Čištění, revize a kontroly komínů, vložkování komínů Brno - Kominictví Brno

K povinnostem každého vlastníka domu patří pravidelná revizní kontrola komína, kterou dnes ukládá zákon. Pokud nejsou kontroly dodrženy a dojde k požáru zásluhou zaneseného komína, hrozí majiteli vysoká pokuta.

Kontroly a čištění komína

Podle statistik vyhoří ročně zásluhou** zanedbané péče o komíny** až 300 domů. Aby se tato čísla neustále nenavyšovala, došlo ke změně a zpřísnění zákona. Od 1. ledna 2011 mají majitelé rodinných a bytových domů, chat a chalup povinnost nechat komín zkontrolovat** kominíkem** alespoň jednou ročně. U větších bytových domů je to dvakrát ročně, pizzerií či restaurací s krbem, každé dva měsíce. Kontrole se nevyhnou ani komíny od kotlů a karem na plyn. Kontrola komína nezabere více jak 30 minut času i s klasickým čištěním. Pokud je však komín zanesený, tak je nutné účinnější čištění. Někdy nezbývá, něž komín, vyčistit vypálením. To smí provádět jen odborník, tedy kominík, a je nutné vypalování nahlásit místním požárníkům.

Vložkování komína

Jde o nejjednodušší a nejpoužívanější způsob rekonstrukce komína. Navíc je tento způsob vhodný téměř pro všechny druhy komínů. Nejčastěji se rekonstrukce komínů vložkováním používá tam, kde komín špatně táhne, kde je na zdi komínu vidět prosakující kondenzát zplodin, a kde je často cítit jejich zápach. To jsou znamení pro poškozenou vložku komína. Vložkování se však také provádí při přechodu na jiný typ paliva, kdy je nutná jiná komínová vložka. Dalším důvodem vložkování je nutnost vyfrézování komína, ať již z důvodu jeho rekonstrukce nebo rozšíření.

Jak vložkování komína probíhá

Vložkování komína nijak neovlivňuje vnitřní prostory domu. Provádí se ze střechy. Ve většině případů se komínová vložka vsune do stávajícího otvoru. Pokud to nejde, pak je možné komín upravit vyfrézováním.

Typy komínových vložek

V současné době se používají jen tři typy komínových vložek. A to z nerezového plechu, keramické a plastové, které jsou určené pro spaliny nižších teplot.

Revize komína

Revizní kontrolu je nutné provádět podle nového zákona. Pro pravidelné revizní kontroly je vhodné být v databázi kominictví, které vás pak pravidelně navštěvuje. Tak máte záruku, že budou zákonné kontroly provedeny v potřebných intervalech. Mimoto je nutná revize komína vždy před po jeho dostavění, po jeho rekonstrukci, při přechodu na jiný typ paliva a také, pokud je komín dlouho neužívaný. Revizi smí provádět jen kominík, který k tomu má oprávnění. Po revizi musí kominík vystavit revizní zprávu, kterou si musíte uschovat. Kopie revizní zprávy je uschována v archivu kominictví, které revizi provedlo.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11577 (cesky-magazin.cz#331)


Přidat komentář