíjí od potřeb zákazníka. Výsadou firmy je, že se každému zákazníkovi, každé zakázce věnuje individuálně a snaží se o nejlepší, nejvhodnější a samozřejmě i o nejbezpečnější řešení. Přičemž rozhodně nezapomíná na komfort. Ten se projeví zejména u přístupu k zásuvkám a k dalším ovladačům, stejně jako u volby elektroinstalace a možnostech jejího ovládání.

Elektroinstalace v bytech Nový Jičín a okolí

Právě v bytech bývá elektroinstalace v nejhorším stavu. Zejména pokud jde o panelové domy a pak staré bytové domy. Zde jsou často byty vybydlené s elektroinstalací starou i 50 let. Ta většinou postrádá celou řadu bezpečnostních prvků, je z nevhodných elektrických kabelů a jejím velkým problémem je nedostatek zásuvek, který se řeší rozbočovači a prodlužovacími šňůrami, což vede k přehřívání obvodů a k vypínání jističů. Řešením je rekonstrukce celé elektroinstalace. Ta je však vlastně kompletně novou realizací elektrických rozvodů, které nejsou ochuzeny o bezpečnostní prvky. Zde je možné volit klasickou nebo inteligentní elektroinstalaci. Pak je nutné mít pro nové rozvody kvalitní projekt, který budete ze začátku vytvářet spolu s projektantem. Je totiž nutné říci kolik zásuvek a dalších ovladačů je pro váš byt zapotřebí. Doporučuji zásuvky předběžně navýšit.

Elektroinstalace v rodinných domech Nový Jičín a okolí

Zde je to podobné jako u bytů. Starší domy jsou na tom stejně jako byty a v novostavbě se instalují rozvody podle nových pravidel, a samozřejmě podle výběru elektroinstalace zákazníkem. Rozvod elektroinstalace je v rodinných domech náročnější. Zde je nutné rozvést elektrický proud i do zahrady, do garáže, k posezení, k bazénu či jezírku. To znamená dodržení přísných pravidel, které pro rozvod elektřiny v místech s vodou platí. Navíc většinou vedle klasické jednofázové instalace je zapotřebí i instalace třífázová pro připojení větších spotřebičů.

Elektroinstalace v kancelářích Nový Jičín a okolí

Zde se klade důraz na datové rozvody, tedy na rozvody pro zapojení počítačů a další elektrotechniky. Je tedy zapotřebí velkého množství zásuvek. Většinou se vše řeší počítačovou sítí se společnými zásuvkami.

Elektrické vytápění Nový Jičín a okolí

Mnoho lidí tvrdí, že elektrické vytápění je drahé. To však zdaleka není pravda. Záleží totiž, jaký typ elektrického vytápění použijete. V úvahu přichází moderní elektrické radiátory, které mají velmi citlivou regulaci a také termostat. Pak přímotopné elektrické zdroje, které však patří mezi dražší typy vytápění. Infratopení, které je úžasné nejen způsobem topení, ale i tím, že pocitově je v pokoji až o 2°C vyšší teplota a také že nevíří prach, což je dobré pro alergiky. Stejné je to i u podlahového elektrického topení. Pak jsou tu nové elektrokotle, které bohužel i dnes patří mezi nejdražší druh vytápění. Z toho vyplývá, že opravdu se vyplatí pořízení infratopení a podlahového topení.

Elektrické podlahové vytápění Nový Jičín a okolí

Existují dva typy, které mají zásadní rozdíly. Prvním je podlahové topení pomocí topných rohoží. Toto topení není až tak úsporné, ale je velmi příjemné. Pak je tu nové podlahové topení, které se rozvádí pomocí topných inteligentních kabelů. Výhodou těchto kabelů je, že topí tam, kde to je zapotřebí. Kabel rozpozná, zda je nad ním nábytek, nebo volná plocha. A tak topí opravdu tam, kde je třeba. Samozřejmě je nutná správná odborná instalace, která jediná zajistí úspornost tohoto vytápění.

Vyhřívání okapů proti zamrznutí Nový Jičín a okolí

Topné kabely najdou uplatnění i u vyhřívání okapů, které tak ani v největších mrazech nezamrznou. Velmi výhodné je použití těchto kabelů i u chodníků, nášlapů, schodů, kde zajistí, že povrch nebude namrzat.

Montáž hromosvodů Nový Jičín a okolí

Hromosvod by měl být na každém domě. Je jedinou ochranou před výbojem blesku. Dnešní hromosvody tvoří soustava jímačů, které zachycují blesk. Svody, které tvoří vodivé spojení mezi jímacím zařízením a uzemněním. Koncové uzemnění, které odvádí blesk do země. Celá soustava se zhotovuje z materiálu, který velmi dobře odolává korozním vlivům vnějšího prostředí. Nejčastěji je to měď, slitina hliníku, hořčíku a křemíku, nebo pozinkované prvky. Pro komerční budovy to může být i nerez. Tato soustava bývá doplněna o přepěťovou ochranu, která chrání především spotřebiče připojené do elektrické sítě.

Revize elektro Nový Jičín a okolí

Každá elektroinstalace, každý elektrický spotřebič, i každý hromosvod by měl mít platnou revizní kontrolu. Ta vychází ze zákona. Ten upravuje kontroly podle prostředí, ve kterém se spotřebič nebo elektroinstalace nachází. Revize hromosvodů se zase musejí provádět nejen periodicky, ale i při každém zasažení bleskem.

Školení pracovníků dle vyhlášky 50/78sb

Každý, kdo pracuje s elektrickým proudem, musí mít školení podle vyhlášky 50/78sb. Toto školení probíhá na různých úrovních, které znamenají i rozsah prací, které smí pracovník vykonávat. Školení mohou absolvovat laici, kteří získají osvědčení, které říká, že byli seznámeni podle § 3 nebo poučeni podle § 4. Pak ho mohou absolvovat pracovníci s elektrotechnickým vzděláním, kteří mohou získat osvědčení pracovník znalý, což je §5 nebo pracovník znalý s vyšší kvalifikací, zde jsou § 6 až § 11, přičemž k jednotlivým paragrafům je možné zvolit i nástavby. Na školení je vhodné se přihlásit do odborné firmy, která má výborné reference. Jen tak máte jistotu, že školení vám dá vše, co potřebujete a zároveň se budete školit s příjemnými instruktory, kteří rádi zodpoví veškeré vaše otázky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11612 (cesky-magazin.cz#390)


Přidat komentář