Daňové poradenství - Karlovy Vary

Daně, daňová přiznání a účetnictví je nutné mít vždy v pořádku a doložené všemi nezbytnými podklady. Pokud by tomu tak nebylo, pak vás čeká při kontrole velký problém v podobě hledání chyb i možné pokuty.

Máte v pořádku daně?

Daně a daňová přiznání se musí platit každý rok. Navíc, podléhají kontrole úřadů, a to ať již objednané nebo nahodilé. Každá kontrola je však velmi podrobná, a pokud něco není v pořádku, pak je nutné udělat podrobnou kontrolu účetnictví. A to často bývá problém. Zvláště, pokud si účetnictví vede podnikatel sám. Tehdy musí prokázat, že ač laik, vede své účetnictví správně, a také prokazatelně, průhledně a bez chyb. V opačném případě ho čeká pokuta, která může být velmi vysoká. Otázkou pak je, zda se vyplatí v dnešní době a v době neustále se měnících zákonů a pravidel, vést své účetnictví sám, jako podnikající osoba. Zda se spíše nevyplatí účetní firma, která se o vše postará sama, a bude odpovědná i za případné účetní a daňové problémy. A pokud máte účetnictví opravdu velmi jednoduché, pak vyvstává otázka, zda alespoň nevyužít daňového poradenství a zpracování daňového přiznání účetní firmou. Tyto služby nejsou závratně drahé, ale umí pár velmi důležitých věcí. Tou úplně první je zajištění klidného spánku a klidu, že máte veškeré daně v pořádku a že vás žádná daňová kontrola nemůže nachytat ani vám dát pokutu.

Daňové poradenství - Karlovy Vary

Proč investovat do daňového poradce?

Zkrátka proto, že daňový poradce se jednoznačně vyplatí. Ví přesně co zdanit a co zdanění nepodléhá. Rozumí i kudrnatým větám, které rádoby říkají jak a co zdanit. Umí podat daňové přiznání. A to bez chyb, včas a v řádném termínu. A umí pomoci, i když se na něho obrátíte s opravou daňového přiznání. A zastoupí vás na úřadech, zejména pokud jednáte s finančním úřadem.

Kdo je daňový poradce?

Jde o odborníka na veškeré daně, včetně sociálního a zdravotního pojištění a samozřejmě i účetnictví, který poradí, vysvětlí, zpracuje vše kolem daní a účetnictví a například pomůže prodloužit či oddálit termín pro podání daňového přiznání. Daňový poradce je zapsán v seznamu daňových poradců nebo advokátů.

Jaký má být daňový poradce?

Čestný, svědomitý, diskrétní, s tím souvisí i dodržování etických principů a neposkytování informací třetím stranám. Daňový poradce nese plnou odpovědnost za svou práci, tedy za zpracování daní a jím provedené účetnictví.

Daňové poradenství

K základům** daňového poradenství** patří komplexní služby v oblasti zdanění právnických i fyzických osob, řešení daňové problematiky včetně zpracování daňových hledisek, analýz i daňové optimalizace, zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní a také následné zastupování před finančními úřady.Daňové poradenství se může týkat nejen tuzemských daní, ale i daní v mezinárodním měřítku. Nejčastěji daní v rámci Evropské unie. Daňové poradenství umí také zpracovat** finanční plány**, a to až po kompletní správu daňových záležitostí včetně generálního zastupování před správcem daně.

Co je komplexní daňové poradenství?

Jde o zajímavou službu daňového poradenství, která nejen radí a vypracovává, ale její součástí je i zastupování daňovým poradcem a jednání se správcem daně a třetími stranami ve věcech daní. Součástí komplexního daňového poradenství je to, že daňový poradce analyzuje a následně prověřuje speciálním výběrovým způsobem veškeré rizikové operace a oblasti účetního a daňového systému klienta. Cílem je, posouzení správného a optimálního sestavení daňového přiznání a** účetní závěrky**. Zpracování daňového přiznání bývá běžnou součástí daňového poradenství. Daňový poradce při zpracování přiznání k dani využívá veškeré zákonné možnosti ke snížení daňového zatížení firmy. Většinou vše vypracuje jako podklad a po poradě s klientem i použije. Daňový poradce je tak určitá jistota i záruka přesného a účelného zpracování všech daní.

Daňové přiznání

Vyplňování daňového přiznání je noční můrou snad většiny daňových poplatníků. Tedy zejména těch, kteří nevyužívají služeb daňového poradce. Ti, jež si zvolí svého daňového poradce, jsou na tom podstatně lépe. Daňový poradce za vás vypracuje všechny druhy daňového přiznání. Daňové přiznání s daňovým poradcem je mnohem výhodnější. Daňový poradce vám nejen daně zpracuje, ale také je za vás podá. Tím za ně i ručí. Navíc s daňovým poradcem můžete daňové přiznání podávat až o 3 měsíce později. Tedy do 30. 6. daného roku.

Jaké jsou druhy daňového přiznání?

  • Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob
  • Daňové přiznání k DPH
  • Daňové přiznání k silniční dani
  • Daňové přiznání k dani z nemovitostí
  • Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí
  • Daňové přiznání k dani dědické
  • Daňové přiznání k dani darovací
  • Daňové přiznání ke spotřební dani

Rekonstrukce účetnictví

Rekonstrukce účetnictví je náročná operace, která zahrnuje mnoho dílčích zpracování a spoustu velmi podrobné práce.** Rekonstrukci účetnictví** je nutné provést z různých příčin jako je špatně odvedené zpracování účetnictví, nedůsledné účtování, zničení dat v počítači, kdy podnikateli chybí datová záloha, nebo nesouhlas účetních dat. Rozsah rekonstrukce a její náročnost je vždy individuální a musí být předem posouzen. Tak se odhadne co je zapotřebí zkontrolovat a přibližná doba trvání rekonstrukce.

O co jde při rekonstrukci účetnictví?

Může jít o získání různých dat, přehledů, výpisů, včetně výpisů o zúčtování a platbách a bankovních operacích, výpisů z banky i úvěrových smluv.** Rekonstrukcí účetnictví** je možné provést i fyzickou rekonstrukci dokladů, kdy klasické doklady ztrácí viditelnost. Důvodem může být i dohledání dokladů jako jsou faktury, dobropisy, zápočty, doklady o nabytí majetku, leasingové smlouvy, splátky, kupní smlouvy k majetku.

Jak rekonstrukce účetnictví probíhá?

V podstatě jde o nové účetní zpracování, kdy se vše porovnává. Začíná se zavedením a kontrolou správnosti počátečních stavů účtů a účetních knih. Kontroluje se databáze a jednotlivá zaúčtování, souvztažné vazby, účetní závěrka a koncové stavy s podanými výkazy. Rekonstrukce účetnictví může doporučit i dodatečné podání daňového přiznání.

Účetní firma a daňové poradenství

Pokud si necháte účetnictví i daně odborně zpracovat budete mít vše v naprostém pořádku. Vyhnete se rekonstrukcím, a nebudete se obávat finančních kontrol. Stačí si jen vybrat správného daňového poradce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11660 (cesky-magazin.cz#471)


Přidat komentář