BOZP Přerov

Pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci musí dodržovat každá firma, ať již je bez zaměstnanců, nebo jich má mnoho. Nejlepším způsobem správného zavedení BOZP je dodavatelská firma.

Zavedení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci vychází ze zákoníku práce. Zde jsou stanoveny pravidla a povinnosti BOZP. V zákonech však není jednoduché se vyznat. Je totiž nutné zohlednit a přesně zavést BOZP podle pracovního zaměření každé jednotlivé pracovní činnosti. Z toho tedy jasně plyne, že BOZP bude nastaveno jinak u kancelářských prací, jinak u výrobních prací a jinak například ve školství a zdravotnictví.

Zavedení BOZP dodavatelskou firmou

Zavedení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci může zajistit každý podnikatel sám. I zde však existují pravidla, která udávají, jaké znalosti ohledně BOZP musí mít, a jakými školeními musí podnikatel projít. Splnit všechny podmínky je tím složitější, čím je firma větší a především má vyšší počet zaměstnanců. Proto je mnohem výhodnější využít profesionálních služeb dodavatelské firmy. Ta nenutí nic, co daná firma nepotřebuje.

Komplexní služby BOZP Přerov

Komplexní služby začínají vypracováním projektu BOZP, který je na míru dané firmy, dále zavedení BOZP ve firmě od dokumentace, přes vybavení pracoviště, revize, až po kompletní proškolení zaměstnanců a také zastupování při kontrolách inspekčních orgánů. Nabídka služeb zahrnuje i možnost výběru školení zaměstnanců. Zde je možné volit školení v prostorách firmy, či ve školicím zařízení odpovědnou osobou, nebo školení jednotlivců přes internet, tak zvaným e-learningem. Druhý způsob je výhodný u menšího počtu zaměstnanců, u vstupních školení a náklady na jeho zajištění jsou nižší.

Státní kontroly BOZP

Kontroly bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci probíhají v pravidelných i nepravidelných intervalech a v několika úrovních.

Zjištění nějakého nedostatku znamená velmi vysoké sankce, které pro malé podnikatele mohou mít i likvidační charakter.

Ten, kdo se chce sankcím vyhnout, využije služeb dodavatelské firmy. Ta nejen zajistí správné zavedení a vedení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci ve firmě, ale bude podnikatele u kontrolních orgánů také zastupovat. Což je velmi výhodné a zároveň je to i určitá pojistka, že firmu neohrozí žádná neočekávaná sankce.

Dokumentace BOZP

Vedení dokumentace BOZP je povinné. Je nutné, aby dokumentace BOZP obsahovala všechny záznamy, aby byla aktuální, pravdivá a aby vycházela ze zákona. Každou dokumentaci BOZP je nutné zpracovat na míru pracovní činnosti prováděné ve firmě. Profesionálně vedená dokumentace BOZP je vždy vizitkou každé firmy a jasným ukazatelem, že vše, co se BOZP týká je v pořádku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11714 (cesky-magazin.cz#633)


Přidat komentář