Daně, účetnictví - Tábor

Zpracování účetnictví a daní může být náročnou záležitostí. Mnohem náročnější je sledování novelizací, které se do zpracování účetnictví promítají. Proto je lepší nechat si účetnictví i daně zpracovat odborníky.

Účetní, účetnictví a zákony - Tábor

Účetnictví je poměrně rozsáhlá činnost. Dobrý účetní se musí orientovat v účetních problematikách, musí znát nejen účetní zákony, ale i zákony, které s účetnictvím úzce souvisí. Účetní musí se svým klientem pracovat na profesionální úrovni, která poskytuje důvěru. Účetní nikdy nesmí vynášet žádné informace mimo svou kancelář ani poskytovat o svém klientovi žádné informace druhé straně. Jeho práce pro klienta je naprosto diskrétní. Dobrý účetní nedělá rozdíl mezi drobným podnikatelem a velkou společností. Oba jsou pro účetního stejně důležití, pro oba pracuje s maximálním nasazením.

Daně, účetnictví – Tábor

Hledáte podrobné informace z oblasti financí? Potřebujete se účetnictví nebo daňovou evidenci? Pak neváhejte a obraťte se na pana Leoše Sejka, který své služby nabízí v Táboře. Leoš Sejk poskytuje komplexní** služby v oblasti účetnictví,daňové evidence a mzdové agendy**. Pan Leoš Sejk je naprostým profesionálem ve svém oboru. Vychází z mnohaletých zkušeností a své znalosti a vědomosti neustále prohlubuje soustavným vzděláváním. Hledáte odborníka na účetní záležitosti? Potom můžete pana Leoše Sejka navštívit na adrese: Soběslavská 812, Tábor, 39002, nebo se jej na cokoliv zeptat telefonicky: +420 775 588 248 nebo** +420 605 126 487** či si informace vyžádat emailem na adrese: sejk.l@o2active.cz.

Daně, účetnictví - Tábor

Daně, účetnictví - Tábor

Leoš Sejk

Tel.: **+420 775 588 248 ** nebo** ** +420 605 126 487** **

** **Email: **sejk.l@o2active.cz*** ***

Účetnictví - Tábor

Zpracovává se pro velké firmy i malé živnostníky. A podle toho se také dělí. Někdo má ještě vžité názvy jednoduché a podvojné účetnictví. Tyto názvy se však změnily na daňovou evidenci a účetnictví. Obsah však zůstal zachován. Mění se jen podle každoročních novelizací a úprav zákonů, kterých je opravdu celá řada.

Účetnictví čili podvojné účetnictví

V účetnictví se zpracovávají veškeré předané doklady podle platných zákonů a zároveň jsou vedeny veškeré stanovené knihy a evidence. Na základě dodaných dokladů účetní firma vyhotoví přehledy, které následně pomáhají zkvalitnit podnikání klienta. Upozorní také na mezery, na možnosti, kde je možné ušetřit na výdajích nebo na zbytečných nákladech na údržbu či provoz.Účetní firma vede a připravuje podklady ke kontrolám, které průběžně probíhají, ať již z finančního či jiného úřadu. Provádí také veškeré zpracování daní a připravuje potřebné smlouvy. Účetní firma zastupuje své klienty na úřadech, jako jsou soudy, finanční úřad, sociální úřad nebo zdravotní pojišťovna. Po skončení roku vyhotovuje účetní firma roční závěrku a kompletní účetnictví daného roku, které se dnes ukládá na** CD**.Daně, účetnictví - Tábor

Daňová evidence čili jednoduché účetnictví

Název jednoduchý, ale vzhledem k zákonům a novelizacím často složitá práce. Tu usnadní kvalitní účetní firma. Ta profesionálně zpracuje účetnictví podle současných zákonů, poradí, co vám sníží náklady a naopak co zvýší vaše příjmy. I v** daňové evidenci** účetní firma zpracuje předané účetní doklady a povede všechny zákonem předepsané knihy a evidence. Vyhotoví přehledy hospodaření, zpracuje daňové přiznání k DPH, pokud je klient plátcem a postará se o souhrnná hlášení související s DPH. Zpracuje i daň silniční, daň z příjmu nebo daň darovací. Zastoupí na úřadech, připraví veškeré doklady ke kontrole. Po uzavření účetního období předá účetní firma klientovy celou daňovou evidenci na CD. Najdete tam doklady jako je peněžní deník, přehled příjmů a výdajů, přehled majetku a závazků, přehled otevřených pohledávek a závazků, daňová přiznání a další doklady vztahující se k jeho podnikatelské činnosti.

Daňové poradenství - Tábor

Daně jsou často bolehlavem pro velkou i malou firmu. Proto mnoho podnikatelů, ale i fyzických osob svěřuje odvod a spočítání daní účetním firmám. Účetní firma daň z příjmu spočítá a v případě potřeby se postará o možnost odkladu podání a platby daně z příjmů z měsíce března na měsíc červen. Navíc účetní firma nabízí záruku daňového poradce a zastupování na finančním úřadu. To je v případě podání daně z příjmu velice výhodné.Daně, účetnictví - Tábor

Vedení mzdové agendy - Tábor

I zde je pomoc účetní firmy k nezaplacení. Zejména při zastupování s úřady. Účetní firma nejen zpracuje mzdy, ale přihlásí a odhlásí zaměstnance na zdravotní pojišťovně a na správě sociálního zabezpečení. Vypracuje měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálníh o zabezpečení. Nachystá výplatní pásky pro zaměstnance klienta a připraví veškeré příkazy k jejich úhradě. Provede i roční zúčtování daně zaměstnanců, daně fyzických osob i daně vybírané srážkou. Povede evidenční a mzdové listy zaměstnanců klienta. Účetní firma připraví podklady ke kontrole a i zde je celá mzdová agenda vedena v účetním programu na počítači.

Daně, účetnictví - Tábor

Leoš Sejk

Tel.: **+420 775 588 248 ** nebo** ** +420 605 126 487** **

** **Email: **sejk.l@o2active.cz*** ***

Oceňování nemovitostí - Tábor

Ocenění nemovitosti se vyžaduje při koupi, převodu darováním, dědictví, pokud je nemovitost vložena do podnikání, pokud na nemovitost uplatňujete daňové odpisy, při soudních sporech dědického nebo rozvodového sporu nebo při jiném dělení majetku. Ocenění nemovitosti je požadováno také při sjednávání hypotečních úvěrů, při překlenovacím stavebním úvěru, a pokud není úvěr řádně splácen tak i při dražbě nemovitosti. V těchto případech se provádí ocenění nemovitosti takzvaným tržním odhadem, který odpovídá metodikám jednotlivých bank. Všechny tyto případy za vás zpracuje firma a zároveň vás zastoupí na úřadech. Včetně soudních jednání a finančního úřadu. Firma zajistí i vše potřebné kolem převodu nemovitosti. Tedy smlouvy, ocenění a následný zápis do katastru nemovitostí, včetně daňového přiznání.

Daně, účetnictví - Tábor

Inženýrská činnost -Tábor

To je zpracování projektové dokumentace, finanční ocenění projektu, vyřízení souvisejících povolení, zajištění stavebního technického dozoru, až po sjednání smluv se zhotovitelem stavby. Veškeré služby se orientují na zájmy klienta, na bezproblémové zajištění průběhu záměru a také na dohled nad skutečným provedením záměru klienta.

Zpracování kalkulací cen - Tábor

Tedy rozpočty staveb. To není jednoduchá záležitost, ovšem v rukou odborníků, kteří mají zkušenosti i znalosti jde o věc citlivě a odborně provedenou bez nejmenších chyb, které by mohly stát zbytečné peníze. Kvalitně zpracovaný rozpočet znamená, úsporu času i financí a rozhodně méně starostí. Rozpočet pro stavbu je možné provést i pro výběrová řízení, kdy je nutné často vysvětlovat opodstatněnost určitých položek i jejich důležitost pro daný projekt.

Poradenství - Tábor

Ať již jste velká nebo malá účetní firma, tak poradenství odborníků se vám bude hodit. A pokud si vyberete firmu s velkým rozsahem činností, pak na tom budete opravdu dobře. Taková firma moc dobře ví, že poradenství se prolíná, stejně jako služby. A tak pokud budete potřebovat službu z jiné nabídky, nikdy to nebude problém. Vždy bude o vaši firmu příkladně postaráno s prospěchem jen a pouze pro vaši osobu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11648 (cesky-magazin.cz#450)


Přidat komentář