Elektroinstalace a revize - Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Pokud jste majitelem firmy nebo rodinného domu, jistě vám záleží na tom, aby veškerý majetek byl řádně zabezpečen před jeho odcizením. K tomu vám můžou dopomoci zabezpečovací a kamerové systémy, jejichž instalaci vám zajistí kvalifikovaný odborník.

Elektroinstalace a revize - Karlovarský kraj

Profesionální elektroinstalatérská firma TOBI - Electric s.r.o. nabízí na území města Karlovy Vary a v celém Karlovarském kraji služby v oblasti elektroinstalačních prací, bytové instalace, průmyslové instalace, dále provádí silnoproudé a slaboproudé rozvody, montáž a revize hromosvodů včetně uzemnění, revize elektrických zařízení, montáž kamerových systémů, TV, antén, zabezpečovacích systémů a mnoho dalších elektroinstalačních prací. Firma TOBI - Electric s.r.o. provádí veškeré služby na základě mnohaleté praxe a klade velký důraz na preciznost práce. Současně se snaží svým klientům vyhovět k jejich maximální spokojenosti. Proto, pokud potřebujete jakékoliv elektroinstalační práce a hledáte opravdovou kvalitu, můžete se na firmu TOBI - Electric s.r.o. obrátit telefonicky, k čemuž vám poslouží telefonní číslo: +420 602 403 747 nebo emailem: tobielectric@volny.cz.

Elektroinstalace ve starším domě

V naprosté většině staveb, které byly postaveny před mnoha desítkami lety, se používali hliníkové kabely. Jejich živost se počítá zhruba na 25 let. Pokud však nejsou hliníkové rozvody přetěžovány, vydrží zpravidla i déle, hlavně, co se týká rodinných domů. V panelových domech je ale elektroinstalace přetěžována dostatečně a to tím, že jsou zde v hojné míře využívány výkonné elektrospotřebiče. Proto je zde nejlepším řešením kompletní výměna elektroinstalace. Abyste mohli v bytě dále klidně a nerušeně bydlet, nechejte raději vaši stávající elektroinstalaci zkontrolovat. Nová elektroinstalace vám zvýší bezpečnost, neboť bude vybavena proudovým chráničem na všech obvodech, bude vám fungovat spolehlivě s životností minimálně 50-70 let. Nová elektroinstalace vám zvýší komfort a funkčnost vašeho bydlení, uspoří vám elektrickou energii, např. tím, že si necháte nainstalovat odborníky pohybová čidla a váš dům bude opatřen minimálním počtem rozbočných krabic.

Elektroinstalace Karlovy Vary

Montáž a revize hromosvodů

Blesk se při bouřkách v našich podmínkách vyskytuje poměrně velmi často a to v takové intenzitě, že ne výjimečně způsobuje škody na majetku, ale v ohrožení často bývá i zdraví nebo dokonce lidský život. Hromosvod slouží k tomu, aby zabránil vzniku požáru a možné výbuchu a také k tomu, aby předešel mechanickým škodám a ochránil osoby a zvířata uvnitř budovy nebo v jeho blízkosti v případě, kdy do budovy udeří blesk. Hromosvod se skládá z jímacího zařízení, které slouží k ochraně domu nebo jiného objektu před úderem blesku. Jímací zařízení je možné nahradit původními kovovými střechami, nebo kovovým zábradlím a dalšími kovovými předměty na střeše. Dále je hromosvod složen ze svodů, které slouží k připojení jímacího zařízení na uzemnění. Úkolem svodů je, aby spolehlivě svedly zachycený blesk pryč od objektu, do země a to co nejkratší cestou, aby nedocházelo k nebezpečným přeskokům do kovových částí nacházejících se v objektu. Svody se dají namontovat bud skrytě nebo zvnějšku. Kovové konstrukce, které jsou umístěné na střeše objektu, je možné využít jako jakési náhodné svody. Poslední částí hromosvodu je uzemnění, což představuje zařízení pro přechod blesku do země. Uzemnění se skládá ze zemničů a zemnícího vedení. Zemničem se rozumí vodivé těleso, které je uložené buď do země, nebo také do betonu a to takovým způsobem, aby vytvořilo spojení, které je vodivé, se zemí. Náhodný zemnič představuje vodivý předmět, který je trvale uložený v zemi nebo v betonu.

U montáže hromosvodů je nutné, aby ji prováděl odborník, podle platných norem a předpisů, kterými jsou ČNS 341390 a ČSN EN 62305. Nejčastěji se k montáži hromosvodů používá materiál: nerez, Cu, ALMgSi, FeZn.

Revizi hromosvodů musí provádět vždy pouze odborně vyškolený revizní technik a jak hromosvody, tak i zemniče a jímací soustavy musí být kontrolovány podle výše uvedených platných norem.

Revize elektrospotřebičů

Účelem každé revize je podle technické normy ČNS 33 1500 prověrka bezpečnosti revidovaného zařízení. Rozlišuje se trojí bezpečnost. Tou první je vlastní bezpečnost zařízení, kdy se dohlíží na to a kontroluje se, aby se zařízení, které je revidováno, nestalo zdrojem úrazu nebo zážehu. Další bezpečností je bezpečnost vnější, kdy je potřeba zabezpečit objekt před vloupáním a zde je nutné stanovit, jak moc je elektrické zařízení schopné tuto funkci plnit. A posledním typem bezpečnosti je takový, kdy je potřeba určit správné zacházení s elektrickým zařízením, aby nebylo zdrojem úrazu a aby si zachovalo svoji plnou funkčnost.

Kamerové systémy

Potřebujete poradit, který kamerový systém bude do vašeho objektu nutný? Nebo potřebujete již vybraný kamerový systém nainstalovat, aby byl plně funkční a splňoval svůj účel? Oslovte specialistu na kamerové systémy, který si se vším bude vědět rady. Kamerový systém vám dokáže velmi efektivně zabezpečit dům, chatu nebo jiné prostory. Často se využívá ve firemních a průmyslových objektech. K tomu, aby fungovat opravdu efektivně, je potřebná dokonalá a odborná instalace a také následný odborný servis. Chcete-li v objektu zajistit vyšší ochranu, můžete si nechat nainstalovat autotelefony a videotelefony, nebo kamerové systémy se záznamem, počítačovým serverem, nebo existují také kamerové systémy s živým přenosem. Dále jsou na našem trhu k dostání skryté bezpečnostní kamery, kamery s nočním přísvitem a další typy bezpečnostních kamer. Máte-li zájem poskytnout vašemu domu nebo firmě kompletní bezpečnost, může jí docílit montáží elektronického zabezpečovacího systému spolu s kamerovým systémem a protipožární signalizací.

Montáž kamerového systému

Jestliže si přejete namontovat kamerový systém, je potřeba popřemýšlet nad tím, jaký druh kamerového systému vám bude vyhovovat. Zda drátový systém, který bývá doporučován zpravidla u novostaveb, kde jsou kladeny vyšší nároky na stupeň a zabezpečení nebo bezdrátový systém, který je o něco dražší a je u něj nutná přímá viditelnost. Dále jsou rozdíly v rozsahu kamerového systému. Pořídit můžete malý kamerový systém, který bývá využíván do bytu, na chatu, do kanceláře, atd., střední kamerový systém, který již může být instalován do kancelářských prostor, skladů, apod., nebo velký kamerový systém, který bývá kombinován s dalšími systémy, např. se zabezpečovacími nebo přístupovými. Od kamerového systému můžete očekávat sledování prostoru, ale také nahrávání na médium a tím i tedy zadává možnost k dohledání pachatele, který by se pokusil vloupat nebo se vloupal do vašeho objektu.

Zabezpečovací systémy

Zabezpečovací systémy jsou spolu s kamerovými systémy v dnešní době nedílnou součástí zabezpečení objektu. Vyhledejte firmu, která má značné zkušenosti v daném oboru a která sleduje nejnovější trendy, co se zabezpečovacích a kamerových systémů týče. Jen profesionálové pro vás naleznou nejlepší řešení za co nejvýhodnější ceny. Díky zabezpečovacím systémům, jako jsou kamerové systémy, můžete velmi jednoduše dohlédnout na svůj majetek nebo celkový chod vaší společnosti z pohodlí domova nebo z kancelářského křesla.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11531 (cesky-magazin.cz#58)


Přidat komentář