Elektroinstalace a revize - Břeclav

Kvalitní elektroinstalace je základem spokojeného a estetického bydlení. Vhodně zvolené umístění ovládání elektroinstalace a také elektrických spotřebičů, spolu s ochrannými prvky zvyšuje komfortnost, estetiku i bezpečnost.

Domovní rozvody

Každý dům, ať již soukromý nebo komerční musí mít naprosto přesné plány svých rozvodů. K nejdůležitějším domovním rozvodům patří elektroinstalace. Zde se často jejich projektová dokumentace doplňuje fotodokumentací již hotových rozvodů. Je to vhodné zejména do budoucnosti, pokud se bude prostor inovovat nebo se bude elektrický rozvod rozšiřovat. Rozvody elektroinstalací je nutné plánovat velmi pečlivě a spolu s projektantem. Vždy je nutné vysvětlit projektantovi budoucí rozčlenění místností. Kolik bude zapotřebí zásuvek, světel, kde budou umístěny počítače a kolik, umístění elektrických přístrojů, předpokládaná zátěž na elektrický rozvod. To samé je pak zapotřebí ještě jednou probrat s elektrikářem. Zde však již do detailu přímo na místě. V tomto okamžiku jsou plány již hotové, ale je možné, že dojde i k některým malým změnám. Ty však smí provést jen odborník. Určitě nezapomeňte, že elektrikářské práce nepatří do rukou laika, ale pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikací a platným ověřením odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Elektroinstalace

ElektroinstalaceElektroinstalace se liší podle provedení a také podle toho, kde je prováděna. Pro každé prostředí existují jiné normy a předpisy. Samozřejmě nejpřísnější předpisy a normy jsou pro mokrá a vlhká prostředí a pak v pracovních halách. Elektroinstalace může být v provedení tak, jak ji znáte, což je klasická elektroinstalace, nebo může být jako elektroinstalace inteligentní, která je ovládána přes řídící jednotku. Klasická elektroinstalace je pro nenáročné domy naprosto dostačující. Pro každého, kdo vyžaduje vysoký komfort bydlení, se doporučuje** inteligentní elektroinstalace. Ta zásluhou programování a speciálních rozvodů umí ovládat vše, co od ní požadujete. Navíc ji můžete ovládat i na dálku pomocí počítače, telefonu nebo sms zprávy. Výhodou inteligentní elektroinstalace je velká úspornost energie**.

Bezpečná elektroinstalace

Ať již zvolíte klasickou nebo inteligentní elektroinstalaci, tak jedno mají obě společné. A to jsou bezpečnostní prvky. Základem je rozvodná skříň s nadproudovou ochranou neboli jističi. Ta je buď pro jednofázový proud, nebo třífázový. K povinné ochraně dnes patří proudový chránič, který umí odpojit proud v řádu milisekund od zjištění jeho úniku. Tak zabrání úrazu elektrickým proudem. K nepovinné ochraně, ovšem velmi potřebné patří přepěťová ochrana, nebo také bleskojistky. Ty ochrání připojené spotřebiče před vyhořením, v případě zasažení domu výbojem blesku.

Hromosvody

Dnes není povinnost mít na střeše hromosvod, nebo také správně bleskosvod. Řada lidí hromosvod odmítá s tím, že přitahuje blesky. To je ovšem ničím nepodložená báchorka. Hromosvod je jedním z nejúčinnějších zařízení, které dokáží ochránit dům před výbojem blesku a tím před vyhořením. Zejména nové systémy hromosvodů jsou velmi účinné. Navíc jsou z materiálů, které nekorodují a tak mají i delší životnost.

Co je infratopení?

Jde o moderní a přitom přirozený a zdravý způsob vytápění. Vstupní energií je elektřina. Infrapanely nevyzařují teplo, ale infračervené tepelné záření, které však neohřívá vzduch, nýbrž stěny, předměty a osoby, od kterých se pak ohřívá vzduch místností. Srdcem infrapanelů je nekovový temperanční článek, jeho aktivní povrch tvoří krystaly křemíku. Infrapanel pracuje tak, že mění přijatou elektrickou energii za pomoci temperančního článku na teplo, které se rovnoměrně rozvádí po celém jeho povrchu.Infratopení Břeclav

Výhody infratopení

Nevíří se prach, v místnosti je vyšší vlhkost, přesto nevzniká plíseň, teplota u podlahy je stejná jako u stropu, příjemný pocit tepla jako u kachlových kamen nebo když se vyhříváte na sluníčku.

Slaboproudé rozvody

Zahrnují veškeré instalace rozvodů pevné telefonní linky, internetu, televize, ale i elektronického a požárního zabezpečení a dalších kontrolních a na ně vázaných systémů. Před instalací** slaboproudých rozvodů** je třeba nejprve vědět, jaké rozvody máte v plánu, kde budou umístěna připojení pro spotřebiče a kolik je třeba jich připravit.

Datové sítě

Vedou se sice pod omítkou, ale ne ve vysekaných drážkách, nýbrž v plastových trubkách, které zaručují, že je možné s kabely manipulovat i později.

Domácí telefony

Podstatně zvyšují ochranu před nebezpečím v podobě vyloupení či napadení neznámou osobou. Kamera je umístěna u brány nebo u vchodových dveří a tak je možné na displeji doma vidět osobu stojící za dveřmi. Samozřejmostí je, že s touto osobou můžete zásluhou zařízení také komunikovat. Kamera pořizuje velmi kvalitní obraz i v noci. Součástí zařízení může být videovrátný, možnost pořízení záznamu zvonícího člověka a celý systém může být součástí bezpečnostního systému.

Elektronická požární signalizace

Jde o systém, který je postavený na míru domu a hlídá dům před vznikem požáru a zároveň oznámí nebezpečí buď na pult centrální ochrany, nebo přímo majiteli budovy na mobilní telefon. Elektronická požární signalizace se skládá z celé řady detektorů a hlásičů, které jsou rozmístěny po celém domě. Mají za úkol hlásit jakékoli nebezpečí vzniku požáru. Součástí systému je i propracovaná úniková cesta v případě vzniku požáru.

Elektronická zabezpečovací signalizace

I ta se instaluje na míru domu a zákazníka. Na výběr je řada bezpečnostních prvků, které chrání dům i jeho obyvatele. Elektronická zabezpečovací signalizace může být napojena na pult centrální ochrany nebo může hlásit vše přímo majiteli objektu na mobilní telefon. Součástí zabezpečovacího systému, jsou detektory a hlásiče pohybu, rozbití skla, otevření oken, dveří, nebo může být systém doplněný i o kamery. Jejich výhodou je, že pořizují a také archivují záznam.

Revize

Každá elektroinstalace, ruční nářadí, některé přenosné elektrospotřebiče musí mít revizní kontrolu. Ta je nutná i u hromosvodů, a to každých pět let. Revizní kontrole podléhají i elektroinstalace do 1000V. Všechny tyto revizní kontroly musí provádět odborník, který k tomu má oprávnění. Každá kontrola musí odpovídat normám a zákonům, a musí být zapsána v revizní zprávě a to včetně závad a doporučení jejich odstranění.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11581 (cesky-magazin.cz#336)


Přidat komentář