Efektivní tepelná čerpadla Liberec, Ústí nad Labem

Trvalý růst cen energií nutí každého k úspoře a zvažování jiných zdrojů energie. Jako ideální se jeví tepelné čerpadlo, které vytopí efektivně dům, a ještě je možné jím ohřívat vodu a využít ho jako klimatizaci.

Přednosti tepelných čerpadel jsou dnes na mnohem vyšší úrovni než před deseti lety. Nové typy tepelných čerpadel patří mezi vysoce úsporná zařízení, která jsou soběstačná a navíc je možné je využít i k dalším činnostem, nejen k vytápění objektů. Záleží na tom, jaké tepelné čerpadlo si zvolíte.** Správný výběr tepelných čerpadel** je velmi důležitý. Je nutné zohlednit, mnoho informací a teprve na jejich základě vybrat nejúspornější typ pro daný objekt. S výběrem je nutné se obrátit na** odbornou firmu**, která se tepelnými čerpadly zabývá. Zde vám nejen vypočítají nejvhodnější tepelné čerpadlo, ale zároveň vám ho i dodají a nainstalují a poskytnou záruční a pozáruční servis. Což je velmi důležité.

Co je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je vlastně stroj, který využívá teplo, jež z jednoho místa přenáší na druhé s vynaložením vnější práce. Tak tolik definice. Laicky je možné říci, že tepelné čerpadlo odebírá ze svého okolí, tedy ze vzduchu, země a vody teplo, které předává po jeho zvýšení do objektu, který je takto vytápěn, případně přebytky tepla ohřívají užitkovou vodu, nebo je možné tepelné čerpadlo využít v letních měsících ke klimatizaci. Samozřejmě vysvětlení celého tepelného čerpadla až tak jednoduché není. Nicméně pro začátek je celkem dostačující.

Tepelná čerpadla - princip fungování

Tepelné čerpadlo NibePrincip fungování tepelného čerpadla je stejný jako princip fungování chladničky, jen v obráceném postupu. Jde o takzvaný Carnotovův cyklus, ale v obráceném sledu. Vše probíhá takto. Do uzavřeného okruhu je napuštěno chladivo, které se v potřebném teplotním rozmezí a při jasně definovaných tlacích mění buď v kapalné, nebo plynné skupenství. A právě tato změna je potřebná pro získávání dostatečného tepla, které je pak využíváno k vytápění. Celý proces probíhá pomocí čtyř základních dějů.

  • První děj je vypařování. Ve výparníku, který je instalován v zemi, ve vodě nebo ve vzduchu, dochází k odebírání tepla z okolního prostředí, což ohřívá chladivo, které pak mění skupenství a stává se plynným. Začíná odpařování.
  • Druhý děj je komprese. Plynné chladivo jde do kompresoru, kde se prudce stlačí a tímto se dostane na vyšší teplotní hladinu. Jeho teplota se zvýší asi na 80°C. Tento jev vychází z fyzikálního jevu, kdy je zvýšení teploty dosaženo zvýšením tlaku.
  • Třetí děj je kondenzace. Zde se ohřáté chladivo rozvádí po objektu, kde pomocí otopného systému. Tak se vlastně ochladí a dochází k jeho kondenzaci. Tedy chladivo změní své skupenství opět na kapalné a vrací se zpět k výparníku.
  • Čtvrtý děj je expanze.Cestou prochází chladivo expanzním ventilem, kde dojde k expanzi chladiva a teprve nyní odchází do výparníku, kde se celý cyklus opakuje.

Odborné poradenství při výběru tepelného čerpadla

Z uvedeného cyklu je zřejmé, že tepelné čerpadlo opravdu** umí účinně vytápět objekty**, stejně jako chladnička chladí potraviny. Avšak, aby bylo dosaženo maximální účinnosti,je nutné, aby tepelné čerpadlo vybral odborník. Laik nikdy nemůže vybrat tepelné čerpadlo sám, a už vůbec ne ho nainstalovat. Samotné tepelné čerpadlo ještě totiž neznamená nejvyšší možné úspory. Těch je možné dosáhnout jen optimalizací a vyvážeností celého otopného systému, spolu se zvážením možností ohřevu vody, klimatizace a propojení jednotlivých systémů, přičemž může být vhodné i přidání dalších ekologických zařízení. Celek pak může po léta účinně vytápět objekt, ohřívat vodu a klimatizovat v létě, při minimální spotřebě energií a velmi rychlé návratnosti. Ta se u nejdražších zařízení pro rodinné domy odhaduje na nejvýše 10 let. Přičemž chod tepelného čerpadla s minimální údržbou je spočítán na 30 let a po výměně kompresoru tepelné čerpadlo pracuje bezchybně dále.

Montáž tepelného čerpadla

Montáž tepelných čerpadel se odvíjí od jejich způsobu odebírání tepla ze svého okolí. Všeobecně je možné říci, že montáže se dělí na venkovní a vnitřní část. Venkovní část, to jsou vlastní tepelná čerpadla, a** vnitřní část** rozvody tepla. Tepelná čerpadla vzduch-voda, využívají okolního vzduchu a teplo předávají do teplovodního otopného systému. Je tedy nutná venkovní instalace na vhodném místě, kde bude tepelné čerpadlo odebírat teplo z okolního vzduchu. Do objektu ho bude odvádět teplovodními rozvody, které budou vytápět objekt a ohřívat vodu. Pro letní období je pak možné instalovat i teplovzdušné rozvody, které budou využity ke klimatizaci. A navíc je možné instalovat rozvody i pro ohřev bazénu. Ač vše vypadá složitě, tak právě instalace tepelná čerpadla vzduch-voda patří k nejméně náročným.

Druhy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se nabízejí ve čtyřech základních provedeních. Každé má své klady i zápory. Vybrat nejvhodnější přísluší vždy odborníkovi, který je schopen spočítat potřebný topný faktor tepelného čerpadla. Rozdíly mezi tepelnými čerpadly panují i u jednoho typu, kdy každý má jiného výrobce. Dnešní doba umožňuje nabízet různé druhy tepelných čerpadel, které mohou být i plně regulovatelné a mohou tak dosahovat opravdu maximálních úspor. K takovým patří například tepelná čerpadla vzduch – voda, která jsou ve znamení** vysoký výkon a nenáročnost na prostor.** K dalším pak patří tepelná čerpadla země- voda, které mají vysoký topný faktor, ale také vysoké náklady na pořízení i venkovní prostor. Obdobné je to i u tepelných čerpadel voda-voda. Tepelná čerpadla vzduch – vzduch patří k nejméně nákladným, ale i k tepelným čerpadlům s nejmenším výkonem.

Montáž klimatizací

Klimatizace jsou nabízeny v celé řadě možností. Je možné je objednat jako** split sestavy**, což znamená, že mohou být rozvedeny po objektu, nebo jednotlivě, kdy je možné je umístit v určité místnosti. Takto jsou nabízeny nástěnné, parapetní, podstropní a kazetové jednotky. Moderní klimatizace může být v kombinaci s tepelným čerpadlem, nebo může být samostatná. Přitom je možné ji využít nejen ke chlazení, ale i k přitápění v chladných dnech. Což je velmi příjemné. Klimatizace může být spojena s účinnou filtrací a tak může poskytnout vysoce čisté prostory pro alergiky.** Montáž klimatizací opět patří výhradně do rukou odborníků.** Jen tak získáte maximální komfort, který moderní klimatizace nabízí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11676 (cesky-magazin.cz#524)


Přidat komentář